sida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sista sammanträde för mandatperioden 2014-2018 är onsdag 5 december. Här finns kallelsen och här alla handlingar.

Önskar du mer information eller vill du i någon speciell fråga lägga fram dina egna tankar för Vänsterpartiets ledamöter kan du vända dig till Marianne Ramm eller Lutz Rininsland – deras ersättare i kommunstyrelsen är James Bucci.   

Är ditt intresse för Vänsterpartiets lokala arbete så stor att du vill komma till våra möten, så ska du känna dig välkommen. Mötestider hittar du här.

Kopiera länk