sida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdag 22 augusti.  En vecka innan länkar vi till kallelsen och till handlingarna. 

Önskar du mer information eller vill du i någon speciell fråga lägga fram dina egna tankar för Vänsterpartiets ledamöter kan du vända dig till Marianne Ramm eller Lutz Rininsland – deras ersättare i kommunstyrelsen är James Bucci.   

Är ditt intresse för Vänsterpartiets lokala arbete så stor att du vill komma till våra möten, så ska du känna dig välkommen. Mötestider hittar du här.

Senast uppdaterad 2018-07-09

Kopiera länk