sida

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen sammanträder onsdag 3 maj. Här är kallelsen till demokratiberedningen.

Äldre protokoll ligger på kommunens hemsida.

Vänsterpartiets representant är Eva Lindgren och hennes ersättare är Gunnel Bohman.

Vill du lämna dina tankar eller förslag på någon punkt som faller inom demokratiberedningens ansvar, är du välkommen att ta kontakt med oss.

Senast uppdaterad 2017-04-28
Kopiera länk