sida

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens nästa sammanträde är tisdag 11 december. Här är kallelsen till mötet. Byggnadsnämnden publicerar inte några handlingar på kommunens anslagstavla.

Är det något som väcker ditt intresse och där du vill veta mer eller kommentera något, kan du vända dig till vår ledamot i nämnden, Pontus Gläntegård

Vill du få en inblick i byggnadsförvaltningens arbetsfält så startar du med fördel på denna länk. Där redovisas dock också verksamhet som administreras av såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som miljöförvaltningen. 

Kopiera länk