sida

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde är måndag 17 september 2018.  Kallelsen och handlingarna skickas ut en vecka innan. På den här sidan kommer då att finnas en aktuell länk till underlaget.

Stefan Kärvling är Vänsterpartiets ledamot.  Vänsterpartiet har två ersättare i nämnden: Kate Giaever och Kent Karlsson.

Vill du veta när denna nämnd och alla andra nämnder sammanträder under 2018? Här hittar du alla sammanträdestider  Där hittar du också protokoll från tidigare sammanträden.

Vill du bilda dig en uppfattning om förvaltningens olika verksamhetsfält så kan du med fördel starta på denna länk. De flesta insatser som nämns på denna delen av hemsidan ansvarar socialnämnden och socialförvaltningen för.

Senast uppdaterad 2018-07-08

Kopiera länk