sida

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde är måndag 19 november 2018.  Här är kallelsen och handlingar.

Stefan Kärvling är Vänsterpartiets ledamot.  Vänsterpartiet har två ersättare i nämnden: Kate Giaever och Kent Karlsson.

Vill du veta när denna nämnd och alla andra nämnder sammanträder under 2018? Här hittar du alla sammanträdestider  Där hittar du också protokoll från tidigare sammanträden.

Vill du bilda dig en uppfattning om förvaltningens olika verksamhetsfält så kan du med fördel starta på denna länk. De flesta insatser som nämns på denna delen av hemsidan ansvarar socialnämnden och socialförvaltningen för.

Kopiera länk