sida

Marianne Ramm

ramm2014Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i kommunstyrelsen

Ledamot i socialnämnden

Tfn: 0521-20 56 15

och 070-23 87 005

———————————————

Jag blir så trött när jag hör ”Sveriges bästa –kommun” samt ”sätta Vänersborg på kartan”.

Där finns vi redan!

Jag tycker om Vänersborg just på grund av småskaligheten.

Jag tror inte att någon turistar här för att vi är Sveriges bästa eller om vi bygger ett höghus. Jag tror istället att vi blir valda exempelvis för våra grönområden, närheten till vatten och just småskaligheten.

Det är den vi måste bygga vidare på.

Inte heller tror jag att någon väljer att flytta hit för att vi har en arena.

Nej människor ser till hur barn och barnbarn får det på dagis och i skolan. Hur det ser ut för oss när vi blir gamla.

Är det en stad där alla får plats? Stina som sitter i rullstol och blir så funktionsnedsatt som miljön gör henne. Uffe vars diet inte är den bästa – för mycket alkohol emellanåt- får han den hjälp han behöver? Har ungdomarna något att göra på fritiden? Har vi politiker som vi kan lita på?

Jag säger nej till alla storvulna planer och ja till en stad som lever upp till sin vackra vision:

En stad sär medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande!

Kopiera länk