Vänsterpartiet Vänersborg

Vänsterpartiet i (V)änersborg vill

Vänersborgs kommun har en vacker vision

 Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande

 Vi genomför den!

 • delaktighet
 • insyn
 • öppenhet

Vi prioriterar Vänersborgs barn och ungdomar

 • små trygga skolor 
 • öka personaltätheten och återställ elevpengen
 • en stad som ungdomarna väljer att stanna kvar i

Vi vill behålla småskalighet – framför arenor och höghus

 • vi vill framhäva Vänersborgs småskalighet och närheten till allt
 • Sanden och Dalbobergen skall tryggas som rekreations och fritids områden
 • Hamngatan skall bli ett promenad och restaurangstråk

Vi vill vara en kommun som ser alla, där det finns plats för alla

 • en integrerad kommun
 • en kommun där vi jobbar bort hinder för personer med funktionsnedsättningar
 • en kommun värdig att åldras i              

Det vi tänker undvika

 • 140 miljoner kronor i tappade kostnadskontroll = Arena Vänersborg
 • 9 miljoner kronors rena förlustaffärer = Toppfrys
 • 17 miljoner kronors skattetvister = Solängen

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Arena Vänersborg – inte bara taket som rasar

Mörkandet och lögnerna kring Arenan verkar aldrig ta slut. Stålab försätts i konkurs medan Lars-Göran Ljunggren och övriga Arenaansvariga tvår sina händer. För flertalet av oss är det fortfarande mycket svårt att förstå turerna kring skandalbygget då ledande politiker och tjänstemän inom Vänersborgs kommun gömmer sig bakom en ridå som heter sekretess.

Vänsterpartiet har lyckats titta bakom ridån med hjälp av fakturor från advokaten Ahlberg där en detaljerad timredovisning avslöjar mörkandet av utredningar, förlikningar kring brister i Arenabygget och den kvarvarande tvisten med Stålab. Fakturor är offentliga handlingar som går att begära ut och det gjorde vi. I vanlig ordning delar vi med oss – Tack Vänsterpartiet, jag vill också se fakturorna. (Filen är på 3-4 Mb) Stålabstvisten hittar ni på sidan 82 och några sidor framåt, den dyker också upp lite längre ned med vårens fakturor.

Fyrstads Ventilation och BIAB har varit i förhandlingar kring en frysskada i ett värmebatteri. Konstruktionskonsulterna har varit i förhandlingar, S Anders Larsson har intervjuats, Magnus Bengtsson har intervjuats, WSP är föremål för längre förhandlingar. Utredningar som inte är diarieförda har hanterats. Mycket doldhet, mycket mörkande och en hel del tjänstefel. Ett råd till vissa inblandade är att ta kontakt med polis och åklagare redan nu då vissa aspekter är polisanmälda och andra aspekter är JO-anmälda.

Mörkande kommunalråden, barn- och ungdomspresidiet och ansvariga Arenapolitiker får förhoppningsvis sina domar i valet.

S Anders Larsson fick i början av juli ett uppdrag att utreda sig själv och vad han hade kunnat göra bättre om han bara hade vetat. Få känner till att hans utredning diariefördes i mitten av augusti och sekretessstämplades.  Få känner till detta på grund av att media inte har skrivit en rad om detta trots att TTELA och TV 4 har försökt att få ut handlingen. Varför den massmediala tystnaden? Vänsterpartiet har i veckan också försökt att få ut Stig Anders utredning av sig själv men vi har tyvärr inte heller fått se den.

Taket vet vi byggdes med 13 bågar istället för de 18 som fanns med på de ursprungliga ritningarna. Entrén byggdes om och till i strid med det ursprungliga beslutet.

Hur är det Lars-Göran Ljunggren säger?- ”Allt skall upp på bordet”

 • Takrasutredningen – klar, diarieförd och sekretess
 • ÄTA-utredningen – klar men inte diarieförd
 • Frysskadeutredningen – klar men inte diarieförd
 • Stig Anders utredning av sig själv – klar, diarieförd och sekretess
 • Tidiga byggkalkyler – gömda och aldrig diarieförda

”Allt skall upp på bordet” – Tomma ord från en man som ingen trovärdighet har kvar.

ERKÄNN ERA ROLLER, AVGÅ OCH LÅT OSS GÅ VIDARE

Vi önskar också se ett slut på trakasserierna av Magnus Larsson i Sikhall – vi vet att dessa hänger ihop med att kommunalrådet Bo Carlsson (C) och vice ordförande i Byggnadsnämnden Ragnar Sandberg (M) har haft egna intressen i området. Bo Carlsson hade själv tänkt köpa och Ragnar Sandbergs dotter bor granne till Magnus Larssons fastighet. Fick de bara bort träden och Magnus Larssons bygge hade de haft en fin sjöutsikt. Och här har ni byggnadsnämndens ordförande Dan Nyberg i TV 4 Väst som redan verkar veta hur nästa Sikhall beslutet skall gå …

Fem dagar kvar till valet – se nu till att rösta rätt den 19 september

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Moderaterna (V)änersborg – partiet som lullar med?

I Västnytts tredje inslag om Toppfrys konstaterade reportern Sophia Djiobaridis att moderaternas kommunalråd, Gunnar Lidell, bara lullade med.

Moderater som lullar med? Gunnar Lullidell?

Nej inte riktigt så illa då moderaterna har visat en vilja att få ordning på Arenakaoset genom att lägga förslag som Lars-Göran Ljunggren sedan förträngde undan. I februari 2010 lämnade moderaterna även in en bra motion om att granska Arenan. Vi tyckte dock att motionen kunde spetsas till lite så vi lämnade in en vassare version.

Motionerna behandlades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-24 med beslut att fortsatt behandling skulle avvakta de externa utredningar som pågick. Och hur agerade moderaternas kommunalråd? Jo, han lullade med. Ett liknande beslut fattades av Marie Dahlin i barn- och ungdomsnämndens presidium 2010-03-01.

Nu är det september och vi valde, 2010-09-06, att höra efter vilka externa utredningar det är som fortfarande pågår, svaret blev att det är bara polisens. Samma dag som vi ställde frågan togs motionerna upp för en ny behandling i barn- och ungdomsutskottets presidium där vice ordförande, moderaten Anders Forström, höll i klubban. Och vad gjorde moderaterna nu när de hade chansen att göra något konkret? Jo Anders Forström tog verkligen initiativet – han visade på bästa viset hur moderaterna behandlar kontroversiella frågor när det väl kommer till krita. Han beslutade att behandla ärendet enligt föregående ordförandes beslut.

Han lullade med!

Lite tuffare får vi väl lov att vara nu när det är sju dagar kvar till valdagen.

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Vänersborg växlar färg

Vi får se hur det blir denna gång med sju dagar kvar till valet

Men tänk om, ja tänk om – den sista raden för 2010 inte blir offentlig utan beläggs med sekretess i sann Vänersborgs anda, tänk om …

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

JO 5

Idag skriver TTELA om att James Bucci har kontaktat Justitieombudsmannen (JO) för femte gången. Efter fyra tidigare JO beslut som har alla riktat kritik mot kommunen kan man ana att det ligger alltid någonting i sakerna som James Bucci väljer att anmäla. Den här gången är det ingen skillnad. JO 5 är en omfattande anmälan som sy ihop ett antal Arena Vänersborg konstigheter. Mestadels handlar det om handlingar som finns och som har varit kända av ett fåtal inom kommunen men som har aldrig överlämnats för diarieföring. Det rör sig om ekonomiska kalkyler och diverse utredningar. Allt i allt rör det sig om minst sju stycken separata konstigheter som var och en för sig  lämpar sig för utredning.

Och om inte det var allvarligt nog med den bristande diarieföring så tillkommer ytterligare en förkastlig faktor i det hela och det är att dem som mörkar, men som samtidigt är för fega att träda fram, låter en skugga falla på förvaltningspersonal som är helt oskyldiga i sammanhanget. Förvaltningssekreterarna är suveräna i sina arbeten men kan tyvärr ingenting göra åt andras mörkandet.

Och fundera över detta – hur skall man kunna lita på de pågående utredningar med alla inblandade konsulter och advokater när dessa själva medverkar till att våra grundlagar sätts ur spel. JO beslut 3948-2006 klargör rollen av den externa uppdragstagaren.

Vill ni kolla in TV4 Västs bevakning av detta kan ni titta på deras nyhetssändningar från igår förmiddag. 09.33

Tre mörkande kommunalråd kan även ses i Västnytts valspecial

Det är 10 dagar kvar till valet…..

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Respekt S Anders Larsson

Tycka vad vi vill om Arena Vänersborg så är vi beredda att ge kredit när det förtjänas.  Efter att ha läst Erik Bäcklund och Mattias Mouritsens objektivt (de har inte köpts av kommunledningen) examensarbete om Arena Vänersborg blev det dags att ge lite kredit till S Anders Larsson.  I sina slutord skriver Bäcklund och Mouritsen

När vi valde detta projekt som studieobjekt trodde vi att det främst skulle handla om kalkyleringar och budgetprocessen. Under vår studie fann vi däremot att kalkyler inte alls var så dominerande i processen som man kan tro. Vi fann istället en annan process, den politiska, och detta blev även den som kom att dominera vår studie. Även om det skiljde sig från våra initiala förväntningar var det ändå intressant och vi känner att vi kommit nära att beskriva en praktisk verklighet istället för en teoretisk sådan. Den politiska processen står utanför kontrollprocessen, och projektets blir självstyrande utan möjlighet till revision och avvikelsehantering. Det skapar ett förhållande till budget som går emot teorin, att budget är ett styrmedel.

Projektstyrningen av Arena Vänersborg lyckades alltså skapa ett förhållande till budget som går emot teorin. Snacka om att Arena ansvariga har levererat enligt Vision Vänersborg – ”En kommun känd för nytänkande”

Respekt, eller kanske inte!

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Trist utveckling för Brålandabor

Vänsterpartiet i Vänersborg läser med vemod medias rapportering om att Swedbank skall lägga ned sitt bankkontor i Brålanda.

Vi ser positivt på att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren har engagerat sig i ärendet.

Man kan ana en irritation på slutet av hans brev till Swedbank då han skriver ”Med stor förvåning tog vi därför emot samtalet från en kommuninvånare som informerade om Swedbanks beslut att lägga ned kontoret i Brålanda. Efter ytterligare samtal från upprörda kommuninvånare kom så telefonsamtalet från Swedbanks representant och informationen om nedläggningen.” Så skriver nog en person som är van att vara bland de första att bli informerad.

Vi tycks tyvärr hitta en kontrast till engagemanget i ett annat ärende där Lars-Göran Ljunggren borde ha engagerat sig bättre och där han har haft mycket större möjligheter att påverka utvecklingen – nämligen Arena Vänersborg. Engagemangs skillnaden kan förstås bero på att utvecklingen med Arena Vänersborg inte kom fullt som en lika stor överaskning som utvecklingen med Swedbank i Brålanda. Och tyvärr kan det inte vara mycket som talar för att kommunen kan styra Swedbanks verksamhet när man inte ens kan styra upp Stig Anders Larssons verksamhet.

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Gott TTELA

Idag finns det plötsligt ännu mer hopp om politisk förändring i Vänersborg. Nu när TTELA går ut med bedömningen att Arenan är en solklar fråga. Samt ledaren ”Fortsatt förtroende – trots arenan?”

Inte nog med det får vi också läsa i TTELA om Erik Bäcklund och Mattias Mouritsens examensarbete om Arena Vänersborg som konstaterar ”Allt gick fel efter beslutet att bygga arenan” Vill ni läsa examensarbetet kan ni ladda ned det från där den redan finns på nätet – Klart jag vill!

Vill ni läsa lite annat aktuellt som vänsterpartiet har skrivit i debatt de senaste två dagarna har ni dessa två

Och så finns det förstås revisorernas saga om Stefan Kärvling författat av personer som har missat hela poängen att revisorer har i uppgift att garantera rättsäkerhet och att de skulle därför ha prövat arena ansvaret individuellt.

Och till färskpotatis kämpen Berit Johansson säger vi – Vi hoppas att chokladpralinerna smakade

Bravo Berit Johansson

Vänsterpartiet Vänersborg har följt Berit Johanssons kamp för att få färskpotatis på sitt äldreboendes meny. Vi känner igen egenskaperna som behövs, vi känner igen metoderna som behövs. Vi applåderar.

I torsdags fortsatte media bevakningen av en annan kamp, den att få fram sanningen om Arena Vänersborg. Radio Väst och Västnytt rapporterade om att WSP hade fått en massa tilläggsbeställningar från kommunen på arbete men att de aldrig fick några instruktioner om att arbetet skulle utföras inom budgetramen. För två veckor sedan fick vi redan reda, också genom Radio Väst, på vem som på eget ansvar hade gett WSP fria händer. En viss mörkande lögnare hade återigen ertappats. Samma person som har låtit hela barn- och ungdomsnämnden få ta skiten för saker som de flesta ledamöter överhuvudtaget har inte känt till.

Vi har som bekant vägrat att acceptera den kollektiva bestraffningen som kommunens revisorer samt fullmäktiges S, C, M, FP, FV ledamöter delade ut. Vänersborgs fullmäktigemajoritetens kollektiva bestraffning som drabbade till och med dem som hade klart sagt nej till Arena Vänersborg är numera ett ämne som intresserar många av Sveriges jurister, Radio Väst igen

Vi utgår från att vi kommer att få rätt i Göteborgs förvaltningsrätt och kommer inte i första hand att glömma de som ställde sig bakom den kollektiva bestraffning.

Varför?

Jo för att vi i Vänsterpartiet Vänersborg delar en viktig egenskap med Berit Johansson….

Vi noterar att Hembygdsrörelsen i Färgelanda verkar inte heller vilja ta skit

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Vilken gryta väljer du?

Förvaltningsrättens, Revisorsnämndens, Konkurrensverkets, polis och åklagarens ?

 

Och så några andra puttrande grytor kryddat med Arena Vänersborg som man kan smaka av

Vi säger som Stig Anders Larsson sade till WSPs Stefan Fransson  – du får bestämma vad som skall ÄTAs

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Senaste inläggen

Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv