Vänsterpartiet Vänersborg

Dags för en kullerbytta?

I februari valde Vänsterpartiet att avstå  när ärendet ”Bergahästen”  avgjordes. Visserligen sade vi klart nej till idéerna att bygga bostäder på Björkås.  Men vi sade inte heller ja till ridhus och stall på området. Det var närheten till Granåsskolan med allergiklassen som vi såg som ett hinder. Det var miljökontorets regler som skulle stå i vägen för Bergahästens önskemål. Så här skrev vi i vår anteckning till protokollet.

Sällan har i ett ärende kommit in så många upplysningar efter dess att beslutet redan var fattat. Det kändes tungt att behöva inse att inte alla kort låg rätt på bordet, när kommunstyrelsen avgjorde frågan. Vänsterpartiet avtalade därför ett besök på området, och vi var där samma dag som lokaltidningen TTELA skrev om avvecklingsplanerna. James, Marianne, Stefan och Lutz besökte Linda Aronsson, som visade oss nuvarande anläggning på Lindås och det tilltänkta området på Björkås. Våra invändningar från februari håller inte, så mycket är klart. Är det nu dags för en kullerbytta? Det vore illa om man i politiken inte fick lov att ändra sig när man kommer till bättre insikt.

Så, fortfarande ett nej till bostäder och nu ett ja till att … ja, vadå, jo att marken på Björkås under en tid av 25, 30 år framöver får användas för ett ridhus, ett stall och allt annat som tillhör en hästanläggning såsom paddock och hästar i beteshagarna.

Idag har vi dock bara en röst i kommunstyrelsen, den räcker inte när S, FP, KD och även någon ledamot från C står fast vid sitt Nej. Men det kan ju tänkas att även andra partier kommer till insikt. Det kan ju bli så att rösterna fördelas på annat sätt efter valet i september. Hoppas vi alla fall … Och då hoppas vi att hästarna är kvar och lär sig göra en egen kullerbytta på rätt sidan av Nordkroksvägen.

Nu börjar det hända något …

Kommunfullmäktige haft sammanträde – ansvarsfrågan i årsredovisningen för 2009 kretsar huvudsakligen kring frågan ”Vem bär skulden?”. Skulden till vad?  Jo, till den ekonomiska bedrövelsen Vänersborg ser framför sig. Vi kommer att behöva fortsätta med nedskärningar, vi behöver säga Nej och återigen Nej till helt nödvändiga utgiftskrav som skolorna och den sociala omsorgen riktar mot kommunledningen. Men just nu gäller frågan: ”Skulden till Arena-eländet, vem ska få Svarte Petter?”.

Situationen är minst sagt förvirrad och somliga gör allt för att nya dimridåer skall tillkomma. Revisorerna inriktar sig att skjuta skarpt på HELA barn- och ungdomsnämnden, det står klart när revisorernas ordförande uttryckligen förklarar att ingen kan befrias från uppdraget som nämnden har fått av fullmäktige. Revisorerna hävdar alltså att det inte hjälper att rösta NEJ i fullmäktige, att rösta NEJ i nämnden, att avstå från att delta, att yrka på annat och eget förslag, att reservera sig.

Revisorerna har mycket skarp kritik mot kommunstyrelsen – men formulerar sig med omtanke: kritik är kritik, ordet anmärkning förekommer inte. Revisorerna tycker att kommunstyrelsen kan få ansvarsfrihet.

Nu avgjordes ingenting – den 19 maj skall fullmäktige ta itu med frågorna. Innan dess ska ledamöterna i barn- och ungdomsnämnden och i kommunstyrelsen (eller egentligen ”nämnden” och ”styrelsen”) lämna förklaringar. Kommunstyrelsen, hurdå? Revisorerna sade ju uttryckligen ”endast” barn- och ungdomsnämnden. Jo, Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande som ingen kunde säga NEJ till:  ”Kommunfullmäktige beslutar också att ge kommunstyrelsen möjlighet till förklaring i enlighet med kommunallagen 5 kap 31 paragraf punkt 1 med anledning av anmärkningen som Vänsterpartiet vill rikta mot enskilda ledamöter i Kommunstyrelsen.”

Rätt uppfattat, vi anser att frågorna skall ställas och ansvar skall utkrävas av S Anders Larsson och kommunstyrelsens presidiet. Läs gärna vad den lokala tidningen TTELA skriver, där fanns också klarsynta debattinlägg, men även debattartiklar som visar i vilket tankekaos enstaka politiker nu kan hamna.

Nu börjar det hända något, om någon behöver hjälp med att läsa på vad frågorna gäller, kan det vara värt att läsa mer på vår hemsida – rulla ner och läs vad vi skrivit tidigare eller klicka häruppe på fliken ARENA VÄNERSBORG.

Topp på tapeten igen

Tjugo arbetsdagar har gått sedan EU kommissionens senaste brev och då var det dags att försöka svara och förklara hur en fastighet som kommunens fastighetsbolag köpte för 17 mkr kunde samma dag lovas bort för 8 mkr till en som, några veckor senare, hade sålt en del av fastigheten för 40 mkr. Där samma fastighet blir ganska omgående intecknad för 87 mkr.

Går det att förklara affären så att EU kommissionen släpper sin granskning? Döm själva för här får ni läsa senaste brevet som Fastighets AB Vänersborg har skickat till kommissionen. Vi ser också att lokaltidningen TTELA har en artikel där Lars-Göran Ljunggren kommer till tals, han verkar inte riktigt förstå.

Vänsterpartiet jobbar för att verkställa Vänersborgs vision – en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande

Nu är alla Vänersborgare hos fogden

Idag rapporterar Västnytt om ett utslag från kronofogden. Vänersborgs kommun skall betala till Stålmonteringar AB en summa på 2,175,980 kronor som kommunen har hållit inne med för arbete med Arena Vänersborg.

Även TTELA skriver under rubriken ”Första kraven från kronofogden”. Oroande med pluralis, inte ett krav, inte två – hur många blir det, mån tro ?

Ett förslag till kommunen – skicka fogden på den/dem som har gjort alla tilläggsbeställningar.

Lyxfällan nästa eller är det fuskbyggarna som gäller med tanke på konstruktionsbristerna

Trevligt i alla fall att få slippa grannfejden nu när bygglovet i Sikhall har äntligen beviljats.

.

Heja Anders Gunn (S)

Idag skriver barn- och ungdomsnämndens ledamot Anders Gunn (S) en debattartikeln i TTELA om Arena Vänersborg där tidningen har valt rubriken ”Revisionen mörklägger sanningen”. Det är starkt jobbat av Anders att skriva som han har gjort i sin artikel.  Det vi läser ger oss i vänsterpartiet en gnutta hopp för det framtida styret av Vänersborgs kommun. Han vågar skriva om saker som vi har visat genom ett antal inlägg på vår hemsida – att hela arena projektet har varit i händerna av ett fåtal herrar. Anders använder uttrycket ”en celeber skara herrar som ville sätta Vänersborg på kartan, visa vad staden förmår. Dessa herrar är politiker och tjänstemän, väl förtrogna med hur det politiska spelet skall hanteras om man vill nå dit man vill.James Bucci (V) har varit en aning mer provocerande för att framföra ett liknande budskap om människor som väljer att mörkar sanningen

Vänersborgs kommuninvånare med sin namninsamling för att väcka en folkomröstning i frågan om Arena Vänersborg viftades bort av en maktmaffia som har hela tiden haft en agenda som inte har tålt insyn.

Egentligen är vi säkert många som känner sig som mannen i bilden.

Vems huvudet som tittar fram från den första stridsvagn har vi inom vänsterpartiet inte kunnat utröna men nu vet vi att Anders Gunn (S) åker inte med.

WSP och arena projektledaren Stefan Fransson går skilda vägar

Stefan Fransson, som ledde byggnationen av skandalprojektet Arena Vänersborg, gjorde sin sista arbetsdag hos WSP i fredags. Ett första huvud verkar ha rullat. 

Jag undrar naturligtvis när arenans projektstyrelseordförande S Anders Larsson gör sin sista arbetsdag. Jag tror nämligen att det är många skattebetalare i Vänersborg som inte vill fortsätta betala 44000 kr i månaden till en näringslivschef som är en mörkande lögnare.

Nästa 280 mkr huvud tack!

James Bucci

Var hittar man en bra revisor?

Svar på frågan lär du inte finna hos Vänersborgs förtroendevalda revisorer, inte heller bland ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers revisorer som Vänersborg har anlitat. Hur kan vi skriva så?Anledningen är en mening tagen från revisionsberättelsen för år 2009 där revisorerna skriver: ”Vi avstyrker att ansvarsfrihet beviljas barn- och ungdomsnämnden”.

Det är klart att när Arena Vänersborg landar på snarare 280 mkr istället för de av fullmäktige beslutade 140 mkr så finns det anledning för mycket allvarlig kritik. Men kärnfrågan måste vara: skall hela barn- och ungdomsnämnden utsättas för kritiken? Revisorerna säger ja, vänsterpartiet säger nej. Vilka har rätt?

I boken ”Kommunallagen – kommentarer och praxis”  framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting finns på sida 411 svar på frågan. Avsnittet handlar om revisionsansvaret och behandlar 9 kap 17 § av kommunallagen.

”I förarbetena behandlas inte fördelningen av ansvaret mellan nämnden som kollektiv och den enskilde förtroendevalde närmare. En rimlig utgångspunkt är att nämnden bär ansvar för beslut som nämnden fattat kollektivt. Om en minoritet har motsatt sig beslutet och reserverat sig, talar detta för att revisionsansvaret enbart riktas mot de förtroendevalda som ingått i majoriteten”

Då måste nästa steg i en riktig revisors arbete vara att kontrollera vilka som beslutade vad innan revisorerna överhuvudtaget uttalar sig i ansvarsfrihetsfrågan.

Låt oss därför titta på sidorna 5-10 av protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2007-05-25 och yrkanden som finns i ärendet Arena Vänersborg. Både Stefan Kärvling (V) och Monika Bredberg (MP) hade avslagsyrkanden vilket de sedan reserverade sig till förmån för. Stefan uttryckte sig tydligt – han yrkade ”att hela projektet begravs”

  • Hur står det i SKLs handbok? – ”Om en minoritet har motsatt sig beslutet och reserverat sig, talar detta för att revisionsansvaret enbart riktas mot de förtroendevalda som ingått i majoriteten”.
  • Hur uttrycker sig kommunens revisorer i ansvarsfrågan? – ”Vi avstyrker att ansvarsfrihet beviljas barn- och ungdomsnämnden”.

Vår slutsats är: vi accepterar inte revisorernas förslag.

Genom att avstyrka ansvarsfrihet för hela barn- och ungdomsnämnden har revisorerna visat att de har missat att granska underlaget ordentligt. Det är klart allvarligt när vanliga nämndpolitiker missar detaljer men för revisorer är det närmast en dödssynd att missa detaljer eftersom revisorernas valda ord kan avgöra en förtroendevalds politiska framtid. Vi har åter anledning att upprepa ”Vem granska granskarna?”

Vänsterpartiet tar direkt avstånd från att revisorerna vill skuldbelägga hela barn- och ungdomsnämnden.  Vi har fullt förtroende för vår ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Ingen ansvarsfrihet

Då blev Revisionsberättelsen offentlig – och det blev som det ryktades.

Men du – innan du börjar läsa, sätt dig bekvämt och lyssna på en ny låt från Radio Väst och Framåt Fredag.

HELA barn- och ungdomsnämnden skall vägras ansvarsfrihet, tycker revisorerna. Enkelt, rakt över. Det blir ju galet. Ska man först rösta mot projektet Arena, ska man sedan ställa fråga efter fråga, utan att man får svar, ska man protestera, reservera sig gång efter annan – och därefter straffas tillsammans med alla andra? Det finns inget parti som skulle tillåta att detta sker mot den egna representanten – och Vänsterpartiet kommer såklart att göra allt för att hindra fullmäktige från att göra bort sig. Fast, man vet ju aldrig – det var en gång en nästan enig fullmäktigeförsamling som gav klartecken till Arenan. Eller hur ska man tolka ”sammanfattningen” av debatten som syns och hörs på Youtube? TTELA kommer säkerligen att ha anledning att bevaka utvecklingen, en första notis finns ju redan. Radio Väst uppdaterar sin rapportering hela tiden. Det är mycket välgörande att få höra en kommentar av Bosse Adriansson, finns bara att säga ”Så ska det låta”. Mindre klokt blir man när man lyssnar på S Anders Larssons utläggning. Såväl TTELA som Radio Väst länkar till hela Revisionsberättelsen, det gör också kommunens hemsida. Ordentligt på alerten tycks Västnytt vara, ta en titt och följ också deras rapportering. En annan vinkling finns i reportaget på TV4 – det är återigen S Anders Larsson som har andra tankar hur man borde granska Arenan.

Vem granskar granskarna?

Som lovat – en granskning av granskarna

Arne Kärvling är helt rätt ute när han skriver i dagens TTELA att ”Revisorerna blandar bort korten”

Den 16 mars 2010 diariefördes Öhrlings PricewaterhouseCoopers ”Granskning av Arena Vänersborg avseende investeringskostnader och ur ett ansvarsperspektiv” 

James Bucci (120p i ekonomi och redovisning) har läst Öhrlings 30 sidors rapport och antecknat några funderingar. Spänn säkerhetsbältet så kör vi.

Kategorier

Arkiv