Vänsterpartiet Vänersborg

Vänersborg styrs av män

Här är det männen som styr
[Publicerad 9 januari 2007 i TTELA ] Vänersborg styrs av män.
Det är bara att se på tabellen här intill: på alla tunga poster sitter män medan kvinnorna leder de minsta nämnderna.
Tråkigt, kasst och tunt, tycker kommunalråden. Som är män.

Här är det männen som styr – Vänersborg styrs av män
Det är bara att se på tabellen här intill: på alla tunga poster sitter män medan kvinnorna leder de minsta nämnderna.
Tråkigt, kasst och tunt, tycker kommunalråden. Som är män.

Det är bara att konstatera att männen har tagit för sig, eller att kvinnorna har varit sämre på att göra det.
Av 62 förtroendevalda på ledande poster i nämnder och styrelser är 16 kvinnor.
Tre av dem är ordförande.
Kulturnämnden har två kvinnor i toppen, valnämnden likaså, medan tre nämnder och fullmäktige har kvinnor som vice ordförande.
I samarbetskommitten för Vänersborg och Trollhättan är en av fem ledamöter kvinna, och Vänersborgs teaterförening har tre kvinnor som ledamöter.
Men, längre än så blir inte uppräkningen.

Som framgår av tabellen är det män som leder kommunstyrelsen och också är kommunalråd, det är män som leder alla de stora nämnderna och i de kommunala bolagen har männen ledningen.
En av fullmäktiges ledamöter, vänsterpartiets James Bucci, tog till en ovanlig metod och invände mot fördelningen.
I reservationen till kommunfullmäktige skriver han bland annat att han inte har någon patentlösning för att ändra på könsmaktsordningen, men att han inte kan blunda för en utveckling åt fel håll.
– Det som fick mig att reagera var när Kate Giæver, som varit ordförande i byggnadsnämnden, fick flytta på sig för att Dan Nyberg skulle bli ordförande. För mig var det ett steg bakåt för att försöka bryta könsmaktsstrukturen.
– Jag vill inte lägga mig i hur andra partier väljer, men jag vänder mig mot strukturerna som sådana. Kvinnor måste vänta och vänta: hur länge ska de vänta? När ska man ha tid att prata om det?
– Jag betraktar mig som företrädare för den generation som växer upp med mer vaksamhet runt jämställdhetsfrågor.

Läs även http://expressen.se/index.jsp?a=834792

Snedfördelningen innebär att det blir den manliga maktstrukturen som blir rådande och det är inte alltid det bästa för kommunen, menar James Bucci vidare.
Han nämner som exempel att bandyhallar och samhällsfrågor får mer tyngd med manlig dominans.
– Det kan jämföras med att 80 procent av kommunens anställda är kvinnor. Och i ekonomin får kulturnämnden två procent av den totala kommunala ekonomin.
– Vi borde komma framåt.
Själv försöker han bevaka frågorna genom att skriva motioner, uppmärksamma det han anser vara felaktiga förhållanden och, som nu, reservera sig mot beslut, beskriver han.

Wiveca Ström
0521 – 26 46 10

 

 

Gör kommuns diarium mera tillgänglig för förtroendevalda

Sedan något år tillbaka finns möjlighet att ”prenumerera” på postlistan för Vänersborgs kommun. Listan sammanställs varje vardag och innehåller diarieförda handlingar som registreras som inkommen till någon nämnd/styrelse eller som utskickad av någon nämnd/styrelse.

Motion
till kommunfullmäktige i Vänersborg angående
Förtroendevaldas tillgång till dokument i Vänersborgs kommuns diarium  
Sedan något år tillbaka finns möjlighet att "prenumerera" på postlistan för Vänersborgs kommun. Listan sammanställs varje vardag och innehåller diarieförda handlingar som registreras som inkommen till någon nämnd/styrelse eller som utskickad av någon nämnd/styrelse. 
Idag skickas listan över hanteringen av dessa offentliga handlingar till ett knappt dussintal kommunala politiker, till några tjänstepersoner i kommunledningen och till åtta journalister. 
Den som läser listan har således tillgång till information över flödet av ärenden.  
Önskar man gå vidare så föreligger i princip flera olika möjligheter till information. Självfallet – som alltid varit fallet – kan man på kommunkansliet begära att få läsa originalhandlingen. 
Men sedan någon tid tillbaka skannas många av handlingarna och finns således som elektroniska filer [pdf eller doc] i kommunens diarium. Följande stödord kan belysa hur systemet är uppbyggt:
Sök Ärenden – Sök Handlingar
Handlingsnr. – Diarienr. – Datum – Riktning  – Avsändare/mottagare – Dokument
Inte alla nämnder begagnar sig idag fullt ut av denna möjlighet att göra nämndernas handlingar tillgängliga, några är dock mycket goda föredömen.
Den som på sin kommunala arbetsplats har tillgång till en uppkopplad dator bör ha tillgång till kommunens diarium. Andra kan få hjälp från kommunkansliet och får filerna översända som e-post.
Med hänvisning till ärendet "Ändrad politisk organisation" Dnr 2006.509 Ks § 292 vågar jag mig på att spå följande utveckling. Idag går det inte att neka att det föreligger stora skillnader i hur pålästa olika ledamöter i en och samma nämnd är. Istället för att klyftorna minskas i detta avseende mellan nämndernas presidier och den vanliga ledamoten eller ersättaren tenderar förstärkningen av presidiernas roll att öka avståndet när det gäller att veta "vad som är på gång" och "vilken väg vissa handlingar kommer eller går". Tillgång till handlingarna i kommunens diarium underlättar väsentligt för den förtroendevalda som önskar hålla sig ajour i pausen mellan två nämndsmöten. Samtidigt blir det mycket fördelaktigt att kunna sprida inläsningen av handlingarna under en längre tid istället för att som nu oftast under endast två-tre kvällar ha tillgång till underlaget.  

För länge sedan, kanske fem-sex år tillbaka i tiden, var jag (för övrigt tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande ordförande och även med tillträdande förste vice ordförande) ledamot i en IT-beredning där vi hade stora förhoppningar att utvecklingen på IT-området snabbt skulle leda fram till avsevärda förbättringar för de flesta förtroendevalda i vår kommun. 

Mot bakgrund av detta yrkar jag

  • att kommunen gör det möjligt att förtroendevalda som så önskar skall få tillgång till kommunens diarium från sina datorer i bostaden
  • att kommunen självfallet först försäkrar sig om en teknisk lösning som möjliggör ovanstående utifrån krav på teknisk säkerhet och med beaktande av lagar och förordningar

Lutz Rininsland
Vänsterpartiet                                                                  2006-12-17

Var fanns prislapparna ?

När musiken spelas på hög volym så finns det alltid en risk att missa eller misstolka det som andra säger. När vi i Vänersborgs kommunstyrelse skulle ta ställning till att godkänna projektet ”Vänersborg ska bli Sveriges bästa musikkommun” så ville vänsterpartiet nöja sig med att notera informationen.

Varför det? Jo, för att såsom projektet var skrivet så skulle ett godkännande innebära att man bland annat band upp sig till att en musikakademi etablerades, Musikens hus fick nya lokaler och en ny konserthall skulle invigas.
Finemang alltihop, ljuv musik för dem som vill att kommunen blir bästa musikkommun, mig inräknad.

Inte konstigt att många blev lätt förförda. Men vänta ett tag – var fanns prislapparna? Hur såg finansieringen ut? Har vi råd?
Det blev visst några frågor men dessvärre inga svar då det visade sig att dokumentet nu bara var en inriktning som kunde komma att se annorlunda ut nästa år när projektet skulle plockas fram igen.

Alltså då skulle man kunna säga att det var en information och att jag kunde räkna med att majoriteten skulle ställa sig bakom mitt yrkande att notera informationen.

Men musiken stod nog på för hög volym för vi var bara två av femton som nöjde oss med informationen. Jag antar att resten har så gott ställt att de gör sina köp utan att kolla prislappar.
Kommunstyrelsens ordförandes mantra, ordning och reda, hördes i alla fall inte denna gången över musikens toner. I stället har jag kunnat läsa i tidningen att vi som hade farhågor "målade lite fan på väggen".

För all del. Nu är jag förstås ingen konstnär och jag får väl göra rent väggarna efter mig. Men vad ska man ta sig till när musiken spelas så högt att ingen längre hörsammar rösten som försöker tränga genom tonerna?

James Bucci (v)

 

 

Alliansregeringen sviker studenterna

I det fina och vackra Sverige har alla rätt till högre studier. Dock har denna bild en mycket mörkare verklighet. Det är ett faktum att Sveriges fattigaste samhällsgrupp är just studenter.

 

Alliansregeringen sviker studenterna

I det fina och vackra Sverige har alla rätt till högre studier. Dock har denna bild en mycket mörkare verklighet. Det är ett faktum att Sveriges fattigaste samhällsgrupp är just studenter.

Studiemedlet är på drygt 7 200 kronor i månaden, av detta går hälften eller mer till bostadshyran. De studenter som inte har föräldrar som kan hjälpa till ekonomiskt lever under den av FN och EU satta fattigdomsgränsen på 8400 kronor i månaden.

Centerpartiet, folkpartiet och moderaterna lovade att höja studiemedlen, folkpartiet lovade dessutom att slopa fribeloppet. Dessa löften lyser nu med sin frånvaro. Dessutom tar de bort studenters rätt till a-kassa efter avslutade studier. Detta medför att studenter inte längre kommer att ha ett skyddsnät efter studierna.
Övergången från studier till arbete blir ekonomiskt svårare för den som inte får arbete direkt efter examen. Detta främjar det som allianspartierna i valrörelsen kritiserade, nämligen att man fortsätter att studera medan man söker jobb.
Studiemedlen är viktiga om vi ska få bukt med den sociala snedrekryteringen till högskolor och universitet. Det kan inte vara så att vi som studerar heltid också ska arbeta vid sidan om för att försörja oss. Vill vi ha hög kvalité på studenterna som går ut så krävs också att man ger förutsättningarna.

Att regeringens budgetproposition slår mot dem som har det sämst i samhället är ju ingen hemlighet längre. Redan under nästa år kommer det att bli svåra tider för arbetslösa, förtidspensionärer och inte minst studenter.
Den nya regeringen har under sin korta tid visat tydligt vilken linje de kommer att driva mot studenter och hur de tänker missgynna gruppen studenter.
Utan att göra en allt för djup analys blir resultatet uppenbart. Högre studier kommer i framtiden att bli en fråga om ekonomiska möjligheter. Det är redan nu svårt att klara av studierna med CSN-medlet och även om många har ströjobb vid sidan om räcker det inte till. Allianssveriges studenter blir söner och döttrar till dem som redan har en ekonomisk tryggad situation.

Den borgerliga politiken leder till att alla samhällsmedborgare inte längre kommer att ha samma förutsättningar att förkovra sig i den akademiska världen.
Därmed lägger alliansregeringen grunden för ett ojämlikt samhälle med stora klasskillnader.

Ivan Andrés Castillo (v)
sekreterare i Trollhättan
Rossana Dinamarca (v)
riksdagsledamot

Är du medlem i Vänsterpartiet ?

På hemsidan för Vänsterpartiet Vänersborg har du tillgång till all information som vi lägger ut. Som medlem i Vänsterpartiet…

 På hemsidan för Vänsterpartiet Vänersborg har du tillgång till all information som vi lägger ut. Som medlem i Vänsterpartiet kan du även logga in dig på "medlemsidorna" – då behöver du "användarnamn" och "lösen". Detta får du om du skriver en rad till [email protected], så får du ett mail med dina uppgifter.

Kategorier

Senaste kommentarer

    Arkiv