Vänsterpartiet Vänersborg

Vänsterpartiets resonemang om projekt Torpaskolan

torpa

Het debatt skrev TTELA om fullmäktiges hantering av projekt Torpaskolan. Vi kan inte annat än hålla med då det förekom på slutet av debatten ett inslag av personangrepp på vår representant Stefan Kärvling. Personangrepp som fullmäktiges ordförande Dan Nyberg släppte förbi utan anmärkning. Här kan det dock tilläggas att det inte var första gången som personangrepp fick förekomma i Nybergs styrda fullmäktige – den som tvivlar på att Dans dövöra finns kan söka upp fd fullmäktigeledamot Carmen Lundgren för att höra vad hon fick utstå för personangrepp.

Hur som helst vänsterpartiet tänkte här redovisa vår reservation som förklarar på ett bra sätt våra tankar kring projekt Torpaskolan samt våra funderingar över brister i ärendets beredning. Texten representerar våra skäl för att yrka på en återremiss av ärendet.

Vänsterpartiets reservation 

Och till dem som tycker att det är lite känsligt med personer som far med osanningar vill vi säga – klicka inte på bilden på Torpaskolan och sätt definitivt inte på ljudet.

Bandydos vill nu ha 282mkr för klubblokalen

KlubblokalKlubblokal

Nu är det dubbelt upp

I juni 2007 beslutade kommunfullmäktige om en Arena med en ekonomisk kostym på 140mkr (20 av dessa skulle vara sponsorpengar). En kostym som har visat sig vara en skinnväst. En Bandydos skinnväst som har bara blivit dyrare och dyrare att bära. Nu sägs det att Bandydos vill ha 282mkr av Vänersborgarna. Bandydos packledare verkar sitta fortfarande kvar i orubbat bo men inte för så länge till för vi vet vad polisen ogillar MC brottslighet.

Vägs ände

Vägs ände

Nu får det vara slut på föreställningen Arena Vänersborg

Idag fick vi ett svar från kommunstyrelseförvaltningen på vår begäran att få ut handlingarna 2009.5056, 2009.5057 och 2009.5058. Vänersborgs kommunjurist skall ha en stor eloge för ansvaret som han har visat genom att offentliggöra dessa handlingar nästan i sin helhet. Att några fortfarande klamrar sig fast vid sina positioner med vetskap om hur de har betett sig under projekt Arena Vänersborg är en skam för Vänersborg.

Ridå!

Bara tuta och köra?

tuta och kör

Kommer ni ihåg denna rubrik i TTELA  ”Kritik mot brandsäkerheten i arenan” Artikeln handlade om motormässan som fick äga rum trots att arenan inte var klar på långa vägar. I artikeln står följande

”Bo-Göran Karlsson, teknisk driftchef på Arena Fritid, menar att räddningstjänsten har gett sitt tillstånd. – De har godkänt, men står inte som brandskyddsansvarig utan det gör jag.  I onsdags ska godkännandet ha kommit, bara två dagar innan själva eventet.”  Anders Almqvist sade att räddningstjänsten aldrig gett sitt godkännande.

Vem hade rätt? Vänsterpartiet Vänersborg bjuder nu på ett par av motormässans hemlisar som samtidigt avslöjer ytterligare en arena lögn.

Räddningstjänstens skrivelse 090708            Vem gav grönt ljus?

Sedan har några inte varit ärliga över vad motormässan orsakade i extrakostnader när den fick äga rum i en halvfärdig arena. Vi bjuder på ytterligare en hemlis.

Några av motormässans dolda kostnader

Kom ihåg att detta är en faktura från bara en av firmorna som fick flytta på grejorna och lägga ned arbetet under tiden motormässan skulle hållas

Billarm någon?  Tuta om du gillar Vänsterpartiet Vänersborgs grävjobb eller varför inte skriva en rad i gästboken eller ännu bättre kom på studiecirkeln.

”Makt ger aldrig upp något utan krav”

frederick douglass

”Den har aldrig gjort det och kommer aldrig att göra det” – Frederick Douglass

Fredag eftermiddag diariefördes vår begäran att få ut sekretessbelagda Arena Vänersborg handlingar. Vi hänvisade till Regeringsrättens avgörande i  Mål 6780-05 

Strax efteråt diariefördes ett protokoll från ett möte 100114 med representanter från kommunen och WSP !!!!

Njut av   Protokoll 2010-01-14

Och lägg på minnet det som står om Stålab och Gudmund Israelsson. Vi skall återkomma till dessa. Det finns också ett och annat att skriva om ÄTA ansvaret….

Repeat after me

offenlighet huvudregel

Första gången är svårast men nu var ju mallen klar

Idag körde vi därför ett par till!

Hej Vänsterpartiet i Vänersborg vill via mig begära ut kopior på handlingar med H.id nummer 2010.129 och 2010.130. Båda har diarienummer 2007/21 Arena Vänersborg. Jag är medveten om att handlingarna är sekretessbelagda med hänvisning till OSL 19 kap 9 §. Därför ber jag, om sekretess kommer fortfarande att åberopas av förvaltningen, att få handlingarna i tvättade skick. Det vill säga att jag räknar med att få handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna överstrukna om nu sekretess skall vidhållas.Jag vill poängtera att Regeringsrätten i mål 6780-05 har gjort bedömningen, utifrån den tidigare gällande sekretesslagstiftning, att sekretess inte kan anses omfatta uppgifter som kan avse en eventuell, kommande rättstvist. Det är därför viktigt att barn- och ungdoms förvaltningen klargör om det verkligen har uppstått en rättstvist för att förvaltningens hänvisning till OSL 19 kap 9 § skall kunna anses vara ett giltigt skäl för den rådande sekretess. Handlingarna kan skickas via posten till James Bucci, Lilleskog 217, 46890 Vargön. Alternativt kan inscannade kopior skickas elektroniskt via e-post till [email protected] En eventuell faktura för kopiornas framtagning kan skickas till Vänsterpartiet Vänersborg, Hovslagargatan 43, 462 40 Vänersborg. Vid eventuella frågor eller i händelse av ett ofrånkomligt dröjsmål i expedieringen kan jag nås på telefon 0521-223662.

med vänliga hälsningar

James Bucci

www.vanersborg.vansterpartiet.se

och

Hej Vänsterpartiet i Vänersborg vill via mig begära ut kopior på handlingar med H.id nummer 2009.5056, 2009.5057 och 2009.5058. Samtliga har diarienummer 2009/628 Utredning Arena Vänersborg.  Jag är medveten om att handlingarna är sekretessbelagda med hänvisning till OSL 19 kap 9 §. Därför ber jag, om sekretess kommer fortfarande att åberopas av förvaltningen, att få handlingarna i tvättade skick. Det vill säga att jag räknar med att få handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna överstrukna om nu sekretess skall vidhållas. Jag vill poängtera att Regeringsrätten i mål 6780-05 har gjort bedömningen, utifrån den tidigare gällande sekretesslagstiftning, att sekretess inte kan anses omfatta uppgifter som kan avse en eventuell, kommande rättstvist. Det är därför viktigt att kommunstyrelseförvaltningen klargör om det verkligen har uppstått en rättstvist för att förvaltningens hänvisning till OSL 19 kap 9 § skall kunna anses vara ett giltigt skäl för den rådande sekretess. Om det visar sig att det har uppstått en rättstvist önskar jag att få veta vem/vilka kommunens motpart är och vid vilket datum rättstvisten påbörjades. Handlingarna kan skickas via posten till James Bucci, Lilleskog 217, 46890 Vargön. Alternativt kan inscannade kopior skickas elektroniskt via e-post till [email protected] En eventuell faktura för kopiornas framtagning kan skickas till Vänsterpartiet Vänersborg, Hovslagargatan 43, 462 40 Vänersborg. Vid eventuella frågor eller i händelse av ett ofrånkomligt dröjsmål i expedieringen kan jag nås på telefon 0521-223662.

med vänliga hälsningar

James Bucci

www.vanersborg.vansterpartiet.se

Den som vill bli lite expert på sekretess kan göra som vi gjorde – kolla på vad Regeringsrätten tyckte och tänkte i Mål 6780-05 (Notera att avgörandet gäller den förra lagstiftningen)

Föreningen grävande journalisters öppenhetsbank kan också varmt rekommenderas för blivande granskare

Länge leve det fria ordet!

Sekretess eller slut på toner?

toner-refill

Har kronofogden hunnit mäta ut all Vänersborgs kommuns toner?

Vi undrar då när vi begärde ut uppgifter från sekretessbelagda handlingar fick vi ut 11 vita sidor.

Så här såg vår begäran ut

Hej Vänsterpartiet i Vänersborg vill via mig begära ut kopior på handlingar med H.id nummer 2010.69, 2010.101 och 2010.102. Samtliga har diarienummer 2007/21 Arena Vänersborg.  Jag är medveten om att handlingarna 2010.69 och 2010.102 är sekretessbelagda med hänvisning till OSL 19 kap 9§. Därför ber jag, om sekretess kommer fortfarande att åberopas av förvaltningen, att få handlingarna i tvättade skick. Det vill säga att jag räknar med att få handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna överstrukna om nu sekretess skall vidhållas.Handlingarna kan skickas via posten till James Bucci, Lilleskog 217, 46890 Vargön. Alternativt kan inscannade kopior skickas elektroniskt via e-post till [email protected] En eventuell faktura för kopiornas framtagning kan skickas till Vänsterpartiet Vänersborg, Hovslagargatan 43, 462 40 Vänersborg. Vid eventuella frågor eller i händelse av ett ofrånkomligt dröjsmål i expedieringen kan jag nås på telefon 0521-223662.

med vänliga hälsningar

James Bucci

Och svaret såg ut så här – Beslut om sekretess

Alltså 11 vita sidor. Tog tonern slut? Har fogden varit på besök? Eller rör det sig verkligen om 19 kap 9 § i Offentlighets- och Sekretesslagen? Vi får se då vi har nu satt ihop en överklagan till Kammarrätten i Göteborg som lämnades in idag till barn- och ungdomsförvaltningen

Överklagan om sekretess handlingar

Om Kammarrätten håller med oss får vi se om förvaltningen hittar lite toner annars kan vi alltid ställa upp med att bekosta en Refill Kit.

Senaste inläggen

Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv