Vänsterpartiet Vänersborg

Ungdomsidrott och elitidrott

• Hur många ungdomar är aktiva i träning och tävling i våra lokala föreningar ?
• Vilka föreningar har vilken ungdomsverksamhet ?
• Går det att avläsa trenderna i ungdomarnas val av idrott ?
• När underlaget finns, vilka slutsatser kan man dra för ett ställningstagande om vad som borde ha företräde vid förnyelsen av kommunens Sportcentrum ?

 Interpellation till ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden angående Uppgifter om utnyttjande av idrottsanläggningar 

Bakgrunden 

 
I avvaktan på att utredningen om förnyelsen och kompletteringen av anläggningarna vid Sportcentrum lägger fram ett förslag verkar det idag som att alla frågor och synpunkter som berör ärendet skall läggas på is.  

T ex behandlas den centrala frågan i en motion av James Bucci om ”behovet av isyta” på ett sådant avvisande och avvaktande sätt. 

Själv upplever jag mig något vilse när det gäller en annan fråga i detta sammanhang.  

Sportcentrums förnyelse kan betraktas utifrån aspekten att framgångsrik elitidrott stimulerar ungdomar att engagera sig i tränings- och tävlingssammanhang i denna idrott. 

Men det finns också en annan syn – systematisk och målmedveten satsning på ungdomsidrott är förutsättning för en sund utveckling mot framgång på elitidrottsnivå. 

Jag kan inte förneka att jag har en avog inställning mot idrottsframgång som grundas på värvning och inköp av idrottare. Hellre applåderar jag ”nästbäst” när det sker utifrån den lokala förankringen och det lokala ideella arbete som presteras i våra lokala idrottsklubbar för våra barn och ungdomar. 

 

 

Mina frågor 

 

Av det skälet går mina tankar kring upprustningen av Idrottscentrum mycket i banor som kretsar kring följande frågor: 

 

Hur många ungdomar är aktiva i träning och tävling i våra lokala föreningar ? 
Vilka föreningar har vilken ungdomsverksamhet ?
Går det att avläsa trenderna i ungdomarnas val av idrott ? 

När underlaget finns, vilka slutsatser kan man dra för ett ställningstagande om vad som borde ha företräde vid förnyelsen av kommunens Sportcentrum ? 

 

Jag skulle uppskatta om Barn- och ungdomsnämndens ordförande vill hjälpa till att få fram de önskade uppgifterna och om han också ville diskutera med mig i vilken utsträckning han kan tänkas ställa sig bakom mitt sätt att resonera. 
 

Lutz Rininsland                                                2007-03-18 

Vänsterpartiet 

 

Rött kort ger utslag

Rävspel, ekonomisk dopning och orättvisa förutsättningar.
Vänsterpartiets James Bucci skräder inte orden när han protesterar mot Vänersborgs kommuns sponsring av IFK.
Dumheter, som inte är värda att kommentera, tycker Lars-Göran Ljunggren (s).

 Läs hela artikeln på TTELA http://www.ttela.se/?article=28693

Rött kort för sponsring

Nu fick det vara nog med rävspelet kring IFK Vänersborg. Sättet som kommunen medgav ett avbetalningsplan och sprutade in likvida dopning på 108000 förtjänade rött kort.

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter på kommunstyrelsens ordförande delegationsbeslut att lämna ett kommunalt bidrag på 108,000 kr till IFK Vänersborg  

Jag anser att detta bidrag handlar om rävspel i dubbla bemärkelser.

Dels så handlar den direkta kommunala sponsring av elitidrott om ekonomisk dopning. Den idrottsliga spelplanen görs ojämn då elitlag får olika förutsättningar från kommunerna som de är verksamma i.

Dels så handlar det om politiskt rävspel då sponsringspengar ihop med avbetalningsplan på planhyreskulden till kommunen innebär att kommunen slipper ta över IFK Vänersborgs lån som kommunen gick i borgen för i september 2003. I processen så slipper de som röstade för borgen en obehaglig påminnelse om den ekonomiska risk som de tog med skattebetalarnas pengar.

Trodde de, ja !

Rött kort från

James Bucci 07-03-07

Vänsterpartiet

                                                                                                                     

Dags att renovera Huvudnässkolan

Dags att renovera Huvudnässkolan
I sagan om Huvudnässkolan har det vänts blad. Vänsterpartiets interpellationer i Vänersborgs kommunfullmäktige har skingrat härskarringens dimridåer något. Nio månaders tystnad har brutits med ett fåtal kryptiska ord från härskarringens ledande gestalter.

Läs hela artiekln i TTELA http://www.ttela.se/?article=28533 

Ett förbund fullt med gubbar

Ett förbund fullt med gubbar
Så var det klart med en ny uppsättning av direktionen för Fyrbodals kommunalförbund; vårt regionala samarbetsförbund som ska arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

Läs hela artikeln på TTELA http://www.ttela.se/?article=28357

Vänsterns roll i Vänersborg

”Vi behövs för att granska besluten”
VÄNERSBORG: Efter hundra dagar i opposition står vänsterpartiet i Vänersborg rycken, och frontfigurerna Lutz Rininsland och James Bucci har bilden klar för sig.
– Jag accepterar att någon som har vunnit får leda och någon som har förlorat får vara tydlig och häftig i sin kritik.
– Och det ska vara fair play.

 "Vi behövs för att granska besluten"
http://www.ttela.se/?article=28117

VÄNERSBORG: Efter hundra dagar i opposition står vänsterpartiet i Vänersborg rycken, och frontfigurerna Lutz Rininsland och James Bucci har bilden klar för sig.
– Jag accepterar att någon som har vunnit får leda och någon som har förlorat får vara tydlig och häftig i sin kritik.
– Och det ska vara fair play.

Inför valet i höstas konstaterade Lutz Rininsland i TTELA:s partiintervju att v föredrar motståndarrollen framför att vara utan verkligt inflytande.
"Och i så fall blir vi ensam opposition. Vi är stolta över att vi är uppkäftiga", sa han vidare.

En titt i protokollen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sedan den 1 november visar att James Bucci och Lutz Rininsland har ställt frågor, gjort yrkanden och reserverat sig i en rad olika frågor.
– Att vara i opposition innebär mer jobb och mer planering. Och jag personligen måste peppa mig själv för jag känner fjärilar i magen när jag ska lägga obekväma förslag. Det kan givetvis vara jobbigt, säger James Bucci.
Han har bland annat protesterat mot att det är få kvinnor som har ledande uppdrag i nämnder och styrelser.
Samtidigt företräds även v i fullmäktige mest av män.
Men det gäller bara, framhåller Lutz Rininsland, om man ser till de ordinarie ledamöterna. Ersättarna medräknat blir det jämnt fördelat.
– Jag menar att alla som ska ta en tung ansvarspost måste ha lärt sig jobbet och det gör man via inskolning som sker på ersättarplats.
James Bucci uttrycker där en mjukare linje och menar att han inte har några problem att flytta på sig om en kvinna är aktiv och gör anspråk på uppdrag.
Förra mandatperioden stöttade v majoriteten s och c, men de har numera egen majoritet. Lutz Rininsland menar att han i dag inte känner begränsningar när han sätter sig in i sakfrågor.
– Jag kan slappna av nu, mer än tidigare när jag fick akta mina formuleringar och argumentera för att få fram min poäng men ändå svänga in på en kompromisslinje.
Vänsterpartiets betydelse är liten för närvarande, framhåller de, beroende på förlusten på riksplanet. Men båda är övertygade om att v behövs i lokalpolitiken, framför allt för att ifrågasätta trovärdigheten i beslut. I begreppet opposition lägger de mod att sticka ut hakan och säga saker som andra inte törs säga.
– Att i omröstning vara en mot fjorton eller våga lämna reservationer trots hårda blickar från de andra.
– Det kanske är det som är vänsterns roll; att se till att det som är klubbat och klart granskas än en gång.

Wiveca Ström
0521 – 26 46 10

Vänersborg styrs av män

Här är det männen som styr
[Publicerad 9 januari 2007 i TTELA ] Vänersborg styrs av män.
Det är bara att se på tabellen här intill: på alla tunga poster sitter män medan kvinnorna leder de minsta nämnderna.
Tråkigt, kasst och tunt, tycker kommunalråden. Som är män.

Här är det männen som styr – Vänersborg styrs av män
Det är bara att se på tabellen här intill: på alla tunga poster sitter män medan kvinnorna leder de minsta nämnderna.
Tråkigt, kasst och tunt, tycker kommunalråden. Som är män.

Det är bara att konstatera att männen har tagit för sig, eller att kvinnorna har varit sämre på att göra det.
Av 62 förtroendevalda på ledande poster i nämnder och styrelser är 16 kvinnor.
Tre av dem är ordförande.
Kulturnämnden har två kvinnor i toppen, valnämnden likaså, medan tre nämnder och fullmäktige har kvinnor som vice ordförande.
I samarbetskommitten för Vänersborg och Trollhättan är en av fem ledamöter kvinna, och Vänersborgs teaterförening har tre kvinnor som ledamöter.
Men, längre än så blir inte uppräkningen.

Som framgår av tabellen är det män som leder kommunstyrelsen och också är kommunalråd, det är män som leder alla de stora nämnderna och i de kommunala bolagen har männen ledningen.
En av fullmäktiges ledamöter, vänsterpartiets James Bucci, tog till en ovanlig metod och invände mot fördelningen.
I reservationen till kommunfullmäktige skriver han bland annat att han inte har någon patentlösning för att ändra på könsmaktsordningen, men att han inte kan blunda för en utveckling åt fel håll.
– Det som fick mig att reagera var när Kate Giæver, som varit ordförande i byggnadsnämnden, fick flytta på sig för att Dan Nyberg skulle bli ordförande. För mig var det ett steg bakåt för att försöka bryta könsmaktsstrukturen.
– Jag vill inte lägga mig i hur andra partier väljer, men jag vänder mig mot strukturerna som sådana. Kvinnor måste vänta och vänta: hur länge ska de vänta? När ska man ha tid att prata om det?
– Jag betraktar mig som företrädare för den generation som växer upp med mer vaksamhet runt jämställdhetsfrågor.

Läs även http://expressen.se/index.jsp?a=834792

Snedfördelningen innebär att det blir den manliga maktstrukturen som blir rådande och det är inte alltid det bästa för kommunen, menar James Bucci vidare.
Han nämner som exempel att bandyhallar och samhällsfrågor får mer tyngd med manlig dominans.
– Det kan jämföras med att 80 procent av kommunens anställda är kvinnor. Och i ekonomin får kulturnämnden två procent av den totala kommunala ekonomin.
– Vi borde komma framåt.
Själv försöker han bevaka frågorna genom att skriva motioner, uppmärksamma det han anser vara felaktiga förhållanden och, som nu, reservera sig mot beslut, beskriver han.

Wiveca Ström
0521 – 26 46 10

 

 

Gör kommuns diarium mera tillgänglig för förtroendevalda

Sedan något år tillbaka finns möjlighet att ”prenumerera” på postlistan för Vänersborgs kommun. Listan sammanställs varje vardag och innehåller diarieförda handlingar som registreras som inkommen till någon nämnd/styrelse eller som utskickad av någon nämnd/styrelse.

Motion
till kommunfullmäktige i Vänersborg angående
Förtroendevaldas tillgång till dokument i Vänersborgs kommuns diarium  
Sedan något år tillbaka finns möjlighet att "prenumerera" på postlistan för Vänersborgs kommun. Listan sammanställs varje vardag och innehåller diarieförda handlingar som registreras som inkommen till någon nämnd/styrelse eller som utskickad av någon nämnd/styrelse. 
Idag skickas listan över hanteringen av dessa offentliga handlingar till ett knappt dussintal kommunala politiker, till några tjänstepersoner i kommunledningen och till åtta journalister. 
Den som läser listan har således tillgång till information över flödet av ärenden.  
Önskar man gå vidare så föreligger i princip flera olika möjligheter till information. Självfallet – som alltid varit fallet – kan man på kommunkansliet begära att få läsa originalhandlingen. 
Men sedan någon tid tillbaka skannas många av handlingarna och finns således som elektroniska filer [pdf eller doc] i kommunens diarium. Följande stödord kan belysa hur systemet är uppbyggt:
Sök Ärenden – Sök Handlingar
Handlingsnr. – Diarienr. – Datum – Riktning  – Avsändare/mottagare – Dokument
Inte alla nämnder begagnar sig idag fullt ut av denna möjlighet att göra nämndernas handlingar tillgängliga, några är dock mycket goda föredömen.
Den som på sin kommunala arbetsplats har tillgång till en uppkopplad dator bör ha tillgång till kommunens diarium. Andra kan få hjälp från kommunkansliet och får filerna översända som e-post.
Med hänvisning till ärendet "Ändrad politisk organisation" Dnr 2006.509 Ks § 292 vågar jag mig på att spå följande utveckling. Idag går det inte att neka att det föreligger stora skillnader i hur pålästa olika ledamöter i en och samma nämnd är. Istället för att klyftorna minskas i detta avseende mellan nämndernas presidier och den vanliga ledamoten eller ersättaren tenderar förstärkningen av presidiernas roll att öka avståndet när det gäller att veta "vad som är på gång" och "vilken väg vissa handlingar kommer eller går". Tillgång till handlingarna i kommunens diarium underlättar väsentligt för den förtroendevalda som önskar hålla sig ajour i pausen mellan två nämndsmöten. Samtidigt blir det mycket fördelaktigt att kunna sprida inläsningen av handlingarna under en längre tid istället för att som nu oftast under endast två-tre kvällar ha tillgång till underlaget.  

För länge sedan, kanske fem-sex år tillbaka i tiden, var jag (för övrigt tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande ordförande och även med tillträdande förste vice ordförande) ledamot i en IT-beredning där vi hade stora förhoppningar att utvecklingen på IT-området snabbt skulle leda fram till avsevärda förbättringar för de flesta förtroendevalda i vår kommun. 

Mot bakgrund av detta yrkar jag

  • att kommunen gör det möjligt att förtroendevalda som så önskar skall få tillgång till kommunens diarium från sina datorer i bostaden
  • att kommunen självfallet först försäkrar sig om en teknisk lösning som möjliggör ovanstående utifrån krav på teknisk säkerhet och med beaktande av lagar och förordningar

Lutz Rininsland
Vänsterpartiet                                                                  2006-12-17

Var fanns prislapparna ?

När musiken spelas på hög volym så finns det alltid en risk att missa eller misstolka det som andra säger. När vi i Vänersborgs kommunstyrelse skulle ta ställning till att godkänna projektet ”Vänersborg ska bli Sveriges bästa musikkommun” så ville vänsterpartiet nöja sig med att notera informationen.

Varför det? Jo, för att såsom projektet var skrivet så skulle ett godkännande innebära att man bland annat band upp sig till att en musikakademi etablerades, Musikens hus fick nya lokaler och en ny konserthall skulle invigas.
Finemang alltihop, ljuv musik för dem som vill att kommunen blir bästa musikkommun, mig inräknad.

Inte konstigt att många blev lätt förförda. Men vänta ett tag – var fanns prislapparna? Hur såg finansieringen ut? Har vi råd?
Det blev visst några frågor men dessvärre inga svar då det visade sig att dokumentet nu bara var en inriktning som kunde komma att se annorlunda ut nästa år när projektet skulle plockas fram igen.

Alltså då skulle man kunna säga att det var en information och att jag kunde räkna med att majoriteten skulle ställa sig bakom mitt yrkande att notera informationen.

Men musiken stod nog på för hög volym för vi var bara två av femton som nöjde oss med informationen. Jag antar att resten har så gott ställt att de gör sina köp utan att kolla prislappar.
Kommunstyrelsens ordförandes mantra, ordning och reda, hördes i alla fall inte denna gången över musikens toner. I stället har jag kunnat läsa i tidningen att vi som hade farhågor "målade lite fan på väggen".

För all del. Nu är jag förstås ingen konstnär och jag får väl göra rent väggarna efter mig. Men vad ska man ta sig till när musiken spelas så högt att ingen längre hörsammar rösten som försöker tränga genom tonerna?

James Bucci (v)

 

 

Kategorier

Arkiv