sida

Kalender

2019

Mars

Måndag 11 mars Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Fredag 15 mars Kultur- och fritidsnämnden 
Måndag 18 mars Barn- och utbildningsnämnden

Onsdag 20 mars Kommunfullmäktige 

Torsdag 21 mars Samhällsbyggnadsnämnden

Tisdag 26 mars Kunskapsförbundet

Onsdag 27 mars Kommunstyrelsen

Torsdag 28 mars Socialnämnden

April

Lördag 6  april 11.00-13.00 Folkets Hus. Medlemsmöte

för att i dialog med alla intresserade medlemmar få input till profil/inriktning och verksamhetsplan som sedan kopplas till budget. Vi jobbar i smågrupper med i förväg bestämda frågor. Plan och budget återkopplas och informeras om till alla medlemmar på ett medlemsmöte.
Välkommen! Vi bjuder på enklare fika.

Tisdag 9 april Byggnadsnämnden
Onsdag 17 april Samhällsbyggnadsnämnden (?) 
Tisdag 23 april Barn- och utbildningsnämnden
Onsdag 24 april Kommunfullmäktige
Torsdag 25 april Socialnämnden 
Fredag 26 april Kultur- och fritidsnämnden
Tisdag 30 april Kunskapsförbundet

Maj

Onsdag 8 maj Kommunstyrelsen

Torsdag 9 maj Styrelsemöte 17.30
Medlemsmöte 18.30-20.00

Tisdag 14 maj Byggnadsnämnden
Måndag 20 maj  Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 21 maj Kunskapsförbundet
Onsdag 22 maj Kommunfullmäktige

Torsdag 23 maj Styrelsemöte 17.30
Medlemsmöte 18.30-20.00

Torsdag 23 maj Socialnämnden
Torsdag 23 maj Samhällsbyggnadsnämnden 
Fredag 24 maj Kultur- och fritidsnämnden

Söndag 26 maj EU-val

Juni

Onsdag 5 juni Kommunstyrelsen
Torsdag 13 juni Socialnämnden 
Torsdag 13 juni Samhällsbyggnadsnämnden
Måndag 17 juni Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 18 juni Byggnadsnämnden
Onsdag 19 juni Kommunfullmäktige
Tisdag 25 juni Kunskapsförbundet

Augusti

Tisdag 20 augusti Byggnadsnämnden
Torsdag 29 augusti Socialnämnden

September

Onsdag 4 september Kommunstyrelsen 
Tisdag 10 september Kunskapsförbundet
Torsdag 12 september Samhällsbyggnadsnämnden 
Fredag 13 september Kultur- och fritidsnämnden
Måndag 16 september Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 17 september Byggnadsnämnden
Onsdag 18 september Kommunfullmäktige
Torsdag 26 september Socialnämnden

Oktober

Onsdag 9 oktober Kommunstyrelsen 
Måndag 14 oktober Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 15 oktober Kunskapsförbundet
Torsdag 17 oktober Samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag 23 oktober Kommunfullmäktige
Torsdag 24 oktober Socialnämnden
Tisdag 29 oktober Byggnadsnämnden

November

Fredag 8 november Kultur- och fritidsnämnden
Onsdag 13 november Kommunstyrelsen 
Torsdag 14 november Samhällsbyggnadsnämnden
Måndag 18 november Barn- och utbildningsnämnden
Tisdag 19 november Kunskapsförbundet
Torsdag 21 november Socialnämnden
Onsdag 27 november Kommunfullmäktige

December

Onsdag 4 december Kommunstyrelsen 
Tisdag 10 december Kunskapsförbundet
Tisdag 10 december Byggnadsnämnden
Torsdag 12 december Samhällsbyggnadsnämnden  
Fredag 13 december Kultur- och fritidsnämnden
Måndag 16 december Barn- och utbildningsnämnden
Onsdag 18 december Kommunfullmäktige
Torsdag 19 december Socialnämnden

 

 

Kopiera länk