PÅ GÅNG

December

 

Måndag 11 december Barn- och utbildningsnämnden – läs mera

Måndag 11 december Miljö- och hälsoskyddsnämnden – läs mera

Tisdag 12 december Kunskapsförbundet – läs mera

Tisdag 12 december Byggnadsnämnden – läs mera

Onsdag 13 december Kommunfullmäktige – läs mera

Torsdag 14 december Socialnämnden – läs mera

Torsdag 14 december Samhällsbyggnadsnämnden – läs mera

Tisdag 19 december JULMYS, Kronogatan 31

Onsdag 20 december Kommunstyrelsen

2018 – Januari

Onsdag 17 januari Kommunstyrelsen

Måndag 22 januari Barn- och utbildningsnämnden

Tisdag 23 januari Byggnadsnämnden

Tisdag 23 januari GRUPPMÖTE

Torsdag 25 januari Socialnämnden

Måndag 29 januari Kultur- och fritidsnämnden

Tisdag 30 januari Kunskapsförbundet

Onsdag 31 januari Kommunfullmäktige 

Februari

Fredag 2 februari Samhällsbyggnadsnämnden

Onsdag 7 februari Kommunstyrelsen 

Onsdag 7 februari GRUPPMÖTE

Måndag 19 februari Barn- och utbildningsnämnden 

Onsdag 21 februari Kommunfullmäktige 

Torsdag 22 februari Socialnämnden 

Tisdag 27 februari Kunskapsförbundet

Onsdag 28 februari Kommunstyrelsen

Mars

Torsdag 1 mars Samhällsbyggnadsnämnden 

Tisdag 6 mars Byggnadsnämnden

Onsdag 14 mars Kommunstyrelsen 

Torsdag 15 mars Gruppmöte

Måndag 19 mars Barn- och utbildningsnämnden

Måndag 19 mars Kultur- och fritidsnämnden

Torsdag 22 mars Socialnämnden 

Torsdag 22 mars Samhällsbyggnadsnämnden 

Tisdag 27 mars Kunskapsförbundet

Onsdag 28 mars Kommunfullmäktige

April

Onsdag 4 april Kommunstyrelsen 

Måndag 16 april GRUPPMÖTE

Tisdag 17 april Byggnadsnämnden

Torsdag 19 april Socialnämnden 

Torsdag 19 april Samhällsbyggnadsnämnden

Måndag 23 april Barn- och utbildningsnämnden

Måndag 23 april Kultur- och fritidsnämnden 

Tisdag 24 april Kunskapsförbundet

Onsdag 25 april Kommunfullmäktige

Maj

Tisdag 8 maj Kommunstyrelsen 

Tisdag 15 maj GRUPPMÖTE

Torsdag 17 maj Samhällsbyggnadsnämnden 

Måndag 21 maj Barn- och utbildningsnämnden 

Tisdag 22 maj Byggnadsnämnden

Onsdag 23 maj Kommunfullmäktige 

Torsdag 24 maj Socialnämnden 

Måndag 28 maj Kultur- och fritidsnämnden 

Tisdag 29 maj Kunskapsförbundet

Juni

Måndag 4 juni Kommunstyrelsen 

Måndag 11 juni GRUPPMÖTE

Torsdag 14 juni Socialnämnden 

Torsdag 14 juni Samhällsbyggnadsnämnden 

Tisdag 19 juni Kunskapsförbundet 

Tisdag 19 juni Byggnadsnämnden

Onsdag 20 juni Kommunfullmäktige

Juli

Augusti

Tisdag 21 augusti Byggnadsnämnden

Onsdag 22 augusti Kommunstyrelsen 

Torsdag 30 augusti Socialnämnden 

September

Onsdag 5 september Kommunstyrelsen 

Söndag 9 September VALDAGEN

Tisdag 11 september Kunskapsförbundet

Torsdag 13 september Samhällsbyggnadsnämnden 

Måndag 17 september Barn- och utbildningsnämnden

Måndag 17 september Kultur- och fritidsnämnden 

Tisdag 18 september Byggnadsnämnden

Torsdag 20 september Socialnämnden 

Oktober

Onsdag 3 oktober Kommunstyrelsen 

Onsdag 10 oktober Kommunfullmäktige 

Måndag 15 oktober Barn- och utbildningsnämnden

Tisdag 16 oktober Kunskapsförbundet

Torsdag 18 oktober Samhällsbyggnadsnämnden  

Onsdag 24 oktober NYA Kommunfullmäktige 

Torsdag 25 oktober Socialnämnden 

November

Måndag 5 november Kultur- och fritidsnämnden 

Tisdag 6 november Byggnadsnämnden

Onsdag 7 november Kommunstyrelsen 

Torsdag 15 november Samhällsbyggnadsnämnden

Måndag 19 november Barn- och utbildningsnämnden

Måndag 19 november Kunskapsförbundet 

Onsdag 21 november NYA Kommunfullmäktige 

Torsdag 22 november Socialnämnden 

December

Onsdag 5 december Kommunstyrelsen 

Tisdag 11 december Kunskapsförbundet 

Tisdag 11 december Byggnadsnämnden  

Torsdag 13 december Socialnämnden 

Torsdag 13 december Samhällsbyggnadsnämnden  

Måndag 17 december Barn- och utbildningsnämnden

Måndag 17 december Kultur- och fritidsnämnden 

Onsdag 19 december NYA Kommunfullmäktige

 

 

 

Kategorier
Arkiv