Wargön Innovation

När ingen tid finns …

… blir det tyst ett tag på hemsidan. När tiden är knapp, blir det korta inlägg. Det har varit tyst, tyvärr, fast det hände mycket under tiden.  Idag endast en kort rapport från kommunstyrelsen.

Många presentationer under en förmiddag, det mesta finns att läsa i efterhand. Det började med Wargön Innovationdagens stora ärende. Kommunens personalpolicy tolkas och presenteras nu digitalt, på kommunens hemsida och på kommunens intranät. SCB medborgarundersökningen vållar huvudbry, det finns mycket som behöver tas på allvar om kommunen skall få högre omdömen från sina invånare. Slutligen ekonomistabens presentation av det preliminära bokslutet för 2016, ett av flera underlag för budgetberedningen som nu är igång med sitt arbete.

Visserligen många frågor och en del diskussion, men alla visste att den stora frågan gällde om kommunstyrelsen skulle acceptera förslaget att det kommunägda Fastighetsbolaget AB skulle få lov att bekosta byggnationen av en fabrikslokal på gamla Holmen-området. Kommunstyrelsen sade ja med röstsiffrorna 10:5, det sista ordet ligger dock hos kommunfullmäktige 22 februari. (Beslutsförslaget finns på fjärde sidan i handlingarna.)

Avslagsyrkandet kom från M, vars två ledamöter fick sällskap av ledamoten för L och SD:s två representanter. Bakom förslaget står nu S, C, MP, KD och V. Våra ledamöter gjorde en viktig markering som inte syns i dagens beslut. Vi avstod från att lämna ett tilläggsförslag, men kan nu räkna med att få gehör vid nästa kommunstyrelse 1 mars. Vi återkommer om detta.

Vänsterpartiet föreslog en ändring av beslutsförslaget i ett annat ärende, en enhällig styrelse godkände ändringsförslaget. Här gällde det en motion från Vänsterpartiet med temat ”kommunstyrelsens uppsiktsansvar”. Nu kommer kommunstyrelsen på ett bra sätt att informeras löpande om viktiga frågor och beslut hos Kunskapsförbundet Väst. Gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen är ju ett samspel mellan två kommuner, Trollhättan och Vänersborg, som är Kunskapsförbundets två medlemmar. Förbundets politiker i direktionen ”bestämmer”, men nu finns bättre möjligheter för kommunens politiker att följa med. (När protokollet är klart ska vi i efterhand lägga hit en länk.)

Var det rätt att ta risken?

Det var ett ansträngande sammanträde idag.

För en vecka sedan överlämnade en oenig kommunstyrelse ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i fråga om Nunntorp 1:14. Kommunledningen fick gehör och nästa vecka avgörs slutgiltigt om vi verkligen ska förvärva fastigheten från regionen. Det handlar om 38 Mkr i utgångsläget men det tillkommer tillägg och höga driftskostnader. Det finns också en växande osäkerhet om det någonsin åter kan bli en skola för naturbruksutbildning. När regionen i oktober 2015 fattade sitt beslut att stänga Nuntorp var det nog ingen tvekan om att alla, verkligen alla, önskade att kommunen borde visa handlingskraft och axla ansvaret. Det kunde ha blivit fortsatt gymnasieutbildning, fortsatt särskoleutbildning, det kunde ha blivit något mer, något bättre. Nu är det för sent. Fullmäktige kommer visserligen fatta ett beslut, men innan klubbslaget bör man räkna med en längre debatt. De som säger nej vill göra det klart varför det nu – över ett år senare – måste bli ett nej. Risken med förvärvet är uppenbar, kostnaden alldeles för hög. Våra förtroendevalda chansar inte med egna pengar, det är kommunens, det är kommuninvånarnas tillgångar som det gäller att förvalta.

Och så var det idag ett nytt ärende, av annan art men nästan i samma prisklass: Wargön Innovation. Ärendet går i detta skede inte vidare till kommunfullmäktige. Alla visste vad ett nej från kommunstyrelsen skulle föra med sig. Men flera ledamöter från några partier hade gjort klart att det inte gällde svart eller vitt. Det skulle kunna sluta med ett ja, det skulle kunna sluta med ett nej. Det blev en ny föredragning, bilderna ligger på kommunens hemsida. Martin Wänblom, VD Innovatum, Maria Ström och Stig Fredriksson beskrev utvecklingen av projektet fram till dagens beslutsärende. Frågorna handlade dock mest om ”och sedan? när faller det ut? när kan vi vara säkra på att allt faller på plats? vår risktagning är stor, för stor – varför kan inte andra ta en större del?”

Alla visste men ingen nämnde att det fanns ett majoritetsbeslut i kommunstyrelsen från januari 2016 som nu skulle avgöra hur projektägaren Innovatums önskemål skulle besvaras. Här hela protokollutdraget från januari 2016, här uttalandet som tyngde dagens ärende: ”Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut, senast i december 2016 utvärdera kvartalsrapporterna, och om det då visar sig att etablering av planerat utvecklingscentrum inte är genomförbart under 2017, avslutas kommunens del i projektet 31 december 2016.” 

Mest kom frågorna från partierna som röstade för januari-tillägget, kommunledningens partier höll sig tillbaka. Visserligen bjöd kommunstyrelsens ordförande på Lussekatt och pepparkaka i pausen, men det var knappast det som avgjorde frågan. När beslutsomgången kom till  ärende 8 fanns bara förslaget om ”ja”, inget annat förslag fördes fram, det blev ett enhälligt beslut.

Man kan kalla det överraskande, det kan komma protester att kommunstyrelsens ledamöter riskerar skattebetalarnas tillgångar i ett projekt där det inte finns några garantier att insatsen ger utdelning. Ingen kan invända, det är så. Men idag fanns en beredskap att ta den risken.

Vi kan inte tala för alla ledamöter. Men för vår del gäller att vi inte gjorde det lätt för oss, vi har våndats med frågan länge. För Wargön Innovation blev det ett ja. Men vi skräms gång efter annan av kommunledningen som tycks ha hur många som helst lustfyllda projekt att lägga på bordet, det tycks finnas en hemlig kassakista gömd i kommunalrådskorridoren.

Vakna, Vänersborg !

Så var det med den saken:

Avslöjar: Vänersborg snuvade på hundratals jobb 

Inga nya jobb – återvinningsföretag säger nej till Vargön 

Hållbar modeindustri blir verklighet i Kristinehamn 

Valde bort Vänersborg för bättre lokal

Västra Götalandsregionen satsade 9,5 miljoner 

SVT.se/Vast Nyhetssändningen 18:30

Re:newcell backar om satsningen i Vargön

Kommunfullmäktiges beslut februari 2016

Satsningen på Wargön fortsätter utan Re:newcell

Gott om tid att läsa på

Vid kommunfullmäktige i slutet på februari finns det med ett ärende som ”kostar” kommunen 6½ miljon kronor.  Det torde vara anledning nog att sätta sig ner och studera underlaget och begrunda beslutsförslaget.

Det finns således tillräckligt med tid att läsa på, att göra anteckningar och formulera frågor kring det som behöver förklaras än bättre. När partigruppen, alltså Vänsterpartiets valda representanter från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige, träffas 25 januari 0ch 16 februari kan alla medlemmar med intresse för frågan ansluta sig och bidra till hur vårt ställningstagande blir. Det är viktigt för oss att vi känner oss säkra på att ha påverkat beslutet efter bästa förmåga.

Detta är bakgrunden till att vi ofta publicerar underlaget till viktiga ärenden så snart dessa blir offentliga. Handlingarna till fullmäktige finns på kommunens hemsida först omkring tio dagar innan sammanträdet. Beredningen inför fullmäktige sker någon vecka dessförinnan, handlingar till kommunstyrelsen brukar komma ut fem-sex dagar innan styrelsens sammanträde. Den kortaste varseltiden gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott, hela bunten med 393 sidor för 18 ärenden kom  i fredags sent på eftermiddagen och sammanträdet är på måndag efter lunchen. Här blir problemet ganska tydligt: Å ena sidan väger arbetsutskottets behandling mycket tungt, här sker ju den avgörande första formella behandlingen – och det är verkligen inte lätt att senare vrida besluten i annan riktning. Kommunalrådens tyngd spelar roll, det vore en prestigeförlust att behöva göra en pudel. Å andra sidan kan man ställa frågan hur väl pålästa arbetsutskottets fem ledamöter är och hur mycket förankring det har hunnits med ”över en helg” i deras partigrupper

Här ärendet där totalt 6½ miljoner kronor under perioden 2016-2019 ska vara kommunens del i ett projekt som kan, om allt går bra, ge mångdubbel utdelning. Det handlar om ärendet ”Medfinansiering av projektet Wargön Innovation” och det avser ny verksamhet på den stora ödelagda industritomten där Holmen Papers lade ner sin pappersproduktion för ett antal år sedan.

Och här är hemläxan för den som vill veta vad beslutet egentligen gäller:

PM från Wargön Innovation

Projektansökan – Tillväxtverket

Beslut från Tillväxtverket 2015-12-15

Medfinansieringsintyg [observera: från början av oktober 2015]

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv