Vänsterpartiet

Gott TTELA

Idag finns det plötsligt ännu mer hopp om politisk förändring i Vänersborg. Nu när TTELA går ut med bedömningen att Arenan är en solklar fråga. Samt ledaren ”Fortsatt förtroende – trots arenan?”

Inte nog med det får vi också läsa i TTELA om Erik Bäcklund och Mattias Mouritsens examensarbete om Arena Vänersborg som konstaterar ”Allt gick fel efter beslutet att bygga arenan” Vill ni läsa examensarbetet kan ni ladda ned det från där den redan finns på nätet – Klart jag vill!

Vill ni läsa lite annat aktuellt som vänsterpartiet har skrivit i debatt de senaste två dagarna har ni dessa två

Och så finns det förstås revisorernas saga om Stefan Kärvling författat av personer som har missat hela poängen att revisorer har i uppgift att garantera rättsäkerhet och att de skulle därför ha prövat arena ansvaret individuellt.

Och till färskpotatis kämpen Berit Johansson säger vi – Vi hoppas att chokladpralinerna smakade

Vilken gryta väljer du?

Förvaltningsrättens, Revisorsnämndens, Konkurrensverkets, polis och åklagarens ?

 

Och så några andra puttrande grytor kryddat med Arena Vänersborg som man kan smaka av

Vi säger som Stig Anders Larsson sade till WSPs Stefan Fransson  – du får bestämma vad som skall ÄTAs

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Skall vi JO anmäla oss själva?

Frågan är befogad med tanke på att vi har de senaste dagarna redovisat ett dokument som uppenbarligen klargör en hel del kring ansvaret för Arena Vänersborgs ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Ett dokument som vi hittills inte har diariefört och som vi om några borde veta vad som gäller för diarieföring med tanke på att vi har tre JO Arena Vänersborg utredningar i ryggsäcken JO1 JO2 JO3

Den som vill fatta pennan och skriva till JO skall dock tänka över några saker först – kan det vara så att dokumentet redan är diariefört hos Vänersborgs kommun? Och om dokumentet är diariefört vad innebär detta för integriteten av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers granskning av Arena Vänersborg? Och om dokumentet är diariefört vad innebär detta för skådespelet som inte beviljade ansvarsfrihet till hela barn- och ungdomsnämnden?

Innebörden för Arena granskningen och hela frågan om ansvarsfrihet beror helt riktigt om och i så fall när dokumentet diariefördes.

Om och när? 

Och med tanke på vår begäran om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten samt anmälan av PWC till Revisorsnämnden vad tror ni?

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Vem är ansvarig?

Idag förekommer nya uppgifter i Arenarama cirkusen. Hos TTELA och Radio Väst kan vi läsa om ”förlikning” mellan kommunen och Markbygg där Markbygg får betalt för alla sina fakturor som kommunen hittills har hållit inne med. Varför kommunledningen har bråkat med Markbygg är en gåta för oss då deras arbeten har hela tiden varit beställt och attesterad som ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Det hela ger i alla fall ett nytt perspektiv på begreppet bluffakturor – den som uppfann ordet hade nog aldrig tänkt att mottagaren av fakturan kan också bluffa men så hade personen nog aldrig heller stött på de styrande i Vänersborg.

Så har vi denna perversa nyhet från Radio Väst – S Anders Larsson skall granska Arenan. I TTELA och  TTELA igen kan du också läsa om denna häpnadsväckande utnämning, även GT skrev om detta. Tänk vad Nixon hade varit avundsjuk på en sådan genilösning, vem vet Stig Anders kanske kan till och med få tjänsteledigt från sitt 44000 kronor i månaden näringslivschefs jobb under tiden han granskar sig själv. Och till medhjälpare har han sin speciella arena/fritids konsult Magnus Bengtsson känd från Bohusgruppen. Men vi skall nog inte dra förhastade slutsatser. Deras granskning kan ju kommer fram till att det är dem själva som är ansvariga eller kanske ännu bättre att Lars-Göran Ljunggren är också medansvarig. Tänk om ödet ville Vänersborgarna så väl, sannolikheten är dock obefintlig.

Enligt revisorerna och majoriteten av Vänersborgs fullmäktige var alla i barn- och ungdomsnämnden lika ansvariga för debaclen som heter Arena Vänersborg. Revisorerna kanske hade rätt. Det kanske står så i handlingen som vi släppte i förrgår och som vi idag väljer att blåsa upp. Men om det står så i denna handling varför tror ni då att Stefan Kärvling och James Bucci har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges ansvarsbeslut hos förvaltningsrätten i Göteborg, varför tror ni att James Bucci har begärt att Revisorsnämnden granska revisorernas arbete och varför tror ni att James Bucci har polisanmält kapitlet som heter ÄTA arbeten?

Ja varför tror ni att vi kämpar för att de rätta personer skall få ta sitt ansvar för 300 miljoner kronors skandalen? Varför tror ni att vi finner det bland det vidrigaste som vi har varit med om när de som är skyldiga för skandalen kan med att låta oskyldiga få bära skulden? Varför tror ni att vi finner det vedervärdig att de som är sedan tillsatt för att granska inte gör en ordentlig granskning? Varför tror ni att vi finner det absurd att S Anders Larsson skall få granska sin egen Arena arbetsinsats?

Handlingen som vi lyfter fram är offentlig, omaskerad i sin original och polis och åklagare har nyligen fått en kopia.

Nå, vilka namn tror ni att det står under maskeringen?

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

Granskningen fortsätter

Förvaltningsrätten granskar lagligheten i kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja ansvarsfrihet för hela BUN

Förvaltningsrätten granskar lagligheten i kommunfullmäktiges beslut att ändra nämndorganisationen med anledning av den icke beviljade ansvarsfrihet

Konkurrensverket granskar lagligheten i Arena Vänersborg upphandlingar och efterföljande tilläggsarbeten

Polisen granskar lagligheten av vissa personers handlingskraft vid genomförandet av Arena Vänerborg

Och nu skall Revisorsnämnden få ta ställning till om det skall bli en granskning av revisorerna

Loppet är nog kört för våra kommunala bandydos

Följ  medias rapportering om de senaste Arena utvecklingar

Gravöl för BUN?

Igår utspeladades vad många betraktare kanske trodde var sista akten i S Anders Larssons och Lars-Göran Ljunggrens gemensamma 290 miljoner kronors produktion av Arena Vänersborg.

Enligt manus skall den påkostade produktionen, som har dragit över budget med 150 miljoner kronor, sluta med att barn- och ungdomsnämnden avsätts och ersätts med ett utskott under kommunstyrelsen.

Det finns bara en liten hake för producenterna. Haken heter Vänsterpartiet Vänersborg som vägrar att ta deras regi.

Gårdagens beslut kommer att landa hos förvaltningsrätten för laglighetsprövning så fort protokollet är justerad samtidigt som vi kommer att begära inhibition av de tilltänkta organisationsförändringarna. Förra månadens fullmäktige beslut att inte bevilja ansvarsfrihet till nämnden i sin helhet ligger redan hos förvaltningsrätten för prövning – Målnumret är 13167-10 E.

Om förvaltningsrätten beviljar inhibition lär det bli en oväntad extra akt i Larsson och Ljunggrens produktion.

Media rapporterar om gårdagens föreställning

Kolla även in Lena Hörngrens tankar om det som har utspelats i Vänersborg –  Reservation hjälper inte alltid – Tack Lena

.

Kategorier
Arkiv