Vänsterpartiet

Snart lär det koka över

I fredags kom till slut valberedningens förslag till nämnder, styrelser, ordföranden, vice ordföranden och andra vice ordföranden. Majoriteten valde att med sina förslag till de andra vice ordförande posterna att ge fingret till 26,9% av Vänersborgs väljarna då V+MP+VFP föreslås inte få en enda presidieplats. Moderaternas starkeman Gunnar Lidell utalade sig i TTELA 2010-12-01 om ”En röd tråd blir därför att få till en god dialog med övriga partier inför beslut”. Vänsterpartiet i Vänersborg vågar påstå att om valberedningens förslag röstas genom kommunfullmäktige på onsdag så är den röda tråden snart i två delar.  Hur kan att hålla en block på 14 från de 5 stycken andra vice ordförande posterna gå ihop med att få till en god dialog?

Här är i alla fall vårt 14 blocks förslag till till de andra vice ordförande posterna plus dem som M+FP+KD+C blocket har föreslagit. Och ja C blir vi inte kloka på då de verkar spela i två block samtidigt.

 •                                                              V+MP+VFP                    M+FP+KD+C    
 • Kommunstyrelsen                                James Bucci (V)             Johan Ekström (FP)
 • Barn- och ungdomsnämnden              Marika Isetorp (MP)          Orvar Carlsson (KD)
 • Socialnämnden                                    Lutz Rininsland (V)         Marie-Louise Bäckman (KD)
 • Samhällsbyggnadsnämnden                 James Bucci (V)             Bo Carlsson (C)            kan bli Göran Larsson (MP) om James blir vald till Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande
 • Kommunfullmäktige    Här föreslås namn vid mötet på onsdag, vår kandidat till 2:a vice är Marianne Ramm (V)

Efter onsdag vet vi om 14 V, MP, VFP ledamöter och 26,9% av Vänersborgs väljarnas viljor respekteras

Imorgon skall vi se om vi hinner med förvaltningsrättens dom i ansvarsfrihetsfrågan plus om vi har tur kommer (V)ikileaks med lite fler avslöjanden om ”Topp”affären

(V)ikileaks presenterar nya turer i ”Topp”affären

Vi, som säkert många andra, läste i TTELA deras intervju med Anders Hammar angående ”Topp”affären, EU Kommissionens granskning och Topp i Brålandas konkurs. –”Fel uppgifter om Topp”

Det finns en del spännande att säga om artikeln och även om Hammars förhållande till TTELA.

 1. Anders Hammars ifrågesättandet av värdet på fastigheten när Vänersborgs kommuns Fastighets AB Vänersborg (FABV) betalade 17 Mkr till Chips AB är mycket märkligt då det ingick maskiner till ett värde av 11 Mkr. Colliers International gjorde sin värdering för Chips AB när Chips ville sälja och konstaterade ett värde på 27 Mkr. Topp i Brålanda AB har i sin årsredovisning för 2008 värderat mark och byggnader till 30 Mkr och maskiner till 11 Mkr i inköp och som de har sedan värderat upp med ytterligare 7 Mkr. Topp i Brålanda redovisar i samma årsredovisning en ställd säkerhet i form av fastighetsinteckningar i storleken 86,725 Mkr. Det är klart att om 8 Mkr är ett rimligt värde på affären så blir det ett stort antal frågetecken kring alla andra värderingar.
 2. Varför sålde FABV till Hammar Nordic Plugg för 8 Mkr och inte direkt till Topp i Brålanda AB? Kan det möjligen ha med att som ett kommunalt bolag så ville man absolut inte ha någonting med det affärsupplägget som nu har visat sig ha varit aktuell i affären med krediter och reverser. Väljer man sådana upplägg för att trissa upp värden i affären för att sedan kunna få loss mera lån från banken för något som man i dagsläge vet inte är egentligen värt i närheten av 40 Mkr och ännu mindre i närheten av 86,725 Mkr? 
 3. Varför får Anders Hammar så få granskande frågor från TTELAs journalist? Kan intervjuns ton möjligtvis förklara förklaras av att TTELA är inhysta i Hammar Nordic ABs lokaler? Hammar Nordic köper tidningshus

Den som vill höra en tuffare intervju kan lyssna på Radio Västs intervju med Anders Hammar och sedan Micha Velasco 

Så långt det som har varit i media men som ni vet gillar vi att vara steget före.

Vi har rotat i ”Topp”affärens djupfrys och hittade lite annat än bara grönsaker.

Intressant att Topp i Brålanda AB har under 2009 köpt upp Thore Johanssons Toppfrys AB för 3,6 Mkr och döpt om denna till Topp i Brålanda Produktions AB. Toppfrys AB var bolaget som var lite vid sidan om när Hammar Nordic Plugg gjorde sin 40 Mkr affär med Topp i Brålanda AB. Vi tippar på att Thore Johansson är nöjd med affären medan borgenärerna i Topp i Brålanda ABs konkurs kanske är mindre glada. Rent mjöl i påsen är att hoppas på för alla parter då annars är det nog brottsbalkens elfte kapitel som gäller.   

Ännu mer intressant är en dom från förvaltningsrätten i Göteborg i ett mål mellan Hammar Nordic Plugg AB och skatteverket – mål nr 7417-10. En dom som visar på uppfinningsrikedomen som är synonym med ”Topp”affären. Här är det plötsligt ett försök till att felaktigen göra ett skatteavdrag på 1,2 Mkr som uppdagar sig. Snyggt försök men skatteverket och domstolen verkade inte ha problem med att genomskåda vad som har hänt.

Ja tack vänsterpartiet jag vill också genomskåda Hammar Nordic Plugg ABs skattetvist

När man försöker lura 1,2 Mkr av skatteverket i ett felaktigt försök till skatteavdrag så antar vi att det inte är direkt lagligt och att det heter kanske någonting i stil med försök till grovt bedrägeri som kan ge allt mellan 6 månader till 6 års fängelse enligt brottsbalkens nionde kapitel. Det finns en uppgörelse mellan Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten som innebär att anmälan skall göras om en oriktig uppgift i skattehänseende har föranlett att skatt undandras med ett belopp motsvarande ca 3/4 av prisbasbeloppet, eller f.n. ca 30 000 kronor. Vi får se om lokala massmedia finner detta intressant att följa upp eller om det är bara de riktiga allvarliga saker som lagliga 10,000 kronors inköp av schemaläggningstjänster från Stefan Kärvlings (V) företag som de mäktar med.

Våra tidigare inlägg om ”Topp”affären

Och missa inte Västnytts tidigare reportageserie om skandalaffären – Del1Del2Del3

V siktar åt alla håll

 

TTELAs ledarskribent Ulla Andersson skrev igår att V behöver sikta framåt Vi vill gärna hänvisa henne till vårt valprogram som finns att läsa på dessa sidor.

Det är nämligen så att V i Vänersborg siktar framåt, bakåt, uppåt, nedåt och åt sidan. Vi är beredda att sikta åt alla håll såsom behovet uppstår. Inte sällan är vi först ut med att sikta rätt, inte sällan håller vi kvar blicken när andra väljer att blunda. Detta gör vi med stolthet. 

Ulla Andersson fick igår ett replikinlägg på sitt ledarstick, vi får se vilken dag följande text kommer i tryck 

Tack Ulla Andersson för uppmaningen till V att sikta framåt – jag hänvisar gärna till materialet som V gick till val på för 12 veckor sedan och som finns kvar på vår hemsida med rubrik val 2010. Något måste vi ha skrivit som tilltalade väljarna då vi fördubblade våra mandat från 4 till 8. Vem vet, kanske var det detta med några grundpelare i vårt demokratiska samhälle som till exempel bättre insyn och delaktighet. Kanske spelade rollen som granskare av Arena Vänersborgs konstigheter in i väljarnas val. Jag tror i alla fall det.  

Men om jag har tolkat Ulla Andersson rätt så är fortsatta försök att bringa ordning, reda och förståelse av turerna kring Arena Vänersborg ganska bortkastade insatser. Det får Ulla Andersson givetvis tycka, men jag tänker inte göra avkall på mitt mål att få bort ett beteende, hos enbart vissa korrupta och mörkande individer, som inte hör hemma i ett välfungerande demokratiskt samhälle. Att dessa mörkande individer sedan saknar ryggrad att öppet tillstå sina gärningar och istället låter en felaktig skugga av skuld falla på oskyldig personal är tyvärr inget jag kan styra över i utredningarna som sker. Om någon tror att bristerna finns hos förvaltningssekreterarna som sköter den dagliga diarieföringen så tror man fel. 

Det är framförallt hos näringslivschefen S Anders Larsson och Arena-fritidschefen Peter Nilson där det har skett ett medvetet sabotage av offentlighetsprinciper. 

Ulla Anderssons funderingar om när man skall ge sig lyfter en intressant principiell fråga: Skall man blunda och hålla käft när man få veta att brottslingen redan har åkt dit X antal gånger förut?  Leder man med fyra noll skall men då låta bli att skjuta in ett femte? 

Mitt svar tror jag överensstämmer rätt bra med dem som jobbar inom rättsväsendet eller spelar i matchen. 

Slutligen Ulla Anderssons fråga – Är hans flitiga anmälningar till JO något som engagerar vänersborgare i gemen? Om jag engagerar andra är inte en avgörande faktor för mitt agerande men jag vill gärna bolla frågan tillbaka till Ulla. Om det är så att vissa media drar slutsatsen att mina handlingar inte engagerar varför då rapportera och skriva ledarartiklar om dessa? 

James Bucci 

Granskande medborgare samt ordförande i vänsterpartiet Vänersborg

Upprinnelsen till denna växling är JOs femte utredning som vi skrev om i torsdags och som TTELA också skrev en artikel om igår – JO tar upp anmälan mot kommunen. Stefan Kärvling bloggar om detta – mörkning och mygel eller varför inte Rune Lanestrands Vänersborg värre än Grönköping

Och så kunde vi också läsa i gårdagens TTELA om att S Anders Larsson kan få vittna mot WSP. Detta handlade om att kommunen har flaggat i sitt senaste inlägg till tingsrätten om detta. Till skillnad från TTELA låter vi våra läsare får läsa original handlingar – det är faktist inte så himla tidskrävande att lägga upp en pdf fil på en webbsida. Den som vill får läsa att kommunen försöker skrämma upp WSP med att S Anders Larsson, Peter Nilson och Magnus Bengtsson kan tänkas vittna för kommunen. Tre stycken Bandydos från Bohusgruppen som skall vittna i domstol blir säkert intressanta med tanke på att inte en enda av dem hade vett till att offentligöra protokollen och kalkylen som hängde ihop med deras Arena träffar. WSP måste riktigt se fram emot att tre stycken Bandydos kan tänkas vittna mot dem under ed.

Och nu får ni nöja er med senaste handling serverad av (V)ikileaks – Ja tack, ta mig till Tingsrätten i Göteborg

Imorgon skall vi se om inte (V)ikileaks kan plocka fram något från djupfrysen i Brålanda där kommunledningens senaste försök att gömma ”Topp”affären,denna gång under ett tjockt lager snö, lyckades nämligen inte så bra.

Tålamod är en dygd

Minns ni i början på september att James Bucci lämnade in en omfattande JO anmälan. Nej, men jag vill gärna friska upp minnet 

Idag, elva veckor senare, kom det ett brev från justitieombudsmannen där det har beslutats att inleda en utredning. Detta blir en femte JO utredning. JO1 JO2 och JO3 handlade om Arena Vänersborg. JO4 var inriktad på kommunchefens anlitandet av S Anders Larssons kompiskonsult Mikael Norrman. Samtliga fyra utredningar slutade med kritik. 4-0 till Vänsterpartiet Vänersborg skulle man kunna säga. Och nu skall JO5 utredas.

För första gången kan ni läsa anmälan med alla dess bilagor – Jag vill läsa JOs brev plus anmälan nummer fem.

JO5 är definitivt inte att leka med och vissa aspekter som tex den bristande hanteringen av takrasutedningen har blivit polisanmälda.

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

”Topp”affären borde utredas av ekobrottsmyndigheten

Idag skriver Johan Wopenka i GT om ”Topp”-affären att –  För alla inblandade parters skull måste därför hela beslutsgången utredas – i första hand av ekobrottsmyndigheten.

Vänsterpartiet i Vänersborg håller med och hoppas att det blir en brottsutredning. Misstankar om korruption har funnits med under resans gång, än mer nu när EU-kommissionens preliminära bedömning har blivit offentlig efter att kommunens sekretess togs bort. Vi publicerade den i vårt webbinlägg i förgår Maka på dig Motala – Vänersborg är värst

Idag ger Anders Hammar sin version av affären i TTELA – ”Fel uppgifter om Topp”

Anders Hammar säger att Hammar Nordic Plugg inte gjorde 32 miljoner kronor i vinst.  Mycket riktigt, 32 miljoner kronor var det inte – 2008 gjorde företaget ett rörelseresultat på enbart 31 901 083 kronor. Källa:  Årsredovisningen för 2008.

Anders Hammar säger att hans företag fick 15 miljoner i köpeskilling  och lämnade Topp i Brålanda krediter på 25 miljoner kronor,  på så vis blev det en 40 miljoners prislapp. Den logiska frågan till denna redovisning måste bli varför man gjorde på detta vis? Kan det har varit så att parterna gick med på att betala mer än vad fabriken har varit värd för att på papper få det att se mer värdefullt ut och på så vis få loss mera lånepengar från Swedbank? Har man sedan sett till att tömma Topp i Brålanda på pengar för att göra konkurs lagom till efter valet så att de tre inblandade kommunalråden inte skulle behöva ta politiskt stryk av en konkurs innan valet? Har Swedbanks beslut att lägga ned sin filial i Brålanda någonting med att de känner sig blåsta i denna märkliga affär?

Det kan finnas mycket att gräva i.

Intresserade grävare kan börja med dessa tidigare inlägg om ”Topp”affären:

Missa inte Västnytts tidigare reportageserie om skandalaffären – Del1 Del2 Del3

Några andra gräv-spår – Hammar Nordic Plugg äger kvar en del av fabriken, Hammar Nordic Plugg är i tvist med Skatteverket och målet finns hos förvaltningsrätten i Göteborg,  Esslingetorp 1:57 och 1:49 var intecknade för omkring 87m

Glöm inte att ge kredit till Vänsterpartiet Vänersborg där James Bucci var den enda i Kommunstyrelsen 2008-11-05 som försökte sätta stopp för ”Topp”affären. Det är värt tiden att läsa Buccis reservation

Slutligen från en frysanläggning till en annan

Kan någon vara snäll och förklara kommunledningens förkärlek för frysanläggningar?

Maka på dig Motala – Vänersborg är värst

Idag fick vi via media veta att Topp i Brålanda har försatts i konkurs.

Klockan 12.30 gick radion ut med nyheten. Vid kommunstyrelsen som slutade en trekvart tidigare fick vi inte minsta information om konkursen. Lite konstigt med tanke på att ordförande Lars-Göran Ljunggren redan har hunnit säga till TTELA att han fick veta om konkursen under tisdagen. Hur förklarar man detta? Vi talade om Topp, ändå förteg Ljunggren denna information. Gör han detta medvetet?

Arena Vänersborg, Toppfrys, kompiskonsulter, näringslivschef utsett genom nepotism, missade namnunderskrifter som kan kosta 17 miljoner, Sikhall, Björkås och Petré för att nämna några av alla ”affärer” där information uteblev eller kom fram på andra vägar.

Vi fick i kommunstyrelsen dock reda på något annat vad gäller Topp och det är att EU Kommissionen tycker att Hammar Nordic Plugg AB skall betala tillbaka 32 miljoner kronor till Vänersborgs skattebetalare. Över detta kunde faktist ordförande Ljunggren kosta på sig iaktagelsen att här blev det plötsligt en bra affär – 32 miljoner och jobben kvar i Brålanda – hur kan han säga så på onsdag när han redan dagen innan fick veta att Topp begärdes i konkurs? Läs också om detta i TTELA och på Sveriges Radio – Västs hemsida.

Varsågod om ni vill läsa brevet från EU Kommission som vi fick ut idag –  Tack (V)ikileaks för att ni inte lullar med.

Och så får det bli lite Björkås-utveckling som lovats. I måndags lämnade vi in en skrivelse om att försäljningen av Björkås omedelbart skulle avbrytas. Så här såg den skrivelsen ut: Tack för det vänsterpartiet. Och när ni har läst skrivelsen så är ni säkert nyfikna på vad det var för en handling som har lyckats försvinna från diariet: (V)ikileaks igen. Och så fick vi också  i kommunstyrelsen reda på att alla tre kommunalråden kände till bakgrunden till försäljningen av Björkås. Två som mörkar och myglar och en som lullar med

Ledsen men 90-talets Motala med Sölve Conradsson i spetsen kan knappast mäta sig med vårt kära Vänersborg under ledningen av de goa gubbarna – Enligt E24 har Vänersborg Svenskt rekord i dåliga affärer

Det är glädjande att GTs ledarskribent John Wopenka håller uppenbarligen ett öga på utvecklingar i vår kommum

Vänsterpartiet (V)änersborg – partiet som inte lullar med

.

Bucci, Kärvling, Ramm och Rininsland fortsätter

Vänsterpartiet Vänersborg vill undanröja ytterligare spekulationer i en tid där ett par av bohusgruppens medlemmar har avböjt fortsatt nämnd- och styrelseuppdrag. James Bucci, Stefan Kärvling, Marianne Ramm och Lutz Rininsland har inga som helst planer på att sluta.

Nu när tiden verkar nästan vara ute för Vänersborgs Bandydos –  kör vi lite Queen

.

Dags för nästa Vänersborgs skandal

Västnytt har tydligen varit på återbesök i Vänersborg – inte bara en gång, utan även en andra gång

Nu har även tidningen TTELA vaknat och kommit med en artikel ”Svårt att sälja Villa Björkås” – så klart det är.

Det handlar inte om Arena Vänersborg, inte heller om Toppfrysaffären och inte heller om kompiskonsulter. Nej, denna gång heter skandalen Villa Björkås som några politiker har bestämt skall säljas i direkt strid mot önskan i paret d’Orchimonts testamente.

Om någon tror att dårskapet hos politikerna i Vänersborgs kommunhus inte kunde sänka sig så lågt till att åsidosätta en död människas sista önskan så lägger vi upp testamentet för allmän beskådning:

Ja tack vänsterpartiet visa mig testamentet

För oss låter det brottsligt att sälja av en fastighet i direkt strid mot ett testamente. Det kan misstänkas röra sig om trolöshet mot huvudman eller ännu värre. Saknas uppsåtet måste det åtminstone röra sig om tjänstefel då testamentet har funnits att läsa innan politikerna fattade sitt beslut att sälja fastigheten. Vi får avvakta lite för att se hur Västnytts granskning utvecklas.

Visst är det inte bra, inte alls bra men på något sätt efter Arena Vänersborg, Toppfrys, kompiskonsulter och missade namnunderskrifter som kan kosta 17 miljoner är vi ändå inte förvånade. Och politikern vars missade namnunderteckning kan kosta kommunen 17 miljoner kronor är samma politiker som intervjuas av Sophia Djiobaridis i hennes senaste reportage.

Under dagen skall vi se till att besöka kommunhuset och lämna in en handling för diarieföring – mycket märkligt hur en inscannad handling kan försvinna från ett digitalt diarium, men det skulle inte heller vara första gången.

Vi får givetvis sedan se till att publicera handlingen här.

(V)ikileaks?

.

En nyhet värt att fira

Intressanta nyheter i dagens TTELA men den bästa nyheten är nog en annan. Den gläds vi verkligen över.

Tygladan i Vänersborg skall bli ännu större och samtidigt skapa tio nya arbetstillfällen.

Vi lyfter på hatten till utvecklingen som Erik Norling och hans personal nu hoppas på.

Och om det sedan skulle visa sig att ytterligare 3000 kvadratmeter inte räcker så känner vi till en annan ”lada” med över 8000 kvadratmeter i golvyta.

.

Vad är problemet?

Vänsterpartiet i Vänersborg läser dagens mediabevakning av gårdagens kommunfullmäktige

 1. Västnytt – Fortsatt politiskt kaos i Vänersborg
 2. Radio Väst – Inget beslut om nytt styre
 3. TTELA – Oförändrad skatt enda beslutet som togs
 4. TTELA – ”Alla frågor måste få svar”
 5. Lutz Rininslands referat

Vi konstaterar att både media och Vänersborgs väljare är välförtjänta av att få veta lite mer bakgrund till vad det är som händer, inte händer och varför.

Det som är känt är att valets utgång och diverse förhandlingar har lett till tre block i Vänersborgs kommun.

 • M+FP med 18 mandat och 34,26% av väljarstöd
 • S+C+KD med 17 mandat och 33,89% av väljarstöd
 • V+MP+VFP med 14 mandat och 26,9% av väljarstöd
 • kvar är SD med 2 mandat och 4,67% av väljarstöd

Tre tydliga block i en kommun där tre nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har varsin ordförandepost, förste viceordförandepost och  andra viceordförandepost. Varken matematiken eller logiken är svår.

Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att M+FP tillsätter ordförandeposterna i alla nämnder och styrelser (minst 15 poster och minst 1,6 miljoner i total fast arvodering )

Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att S+C+KD tillsätter alla förste viceordförandeplatser (minst 15 poster och minst 1 miljon i total fast arvodering)

Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att V+MP+VFP tillsätter alla andra viceordförandeplatser (5 poster och 765383 kronor i total fast arvodering där vi också är beredda att halvera de 527850 kronor som andra vice ordförande i KS får i arvode)

Vi tror att majoriteten av väljarna snabbt inser att vårt V+MP+VFP-block inte begär för mycket. Vi tror att majoriteten av väljarna snabbt inser att vårt block inte är bromsklossen i förhandlingarna. Vi tror att majoriteten av väljarna vill se en politisk lösning som speglar deras viljor. Vi inom vänsterpartiet har länge varit beredda att axla vår del av ansvaret och med glädje kunde vi konstatera att både miljöpartiet och välfärdspartiet också var beredda.

Frågan som är kvar är när de övriga partierna skall våga ta sitt ansvar med tanke på det som sades innan valet om vikten av förbättrad insyn, delaktighet och förankring?

Upp till bevis!

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv