Vänsterpartiet Vänersborg

Budgetarbete 2012 a la Lilla Paris

Idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2012 och mycket har vänsterpatiet varit med om i vår Vänersborg men idag var en förste vad gäller sättet att sätta en budget.

För en vecka sedan lämnades en information till kommunstyrelsen med vad man skulle kunna tolka som minoritetsstyret M+FP+KDs budgetförslag som skulle ha lett till ett resultat på 31 mkr samtidigt som ett antal nämnder skulle inte få täckning för sina behov. Ett budgetförslag som hade hunnits förkastas av samtliga fack.

Igår pejlades det från minoritetsstyrets håll hur vänsterpartiet tänkte sig kring budgeten och hur vi tänkte förhålla oss till 11 av de 31 mkr som M+FP+KD nu tänkte fördela ut. Beskedet som gavs var att vänsterpartiet tänkte fördela ut mer än 11 mkr, att vi inte tänkte föreslå en skattehöjning och att vi inte visste något om hur S har resonerat. Mer än så avslöjades inte kring vårt budgetförslag.

Idag undertecknade vi vårt budgetförslag 08.15 och överlämnade det till kommunsekreteraren för kopiering. Underlaget fanns vid varje ledamots plats vid starten av sammanträdet 08.30. Det var det enda skriftliga förslag som fanns utdelad under hela förmiddan. Strax innan lunch läste S upp sitt förslag snabbt följd av MP. För minoritetsstyrets förslag fick vi vänta tills på eftermiddag då det kom ett förslag som såg mycket likt förslaget från S, så gott som plankat skulle man kunna säga. För all del var S förslag inte så värst långt från vårt förslag så mest jobbigt måste det ha varit för minoritetsstyret att behöva frångå fördelning av sina ursprungliga 11 mkr till att istället behöva fördela 23 mkr.

Eftersom det fanns en nyansskillnad mellan M+FP+KD och S förslag så blev det på pappret att minoritetsstyrets förslag gick igenom men ni som läser här vet nu hur det verkligen har legat till och det öppnar förstås en intressant fråga – Vilka är det som egentligen styr i Vänersborg?

Och här får ni som har intresse läsa de fyra olika budgetförslag i den ordning som de dök upp

Rättelse

 S har inte delat ut en extra 10 mkr till försörjningsstöd och inte heller M+FP+KD. Innebörden är därför att dessa partier har enbart fördelat 13 mkr och inte de 23 mkr som vi skrev om efter kommunstyrelsen. Våra respektiva budget förslag ligger därför 12,3 mkr från varandra istället för de  2,3 mkr som vi först trodde.

(V)ikileaks levererar Arena Vänersborg takrasutredningen plus lite till

Radio Väst har idag uppmärksammat innehållet i takrasutredningen som belades med sekretess när den landade i kommunens diariet för nästan ett år sedan.

Vill ni också läsa utredningen?      Tackar vänsterpartiet Vänersborg som frågar

Och om ni vill läsa mera om Arena Vänersborgs problem bjuder (V)ikileaks på följande

Det verkar som om Arena Vänersborg kommer att kosta några kronor till och kom ihåg att ledande politiker inom S, C, M, FP och KD genomförde valrörelsen i Vänersborg 2010 med kännedom om många av Arena Vänersborgs brister medan alla andra fick ingenting veta om den verkliga omfattning av skandalen.

Detta faktum till trots lyckades vänsterpartiet i Vänersborg att få 15% av väljarstödet och vi lovar er att vi kommer att fortsätta att lyfta på locket.

Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Vi vill prata väl om kommunen

Vad konstigt det blev!

Utbildningsdepartementet hade skickat en regeringsremiss till Vänersborgs kommun – ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning”

I utredningen ingick ett avsnitt som behandlade riksrekryterande utbildning i gymnasiesärskolan där utredaren konstaterade 

För gymnasiesärskolan saknas den typ av bestämmelser om riksrekryterande utbildning som finns för gymnasieskolan, vilket måste vara ett förbiseende. En elev i gymnasiesärskolan som har förutsättningarna och intresset ska enligt min uppfattning ha motsvarande möjligheter som elever i gymnasieskolan att studera vid en riksrekryterande utbildning. Handikappidrotten är t.ex. numera väl etablerad. Vid Paralympics sommaren 2012 kommer idrottare med utvecklingsstörning vara företrädda. Det är svårt att motivera att då inte som inom gymnasieskolan kunna erbjuda en riksidrottsutbildning för idrottare på elitnivå. Jag föreslår att riksrekryterande utbildning införs för gymnasiesärskolan motsvarande dem för gymnasieskolan, för t.ex. yrkesinriktad utbildning, estetiskt inriktad utbildning och idrottsutbildning. Den riksrekryterande utbildningen ska få avvika från vad som annars gäller för nationella program i gymnasiesärskolan i fråga om struktur, innehåll och mål för utbildningen.

Spontant gick våra tankar till det som framhölls när beslutet fattades i kommunfullmäktige om att satsa 140 miljoner kronor på en Arena Vänersborg. En Arena Vänersborg skulle vara en satsning som tillgodosåg de handikappades behov. Nu kostade satsningen förvisso någon krona mer än de 140 miljoner som var avsatta men det handikappvänliga tänk måste ändå kvarstå eller hur? TTELA skrev den 26 maj 2010 att Vänersborgs kommun gör en storsatsning på handikappidrott i Arena Vänersborg.”  Kommunen hade precis värvat Peter Ojala  för att under två år arrangera aktiviteter i arenan för människor med funktionshinder. Kommunen har med stolthet nyligen slagit sig för bröstet på SERNs årsmötet i Italien och passade även på att presentera Peter Ojala i det sammanhang. Läs mer om SERNs årsmötet i kommundirektören Ove Thörnkvists krönika – Vi är en serviceorganisation…

Med tanke på allt det fina som görs i Vänersborg för både idrott och de handikappade så kunde vi väl räkna med några välvalda ord som ett svar på utbildningsdepartementets remiss….

Och vad framförde kommunstyrelsens arbetsutskott i frågan? Den 18 april beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att inte avge yttrande över betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning”. Detta trots att vänsterpartiet försökte påtala att här höll kommunen på att missa en möjlighet att lyfta fram det positiva i remissen angående satsning på handikappidrott.

SERN och utrikesresor i all ära men i detta fall känns det att det borde ha varit mer fokus på att formulera några meningar som svar på regeringsremissen.

Nåväl, vi fick nöja oss med en reservation från James Bucci

Reservation i ärende 8 – Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan

Jag blev mycket förvånad att Vänersborgs kommun valde att inte yttra sig över utbildningsdepartementets betänkandet särskilt med tanke på kommunens profilering i idrotts- samt handikappsfrågor. Jag tycker att kommunens satsningar på projekt som Arena Vänersborg samt Peter Ojalas arbete med handikappidrott borde åtminstone ha lett till någon form av positiva kommentarer från kommunen till avsnittet ”Riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan (avsnitt 7.1)” där utredningen föreslår att riksrekryterande utbildning införs för gymnasiesärskolan för t.ex. Idrottsutbildning. Jag anser att kommunen kunde ha instämt i utredningens tankar på denna punkt och hade med gott samvete även kunnat slå sig lite på bröstet.

Jag beklagar försummelsen av denna möjlighet att utandas kommunal positivism.

 
Det tröstlösa med reservationen är förstås att den  kommer aldrig till utbildningsdepartementet och detta på grund av att majoriteten i arbetsutskottet beslutade att inte yttra sig.
 
Così è la vita – som dom säger i Italien

Dags för åklagaren att förhöra arena politikerna

Texten ovan går att klicka på för att göra tillräcklig stor så att även åklagaren borde bli intresserad av vad som står där.

Ni minns väl förhören som hade hållits i arena förundersökningen – förhören som inte hölls med en enda politiker, inte ens projektansvarige Stig Anders Larsson. Varför måste anses som en mycket berättigad fråga, särskilt när vissa av förhören pekade onekligen åt ett visst politiskt håll.

Nu byggs trycket på av WSPs senaste yttrande i tvistemålet med Vänersborgs kommun i tingsrätten i Göteborg. Yttrandet är källan till texten i bilden och den som vill kan få läsa resten – Vänsterpartiet Vänersborg bjuder

Sedan kan vi rapportera att revisorn Peter Lénberg har begärt ut sekretessbelagda arena handlingar. Samma handlingar som Vänsterpartiet Vänersborg har försökt att få ta del av men blivit nekad.

Förra mandatperiod har vänsterpartiet inte haft en revisor med i revisorsnämnden. I valet fördubblade vi våra platser i fullmäktige och därför fick vi denna mandatperiod tillsätta en revisor. Vi frågade Peter Lénberg om han kunde tänka sig uppdraget som revisor och han sade ja.

Lagen ger revisorerna rätt till handlingar med sekretess på då det ingår i ett revisorsuppdrag att få granska allt. Att sekretessen överförs till den granskande revisorn är en självklarhet som är också reglerad i lagen. Tystnadsplikten får dock brytas under en omständighet och det är vid misstanke om brott.

I en hederlig kommun tror vi att en revisor inte behöver anmäla några brottsmisstankar då man skulle ta för givet att eventuella brottsmisstankar som eventuellt framkom i sekretessbelagda handlingar hade redan blivit polisanmälda. I en hederlig kommun hade takras utredningen aldrig blivit stämplad med sekretess. Örebros kommun fick uppleva ett takras på en ishall, den utreddes och utredningen offentligjordes samtidigt som kommunen stämde NCC – Örebros kommun verkar vara en hederlig kommun

Är Vänersborg en hederlig kommun?

 

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Vänsterpartiet Vänersborg gratulerar Linda Aronsson och Bergahästen

I lördagens TTELA kunde vi glädjas av nyheten att det har löst sig för Linda Aronsson och Bergahästen då verksamheten flyttas från Lindås vid Nordkroken till Sandgärdet vid foten av Hunneberg. Bergahästens ursprungliga planer för expansion mötte hinder hos Vänersborgs kommun då nya bostäder var planerade i området som Bergahästen först hade tänkt flytta till. Vänsterpartiet valde då att på djupet sätta sig in i Bergahästens problematik när det visade sig att verksamheten riskerades flyttas från kommunen. Vänsterpartiet tog aktiv ställning för att försöka lösa Bergahästens bekymmer. Och nu vandrar Linda och hästarna vidare inom kommunen till nya marker.

Linda Aronsson har visat egenskaper som Vänsterpartiet Vänersborg verkligen uppskattar – hon har varit tapper, uthållig och gav aldrig upp, en riktig kämpe.

Lycka till Linda!

(V)ikileaks kan bekräfta att Arena Vänersborgs tak är felkonstruerad

Länsförsäkringar och Vänersborgs kommun är överens om att taket på Arena Vänersborg är felkonstruerad. Vänsterpartiet Vänersborg måste aprilskämta 

 Vänsterpartiet Vänersborg har tydligen varit på rätt spår sedan takraset. Innebörden av Länsförsäkringars brev är att gökungen käkade upp de 4,6 miljoner kronor som takraset kostade att åtgärda. Klart att det inte finns mycket pengar över för småskolorna när man har en hungrig gökunge att handskas med. Läs mera om skolfrågan på Stefan Kärvlings blogg

Inte konstigt att ett slutbevis kan ej utfärdas då gökungen är ännu inte fullvuxen trots sina 286 miljoner kronor. Inget slutbevis och många brister kvar

Och förresten tänk på följande –

  • kommunens brev till Länsförsäkringar finns inte  i diariet
  • om kommunen och Länsförsäkringar är överens finns det ingen anledning att ha kvar sekretess på takrasutredningen

 

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

 

Ifjol var det takbrak, i år är det uppåt väggarna

Den 20 februari 2010 rasade taket in på Arena Vänersborg. COWI AB fick ett uppdrag att utreda. Uppdraget diariefördes den 15 mars 2010. Utredningen diariefördes den 7 juni 2010 och blev stämplad med sekretess som fortfarande gäller. Det faktum att utredningen blev klar redan omkring den 20 april och gick till kommunens Arena-advokat utan att gå vägen om kommunens diarium är föremål för både JO och polisutredning. Och ja, polis och åklagare tar detta på allvar då det har hållits förhör även i den pågående förundersökning. Jag vill också vara med och leta takbågar

Den 10 mars 2011 fick COWI AB ett nytt uppdrag. Nu skall det utredas och tas fram en kostnadskalkyl för ombyggnad av väggar så de klarar verklig rörelse i yttertakskonstruktion.  Och nej det är inte ett tidigt aprilskämt – det är verkligen uppåt väggarna

Och om ni undrar vem som bär ansvar för detta kan ni börja med att läsa Stefan Kärvlings blogg. Det är han, vår partivän som sade nej till Arena Vänersborg, men som revisorerna och 40 fullmäktigeledamöter fann lika ansvarig för Arenaskandalen som S Anders Larsson

COWIs nya utredning kommer säkert att stämplas med sekretess den med eftersom de nya verkar gilla sekretess på Arenahandlingar i lika stor omfattning som de gamla.

Det är nog lika bra att Stefan Kärvling tar på sig ansvaret redan nu.

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Dags att fundera ett varv till?

I tisdags postades det en omprövningsbegäran till åklagare Sune Johansson. Vill ni veta mer om omprövning och överprövning rekommenderar vi  åklagarens hemsida

I vanlig ordning delar (V)ikileaks med sig men denna gång med ett förbehåll – jag lovar att rösta på vänsterpartiet Vänersborg

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

(V)ikileaks presenterar Arena Vänersborg förhören

I torsdags förra veckan tog James Bucci sig tiden att läsa genom den nedlagda Arena Vänersborg förundersökningen.

I måndags var han till kommunhuset och lämnade in 

Förhören innehåller en hel del intressanta fakta som borde leda till att kommunen drar igång en utredning av vissa ansvariga politiker och tjänstemän. Det saknades dock lite underlag i förundersökningen och därför skall det snart postas ett brev till åklagaren. Det ryktas om att Vikileaks också får en kopia.

Snart dags att på nytt plocka fram arenaslanten

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Vänsterpartiet Vänersborg hade besök av Jonas Sjöstedt

Vi tackar Jonas för föreläsningen, vi tackar för frågestunden efteråt. Vi är nöjda med att ett femtiotal ville komma och lyssna på dig. En sak pratade vi inte alls om – den frågan kan vänta, tycker vi, fast tidningen har mera bråttom. Kan allt tänkas att vi vill ha dig tillbaka en  gång till inom en snar framtid, vi har en valrörelse i vår region fram till 15 maj.

 

Kategorier
Arkiv