Vänsterpartiet Fyrbodal

Vänsterpartiet Fyrbodal – två fyllda konferensdagar

Vänsterpartiet Fyrbodal samlas lördag och söndag på Ljungskile folkhögskolan.

Först till distriktets årskonferens, nästa dag på distriktets valkonferens.

Från Vänersborg deltar som ombud Kenneth Allblom, Monica Andersson, Eldbjörg Bryntesson, Magnus Kesselmark, Eva Lindgren, Marianne Ramm och Lutz Rininsland.

44 ombud är anmälda från våra 14 kommuner. Större kommuner, mindre kommuner, kommuner där Vänsterpartiet är med och ”styr”, andra där Vänsterpartiet är i opposition. Det är såklart mycket skilda förutsättningar som gäller för våra lokalföreningar. Men nu gäller det att komma fram till en gemensam verksamhetsplan som gäller alla under valåret 2018. Distriktet fastställer också en regionallista (den blåa valsedeln) och en riksdagslista (den gula valsedeln) som ligger framme tillsammans med fjorton olika vita valsedlar i vallokalerna. Kommunlistorna skiljer sig från kommun till kommun, några med många namn, andra med ett mindre antal. För alla valsedlar gäller dock 2018-års-nyhet: Den röda V-loggan pryder alla valsedlar. Då blir det ännu lättare att ta rätt valsedel att stoppa i valurnan.

Förresten, vågar du ta en titt på mångfalden av ”vem med vem” i våra fjorton kommuner? Samarbete mellan S och C i Vänersborg, som inte alla riktigt förstår sig på, ter sig som en västanfläkt om man tittar på andra orter. Det tycks som om S kan tänka sig ett samarbete med (nästan) vilket parti som helst.

Vänsterpartiet Fyrbodal – vi är på gång

Nu är första ”riktiga” steget avklarat, efter längre förarbeten och några förberedande möten. Vänsterpartiet Fyrbodal samlades i Vänersborg till nya distriktets första årskonferens. Från ”gamla” Älvsborgsdistriktet ingår sex lokalföreningar: Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och Åmål. Från tidigare distrikt Bohuslän tillkommer sju lokalföreningar: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Det tycktes råda samstämmighet att 13 inte behöver betyda någon olycka. Det var dock andra siffror som bekymrade några föreningar mer än andra. Ett nytt distrikt utan beslut om var distriktskansliet skall ligga, utan att någon kanslist är anställd, ett distrikt med en ny styrelse som har förväntningar på sig, som har ambitioner – allt detta måste finansieras. Förslaget på att bidra solidariskt betyder i klartext att större föreningar bidrar med mer av sina egna medel. Men större föreningar har också på egen ort byggt upp en verksamhet som lokalt kräver stora resurser. Inget nytt problem, alla distrikt känner igen frågorna. Men i ett nytt distrikt måste man hitta varandra och bygga verksamheten på ömsesidigt förtroendet. Nästa år, valåret 2018, behöver allt vara på plats. Hur som helst, ett flertal icke samordnade alternativa yrkanden föll en efter en och det liggande förslaget fick majoritet.

Verksamhetsplanen omfattar det grundläggande, det finns tid längre fram att lägga till fler uppgifter. 

Sedan var det dags att välja första styrelsen för det nya distriktet Vänsterpartiet Fyrbodal. Valberedningens förslag avsåg delat ledarskap och så blev det, Elise  Norberg Pilhem, Trollhättan, och Peter Sund, Åmål, leder nya styrelsens och distriktets arbete under det första året. Övriga ledamöter är Eva Espling,Uddevalla, Sten Brodén, Strömstad, Anna-Lena Ingemansson, Bengtsfors, Tobias Sandberg,Trollhättan, och Elin Segerlind, Mellerud. Och så styrelsens ersättare, i turordning för inträde: Kerstin Wallsby, Uddevalla, Ulla Carlsson, Trollhättan, Rolf Sörvik, Orust, Martin Foldemark, Vänersborg, och Tobias Egerzon, Trollhättan. 

Ett särskilt tack till ordföranden på årsmötet, Xamuel Gonzalez Westling, Hofors och Åsa Olin, Vänersborg, till sekreteraren Peter Wiberg, Borås, som nu fortsätter sitt arbete på kansliet för Vänsterpartiet Sjuhärad, och till Eldbjörg Bryntesson, Vänersborg, som fixade det mesta av det som också behöver göras för att en årskonferens skall anses vara lyckad.

Nya tag med nya lag

img_2136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu återstår bara en kort sista tid, sedan är Vänsterpartiet Älvsborg ett avslutat kapitel. I samband med den nya indelningen av valkretsarna till nästa riksdagsval i september 2018 har även vårt parti beslutat sig för en nyordning. Partidistrikten från Älvsborg delas upp och läggs ihop med partidistrikt från bl a Bohuslän. Kring Borås kommer att finnas Vänsterpartiet Sjuhärad, Göteborg bildar ett eget distrikt och kring Göteborg blir det Vänsterpartiet Väst. Skaraborg bildar ett distrikt.

Vänersborg kommer att tillhöra Vänsterpartiet Fyrbodal. Alla lokala partiorganisationer från fjorton kommuner i Fyrbodals kommunalförbund bildar det nya partidistriktet. För ordningens skull: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg och Åmål.

I tretton av fjorton kommuner finns ledamöter från Vänsterpartiet i fullmäktige, i fyra kommuner en ensam ledamot från Vänsterpartiet, i sex kommuner är det två, i Trollhättan är det fyra, i Vänersborg och i Uddevalla sex ledamöter vardera.

I fyra kommuner ingår Vänsterpartiet i en koalition som utgör kommunledningen.

Största förening i antalet medlemmar är Vänersborg, bästa valresultatet i kommunalvalet 2014 hade Vänersborg med 11,67% av rösterna.

I Fyrbodal ”regerar” majoriteter av skiftande kulör, det finns också kommunledningar som stödjer sig på en minoritet bland ledamöterna i fullmäktigeförsamlingen. Vänersborg har den ”svagaste” minoriteten. Vänsterpartiet Vänersborg befinner sig i opposition till kommunledningen med S, C och MP.

Ikväll träffas i Vänersborg representanter från Vänsterpartiet Fyrbodal för första gången – låt oss se fram emot en omstart och ett gott samarbete över kommungränserna. Det finns redan idag mycket utbyte, studier på annan ort, arbetspendling, idrottsutbyte, man samverkar med kultur, på socialtjänstens områden, för att bara nämna några punkter. Vänsterpartiet i Fyrbodal kommer att formulera en gemensam målsättning för ett framtida samarbete som ska bli minst lika gott som det stöd som föreningarna gav varandra i Älvsborgsdistriktet. Så blir det.

Vill du vara med i distriktets största lokalförening? Här finns länken medlemsansökan.

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv