Valplattform

Nyfikna? Kongressen beslutade …

Vänsterpartiets kongress i Karlstad avslutades nyss. Det har varit möjligt att följa alla debatter. Men visst är det svårt, om inte omöjligt, att som utomstående begripa sig på alla yrkanden och hänga med vid alla omröstningar.

Det fanns tillgång till handlingar, utkast till valplattformen, alla motioner, partistyrelsens yttrande, en ny version av valplattformen. Men när det kom till omröstningen gick det inte att följa.

Därför här en sammanfattning på två sidor. Här finns alla yrkanden som fick bifall av kongressen. Med andra ord, dessa formuleringar skrivs nu in i valplattformen fastän partistyrelsen haft annan uppfattning och lagt andra förslag.

———————————–

Se Jonas Sjöstedts öppningstal

Se hans tacktal

Jonas Sjöstedts avslutningstal

Kongress om två veckor

Hög tid att kasta en blick på kongressens viktigaste fråga: Valplattformen.

Den som vill följa hur förslaget togs fram kan på kongressidan läsa det ursprungliga utkastet, motionerna och hur partistyrelsen har inarbetat motionärernas synpunkter. Delegaternas uppgift på kongressen är att komma fram till slutliga utformningen. Här versionen som läggs på bordet.

Jonas Sjöstedt svarade nyss på en presskonferens på många frågor kring inriktningen av partiets arbete under 2018. Här stolparna i Jonas inledning under konferensen.

9 – 11 februari 2018 – Karlstad

En valplattform för jämlikhet

 

Jonas Sjöstedt presenterade i förra veckan partistyrelsens förslag till valplattform. Det är en valplattform med tydligt fokus på jämlikhet.

Förslaget till valplattform för Vänsterpartiet antogs av partistyrelsen i helgen och ska nu diskuteras i hela partiet och beslutas på kongressen i Karlstad 9-11 februari 2018.

– För oss handlar valet 2018 om att ge röst åt alla de människor runt om i Sverige som känner hur klyftorna har ökat. De som ser hur vissa får hur mycket som helst medan andra lämnas efter. Alla som jobbar långa timmar på förlossningsvården, som oroar sig för hur det ska bli för mormor på äldreboendet eller som inte har råd med nya vinterkläder till barnen, säger Jonas Sjöstedt.

– Många pratar om jämlikhet, men det hjälper inte att prata. Man måste ha förslag som faktiskt förändrar. Den här valplattformen presenterar en plan för hur Sverige ska bli världens mest jämlika samhälle, säger Jonas Sjöstedt.

Plattformen handlar också om hur Sverige ska styras: av folket, inte bankerna och storföretagen. För Vänsterpartiet är inte politiken ett maktspel. Det handlar om att göra livet bättre för dem som bäst behöver det, om att bygga ett jämlikt Sverige. Det är en politik som inte kan bedrivas med högerpartier eller Sverigedemokraterna.

– Vänsterpartiet är berett att ingå i en regering om politiken är den rätta. Vi är beredda att förhandla och göra konkreta uppgörelser i sakfrågor, även över blockgränsen, men bara om det medverkar till ett mer jämlikt och bättre land, säger Jonas Sjöstedt.

Läs partistyrelsens förslag till valplattform.

Väntar ut varandra?

”Med bara 18 dagar kvar till valdagen” är huvudrubriken på en bunt TT-artiklar som idag återges i en mängd landsortstidningar. DN/Ipsos senaste mätning sammanfattas och det finns notiser från första dagen med möjlighet till förtidsröstning. Det viktigaste dock är förundran över ”Partierna håller hårt i valmanifest”. TT skriver vidare: ”Med bara 18 dagar kvar till valdagen fortsatte de båda huvudmotståndarna om regeringsmakten att portionera ut enskilda vallöften.” ”Väljarna verkar få vänta ytterligare några dagar innan de får hela bilden av den politik Alliansen respektive S går till val på.”

Det har talats om triangulering. Med andra ord, det gäller inte bara att vinna väljare, det gäller minst lika mycket att inte skrämma bort potentiella väljare.

Tidningen Göteborgs Posten hade igår en intervju med Jonas Sjöstedt där frågan i första hand gällde Vänsterpartiets argumentation kring ”Vinster i välfärden”.  Intervjun fortsatte sedan: ”Hur går det med resten av partiprogrammet och era visioner?” Och Jonas Sjöstedt svarade: ”Vi har en komplett politik. Men det är en styrka att alla vet vilken vår valfråga är. Så var det inte förra valet. För ett parti som inte hör till de största är det viktigt med tydlighet och att kunna visa vad som gör oss unika. De flesta vet att vi också står för ekonomisk rättvisa, jämställdhet, stark arbetsrätt, skydd för löntagarna och att vi värnar klimatfrågor.”

I avvaktan på valmanifestet från Alliansen och S erbjuder vi ännu en gång att ta del av hela Vänsterpartiets valplattform – läs här.

Även på det lokala planet har vi försökt att gå längre än att endast tala om de kommande fyra åren. I flera inlägg här på hemsidan har vi berättat om det Vänsterpartiet Vänersborg har arbetat med sedan valet i september 2010:  ”Vad Vänsterpartiet gjorde under fyra år i opposition”, ”Delaktighet – insyn – öppenhet” och ”Tredje och sista delen”. Lika mycket som Tidningarnas Telegrambyrå efterlyser ”huvudmotståndarnas valmanifest” så är vi intresserade att höra från kommunledningen M, FP och KD vad man anser sig ha åstadkommit sedan 2010. Eller varför inte fråga partierna i den oheliga lilla alliansen i Vänersborg, S och C, hur de vill beskriva sina fyra år i ”opposition”.

sid4

Ungdomspaketet

Hur tänker ni? Vad föreslår ni?

Det börjar ställas frågor, fler och fler nyfikna vill informera sig, vill veta vilka alternativ som står till buds längre fram i september, i riksdagsvalet, i kommunalvalet. Man vill veta ”konkret” och man vill gärna ha det svart på vitt för att kunna jämföra.

Vänsterpartiets valplattform och Vänsterpartiets vårbudgetmotion erbjuder hjälp när det gäller att besvara frågorna om inriktningen på ett övergripande plan, på den nationella nivån, där riksdag och regering anger tonen. På den lokala nivån gäller det dels vad enskilda partier har arbetat för under innevarande mandatperiod, dels att inhämta hur realistiska olika vallöften kan bedömas vara.

Ungdomarnas inlåsning – inget jobb, ingen inkomst, ingen egen bostad, dåliga förutsättningar för att påbörja ett självständigt liv – är just nu ett av våra största problem och en skriande orättvisa mot unga människor.

I Vänsterpartiets budgetmotion redovisar vi i kapitel 7 Fler fasta jobb – färre otrygga anställningar hur vi ser på ungdomsarbetslöshet.

7.1 Ungdomspaket

Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Våren 2013 var omkring 150 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på drygt 26 procent för denna grupp. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är därmed högre än genomsnittet i Europa och betydligt högre än i jämförbara länder som Finland, Danmark och Norge.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Tiotusentals ungdomar går arbetslösa utan möjlighet till egen försörjning. Deras resurser tas inte till vara och inträdet i vuxenlivet försenas. Det är en förlust för både individen och samhället. Sverige har inte råd att låta delar av en hel ungdomsgeneration inleda vuxenlivet med arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem och kräver en lösning.

Vänsterpartiet kan konstatera att den borgerliga regeringens satsningar på jobbgaranti och sänkta arbetsgivaravgifter för unga inte har haft någon effekt. Ungdomsarbetslösheten är högre än när satsningarna genomfördes och visar inga tendenser att sjunka.

För att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten krävs breda samhällsinsatser i form av en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik som rustar arbetslösa ungdomar för framtiden och erbjuder dem en väg in i arbetslivet. Vi behöver investera i de ungdomar som i dag står utanför arbetsmarknaden och ge dem en möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete eller studier.

De ungdomar som i dag saknar arbete har olika förutsättningar och förkunskaper. En stor grupp saknar gymnasiekompetens, andra har gymnasiekompetens men saknar utbildning för de jobb som finns. Ytterligare en grupp har eftergymnasial utbildning men kommer ändå inte in på arbetsmarknaden. För att dessa olika grupper ska få arbete krävs flera olika former av insatser, riktade till respektive kategori. Vänsterpartiet vill därför genomföra en bred satsning med en rad åtgärder inom ramen för en ungdomsgaranti.

Ungdomsgarantin riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år och föreslås börja gälla från och med 1 juli 2014. Garantin innebär att den arbetslöse ska få hjälp direkt, och erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning inom 90 dagar. Ungdomsgarantin omfattar 57 000 platser vilket motsvarar antalet personer i åldern 18-24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har varit utan arbete i mer än 90 dagar (årsgenomsnitt för 2012). Fyra former av arbete erbjuds: garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställning, traineeanställning (totalt 19 900 platser). Därutöver erbjuds fyra former av utbildning: arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux, komvux (totalt 37 100 platser). Inom ramen för garantin ska det även vara möjligt att kombinera arbete och studier.

Upptakt till Vänsterpartiets EU-valturné

Idag startade Vänsterpartiets valturné inför EU-parlamentsvalet 25 maj. Läs mer om upptakten.

bild upptakt

 

Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Vi motsatte oss Sveriges medlemskap i EU vid folkomröstningen 1994. Vi vann folkomröstningen om euron 2003. Vi står fast vid vår EU-kritik. Unionen har stora demokratiska brister. Vi motsätter oss bildandet av ett Europas förenta stater med gemensam valuta, militär och president. Vi vill ha ett nära samarbete mellan demokratier, inte en odemokratisk superstat i Europa. Därför stöder vi krav om att avgränsa EU:s makt, demokratisera unionen och öka medlemsländernas inflytande.

Vi vill omförhandla det svenska EU-medlemskapets villkor. Vi vill skriva in Sveriges undantag från euron och EMU i EU-fördraget. Vi vill ha ett bindande socialt protokoll. Vi vill sätta hänsyn till miljön före företagens rätt att sälja sina varor och införa en rätt för Sverige att gå före på miljöområdet. Vi vill undantas från EU:s jordbrukspolitik, för att kunna utveckla det svenska jordbruket, och ha lägre medlemsavgift till EU. Sverige ska inte bli ett län i en framväxande EU-stat. Vårt långsiktiga mål är att Sverige lämnar EU.

(Läs hela valplattform.)

Det hänger ihop …

I söndags hade vi ett möte i Folkets Hus med Malin Björk, tämligen välbesökt.

Idag var det JÄMSTÄLLDHETSDAGEN i kommunhuset, Vänsterpartiet fanns på plats, föredrag från EXPO och sist bland föreläsarna Rosanna Dinamarca.

A1

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

På tisdag är det medlemsmöte som ägnas åt frågor som vi tar med från mandatperioden som avslutas i höst till den nya mandatperioden som räcker fram till 2018. Det gäller våra lokala och regionala frågor. Men mycket hänger ihop med vilka förutsättningar som ges till vår kommun från riksdag och regering. Och visst vore det en stor fördel om Vänsterpartiet i riksdagsvalet kommer upp till ett röstetal som vi hade i Vänersborg i kommunalvalet 2010 – 14,99% är skapligt.

Hur som helst, det är en bra bit kvar till 14 september. Vi ägnar kvällen åt det lokala arbetet men vi har redan laddat ner Vänsterpartiets valplattform och där finns mycket inspiration att hämta.

MEDLEMSMÖTE TISDAG 8 APRIL, 18:00

VÄNSTERPARTIETS LOKAL Kronogatan 31

Kategorier
Arkiv