Uncategorized

1 2 3 16

Tre frågor – det kunde varit fler …

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag för sitt sista möte innan det blir dags att ta en paus fram till september. Det är upplösningen på skolfrågorna som står på dagordningen. Men egentligen ska man se oppositionens signal till kommunledningen inte som någon avslutning utan tvärtom som en omstart: Från och med nu är det slut på nedrustningen av våra skolor, Vänersborg menar allvar när vi säger att vi prioriterar utbildningsfrågor för våra ungdomar.

Den andra stora frågan är Mål- och resursplanen 2013, alltså ”budget” för nästa år. Även här bör det vara så att oppositionens förslag vinner gehör. Fast man bör nog avvakta ordförandens klubbslag innan det är helt säkert.

Innan fullmäktige avslutar sitt möte på eftermiddagen (eller kvällen?) ställer Vänsterpartiet  tre frågor till olika Gunnar Lidell, till Peter Göthblad och till Bengt Holmkvist. Inga interpellationer alltså utan ”frågor” – det betyder att svaren kommer vid detta sammanträdet.

Kommunfullmäktige 20 juni 2012

Kommunfullmäktige sammanträder en sista gång innan sommarlovet onsdag 20 juni. Sammanträdet börjar mycket tidigare än det brukar göra – samling redan klockan 13:30, här länken till kallelsen med föredragningslistan. Länken till samtliga handlingar finns här och beslutsförslag från kommunstyrelsen finns här.  Två stora ärenden är anledningen: Beslut om ”Framtidens skola” och ”Mål- och resursplan för 2013”. Här finns förslag från oppositionspartierna som visade sig samla flest röster bland kommunstyrelsens ledamöter. Nu kommer kommunfullmäktige att ha sista ordet.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp med åtta ledamöter och fyra ersättare träffas för att gå genom ärendelistan. Nästa träffen är på tisdag 12 juni 2012 i Folkets Hus, start 18.30. Partiets alla medlemmar och även andra som vill informera sig och följa våra diskussioner är välkomna att närvara vid gruppens möte.

Vänsterpartiets ledamöter  och ersättare i kommunfullmäktige kan du ta kontakt med på vår hemsida, klicka fram våra åtta ledamöter och fyra ersättare: James Bucci Marianne Ramm Stefan Kärvling Lutz Rininsland Eva Lindgren Adam Frändelid Ann-Christine Wollny Magnus Kesselmark – Emir Terzic Joachim Johansson Göran Stenman Pontus Gläntegård.

Protokoll från kommunfullmäktiges tidigare sammanträden finns att hämta på kommunens hemsida. Här är också sammanställningen över alla mötesdagar för hela året 2012.

Det blev inte Aqua grå …

Någon mumlade att Aqua Blå hade blivit Aqua grå i dagarna tre…

Hur kan man ta så fel? Vi bjöd i alla fall på lite rött!

 

Nu vet vi varthän det lutar

Kommunstyrelsen hade sammanträde på en tisdag, för ovanlighetens skull. Och mötet kom fram till en rad beslut som inte heller kan betecknas som vanliga.

Nu vet vi lite mer – men fortfarande inte allt. Kommunfullmäktige kommer att ha sista ordet onsdag 20 juni.

Vi vet att Projekt Wargön kan utvecklas till något av det bästa som har hänt på länge. Kommunledningen och förvaltningens ledning får en eloge för arbetet som hittills gjorts. Blir det rätt så blir det stort.

Vi vet nu också att ett annat projekt inte blir som alla hade tänkt sig. Det var första gången egentligen som Ursand camping blev ett ärende för ett politiskt beslut. Innan dess hade allt skett med rasande tempo och mot bakgrund av samtal som tolkats olika av de inblandade. Kommunstyrelsen gav igår ett uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram planunderlag. Så långt var det enighet. Men flertalet av kommunstyrelsens ledamöter, nio av femton för att vara exakt, beslutade också att a) planförslaget gäller endast nuvarande campingområdet, alltså området som omfattas av arrendeavtalet och b) pröva om naturreservatet Dalbobergen (som idag endast går fram till Grönvik) kan gälla för hela Ursands område. Ledamöterna från S, V, MP, C och VFP valde alltså att skilja mellan ”Ursand” och ”campingen på Ursand”. Det var sex ledamöter från M, FP och KD som tyckte annorlunda men det hjälpte föga. Radio Väst valde direkt rubriken ”Bert blåst på bostadsrätter”.

Ursand-beslutet ”stannar” i kommunstyrelsen, det är ingen fråga som förs upp till fullmäktige. Två andra frågor förs dock vidare från styrelsen till ett avgörande beslut i kommunfullmäktige.

Det gäller först frågan ”Framtidens skola – grundskolans struktur”. Här visade sig att enigheten från beslutet i barn- och ungdomsnämnden är bestående. Samma nio ledamöter som ovan var eniga mot samma sex ledamöter från kommunens styrande mini-allians. Gunnar Lidells förslag hade följande lydelse;

Förslag till beslut:

– att bygga om Norra skolan och Öxnereds skola till tvåparallelliga skolor för att täcka behovet av elevplatser i tätorten Vänersborg och därefter avveckla grundskoleverksamheten i Blåsuts skola

– att avveckla grundskoleverksamhet under kommunalt huvudmannaskap vid Väne-Ryrs skola och Sundals-Ryrs skola omgående samt Rösebo skola och Mulltorps skola till höstterminen 2013 eller senast 2014 i syfte att slippa minska på resurserna till lärare och läromedel

Förslaget hade stöd av M, FP och KD men förlorade alltså vid omröstningen.  ”Oppositionens” antal ledamöter i kommunfullmäktige är 29 av 51, så om inte något galet sker fram till den 20 juni så gäller barn- och ungdomsnämndens beslut.

Det var inte exakt samma bild i nästa ärende med stor betydelse: Budget för 2013. Efter en del klargörande samtal segrade ”oppositionens” förslag med röstsiffrorna 8 mot 6, här saknades rösten från Miljöpartiet som vidhöll sitt eget förslag och avstod från att rösta i slutskedet. Detta motsvaras av 25 ledamöter från S, V, C och VFP och 20 ledamöter från M, FP och KD. Miljöpartiet med 4 ledamöter kan avgöra frågan om Miljöpartiet röstar med ”oppositionen”. Röstar Miljöpartiet med ”mini-alliansen” så har fullmäktiges två ledamöter från Sverigedemokraterna avgörandet i sina händer. [Exakta lydelse av de tre olika förslagen framgår av protokollet som förväntas vara klart på fredag.]

Tanken hade varit att kommunfullmäktige skulle ta sin början redan klockan 08:30, men nu har bilden klarnat och det behöver inte bli så utdraget som man trodde från början. En mera normal starttid sparar pengar, alltid något att glädja sig över – även för kommunledningen som nu har mycket att fundera över.

Förresten – du glömmer väl inte?

Slutspurt innan sommarlovet

Kommunfullmäktige sammanträder en sista gång innan sommarlovet onsdag 20 juni. Sammanträden brukar börja klockan 18:00. På juni-mötet fattas beslut om budget inför nästkommande år, då är det oftast tidigare på eftermiddagen fullmäktige tar sin början. Men hur ska man tolka det som gäller i år? Klockan 08:30 på morgonen är anbefallen! Man anar många omröstningar och pauser under dagen för allehanda överläggningar.

Efter kommunstyrelsen tisdag 5 juni vet vi hur beslutsförslagen ser ut, vilka ärenden som tas upp för behandling.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp med åtta ledamöter och fyra ersättare träffas för att gå genom ärendelistan. Nästa träffen är på tisdag 12 juni 2012 i Folkets Hus, start 18.30. Partiets alla medlemmar och även andra som vill informera sig och följa våra diskussioner är välkomna att närvara vid gruppens möte.

Vänsterpartiets ledamöter  och ersättare i kommunfullmäktige kan du ta kontakt med på vår hemsida, klicka fram våra åtta ledamöter och fyra ersättare:James Bucci Marianne Ramm Stefan Kärvling Lutz Rininsland Eva LindgrenAdam Frändelid Ann-Christine Wollny Magnus Kesselmark – Emir TerzicJoachim Johansson Göran Stenman Pontus Gläntegård.

Ta det lugnt, ta en paus …

Det återstår många tunga frågor innan det är dags för sommarlovet. Alla nämnder och styrelser och även fullmäktige har späckade ärendelistor i juni. Då känns det rätt att ta en liten paus. Vänsterpartiet kallar det för ”After Work”. Här en bild från maj månadens sista kväll.

[Klicka på bilden för att se alla vid detta bord.]

En tidning att vara stolt över

Vänsterpress är en medlemstidning som i pappersform kommer ”hem” till alla våra medlemmar. Vi vet att det finns ett antal frågor där icke-medlemmar efterlyser besked: ”Var står Vänsterpartiet i den här frågan?” Nu finns det ganska många länkar på partiets hemsida som kan leda fram till korrekta besked. Men klara besked i de mest aktuella frågor kan hämtas från Vänsterpress. Ta en titt i senaste nummer eller bläddra i äldre exemplar.

Hur gör Bert Karlsson? En kort lektion ….

Efter gårdagens ”Ordning och reda på Ursand” fick vi frågor varför vi ”misstänker” att det inte går rätt till. Nu ska vi inte föregripa hur vår motion kommer att behandlas, det är inte uteslutet att kommunledningen väljer att placera motionen på långbänken. Svar på våra frågor skulle ju möjligen kunna sökas i den dokumentation som kommunen är skyldig att föra över sina överenskommelser med andra, men se där – vi hittar inte dessa anteckningar eller protokoll. Däremot läser vi en annan handling som kanske riktar strålkastaren lite tydligare. Läs hur Bert Karlsson gör när han presenterar ”sin syn på saken”.Den skrivelsen tyder på att ”allt var klappat och klart”, man hade ju talat med varandra.
Nu är Vänsterpartiet inte partiet som nöjer sig med att höra ena sidan, vi vill också höra den andra sidan. Därför skrev vi motionen. Men eftersom kommunfullmäktige först efter sommarpausen (i bästa fall) kan besluta om motionen, ställer vi också frågor på annat sätt.
Markförvaltaren är barn- och ungdomsnämnden, där Vänsterpartiet representeras av Stefan Kärvling, Magnus Bäckström, Kenny Lengrell och Mehmet Aksakal. Stefan frågade, varsågod här är hans frågor. Den förste som svarade var verksamhetschefen Håkan Alfredsson, varsågod här är hans svar.  Och så finns ytterligare ett svar, håll fast, detta är en lektion på temat ”Hur gör kommunen? En kort lektion…”
Svar på frågor från Stefan Kärvling:
Senare i mailet talas det om ett möte den 3 april mellan Kent Javette, ”er jurist” och kommundirektören.
  • Jag skulle vilja ha protokollet även från detta möte.

Ett möte var inplanerat mellan Karlsson/Bjerkne och förvaltningschef Kent Javette den 7 maj.

  • Jag skulle slutligen vilja ha protokollet från detta möte.

Svar:    Från dessa träffar/möten finns inga protokoll 

Med vänlig hälsning

Kent Javette, Förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvaltningen

P.S. Sista ordet är inte sagt hur budgetförslaget kommer att se ut inför 2013 och framåt, men det ligger i alla fall ett förslag för investeringar ute på Ursand: Barn- och ungdomsförvaltningen får ett investeringsanslag på fem miljoner kronor 2013, fem miljoner 2014 och fem miljoner 2015. Men, det är klart, det blir inga problem eftersom arrendeavtalet ger motsvarande ökning av intäkter som kommer från Bert Karlsson till kommunens kassa. Synd bara att det inte skrevs något protokoll …

 

Ordning och reda på Ursand

Den risken får vi ta! Har man för sig att Vänsterpartiet alltid säger ”Nej” och inget annat, så orkar man kanske inte ens läsa det vi i själva verket säger. Så vi försöker i alla fall: Motionen vi lämnade in har rubriken ORDNING OCH REDA PÅ URSAND.

Det finns ingen anledning att här motivera varför vi skrev motionen. Ursand berör, Ursand och Bert Karlsson framkallar känslor och oro.

Läs motionen och svara sedan: Har vi ställt onödiga frågor?

Tack, Jonas, vi är på rätt väg

Långa dagar och full program hela veckan – men visst märks det att Jonas Sjöstedt känner sig fortfarande lite ”hemma” i Vänersborg. Här är det inte bara ”partiet” som kommer och vill höra hans anförande, här är det också gamla kompisar och vänner från ungdomstiden i Vänersborg.

Som alltid, full koncentration och klara, tydliga beskrivningar av frågorna som behöver avgöras i det kommande val 2014. Finns tillfälle att återkomma till flera punkter som Jonas tog upp och till frågor som ställdes till honom efter anförandet.

För stunden några få bilder från kvällen:

1 2 3 16
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv