TTELA

Fritidsbanken? Japp, nu är den igång …

Det började med en anteckning i ett protokoll från kommunfullmäktige i oktober 2015.

Motionen, som Åsa Olin, (V) lämnade in, fick så småningom fullmäktiges bifall. Och nu invigs Fritidsbanken. Den lokala tidningen TTELA har sedan någon dag tillbaka fått en ny ledarskribent.  Hans andra inlägg gäller just kommunens Sportotek / Fritidsbanken. Vi får se hur verksamheten utvecklas. Hittills har det gått hyfsat snabbt, från motionen till idag bara en bit över två år, inte illa för att vara Vänersborg.

Är detta verkligen rätt?

De styrande överens med Vänsterpartiet skriver idag lokaltidningen TTELA om läget i budgetförhandlingarna inför 2018. I texten läser man sedan; ”När allt var klart fick ett förslag majoritet, och det var i stort sett en kopia av det Vänsterpartiet hade med sig till bordet” och ”Det innebär att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är V-förslaget …”

På sätt och vis är hela artikeln en korrekt beskrivning. Men på flera punkter finns anledning att beskriva hur man uppfattar det som står skrivet i artikeln.

Budget 2016 och budget 2017 var en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och tre av de fyra borgerliga partierna. Mer pengar till verksamheten var den gemensamma målsättningen. Motförslaget från S och det fjärde borgerliga partiet C ville inte bevilja i enlighet med nämndernas begäran. Dessa två överenskommelser var viktiga för socialnämnden och för barn- och utbildningsnämnden. Socialförvaltningen fick äntligen arbetsro och intensifierade sina ansträngningar att förbättra sin verksamhet inom ramen av anslagen. Skolan och förskolan ”överlevde” två mycket tuffa år, man lappade och lagade så gott det gick.

De tre borgerliga partierna lade också i år fram ett förslag som i utgångsläget låg mycket nära Vänsterpartiets tankar. Men nu ändrade sig kommunledningen och bestämde sig för att gå in i valåret 2018 med en budget som denna gång inte var oppositionens förslag. Man ville stå på egna ben.

Kommunstyrelsens ordförande är ärligheten själv: ”Egentligen ville vi inte dela ut så mycket pengar.” Men nu finns en överenskommelse om summorna med Vänsterpartiet. Är då allt bra? Nej, inte när man också får läsa det andra uttalandet från Marie Dahlin: ”Nämnderna får det de önskar. Men håller de inte budgeten finns det inget mer att få, vi har tömt reserverna, säger Marie Dahlin.” För Vänsterpartiet gäller att vi till fullo respekterar den beräkning som barn- och utbildningsnämndens förvaltning gjorde. Nytillkommande elever kostar pengar. Enstaka elever kanske inte så mycket, det går att fylla upp klasserna från 19 till 21, ja även från 24 till 26 elever med samma lärare i samma klassrum. Men när ökningen av elevantalet är dramatiskt, då måste det till nya klasser och grupper, nya lärare behöver anställas och nya lokaler tillskapas. Vänsterpartiet är inte med på att bevilja mer pengar än det kostar, men vi delar inte Marie Dahlins uppfattning. Våra förvaltningar vill hålla budgeten och gör det också – om det är möjligt.

Hemskt att behöva se på

I november 2016 riktade Vänsterpartiets representanter i socialnämnden en fråga till förvaltningen: Hur förhåller sig våra handläggare och socialsekreterare när det kommer ett besked från Migrationsverket om åldersuppskrivning av någon ensamkommande ungdom? I december fick nämnden en föredragning från sektionen som föranledde invändningar från oss.  En utredning beställdes och lämnades till nämnden i januari. Vi berättade tidigare om detta sammanträde: ”Det är tufft emellanåt.” Vi avslutade då med ett konstaterande: ”Därmed kommer vi först i februari till ett beslut i nämnden.”

Idag kom utskicket inför socialnämnden 2017-02-23. Nej, frågan fanns inte med i kungörelsen. Vi frågade socialnämndens ordförande och fick omgående besked: ”Förvaltningen är inte klar med utredningen.”

Vi trodde verkligen att ingen kunde tveka det minsta – högsta prioritet är på sin plats.

Vad vill vi? Och ”vi” är vid det här laget även ledamoten från L och två ersättare från ett annat parti. Vi vill att nämnden ställer sig bakom ett uttalande i stil med följande:

Socialnämnden försäkrar förvaltningens socialsekreterare och handläggare på våra boenden för ensamkommande ungdomar att vi har full förståelse om man vill ta tid på sig att ”verkställa” det som  sker efter en åldersuppskrivning, att det får lov att ta den tid det behöver för att undvika panik, desperation och frustration – hos våra ungdomar, hos vår personal som arbetar med våra ungdomar.

Vad vi mycket gärna också vill är att nämnden inte behöver rösta om detta, att det blir ett enhälligt beslut, Nåja, enhälligt, alltså att alla som i grunden delar en humanitär grundsyn, som inträder för asylrätten, något som tills för ett år sedan förenade åtta av våra nio partier i Vänersborg.

Att nämndens ordförande inte förmår att trycka på, att det fortsätter att förhalas, att det möjligen håller på att bli en fråga som belastas av prestigeaspekten, det är mycket oroande.

I all enkelhet här några texter som borde tas in i utredningen, som egentligen borde betyda att ett beslut kan fattas nästa vecka, om bara viljan finns hos (nästan) alla:

Dagens pressmeddelande från Socialstyrelsen:”Självmordsplaner bland ensamkommande

SKL: ”Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn

I övrigt vill vi berömma vår lokaltidning TTELA som har gett utrymme för frågan: Här om ”ensamkommande”, men även ”Barnen som kommer hit är helt rättslösa” och ”Ska utvisas till land han inte minns”.

Lokaltidningen väljer att skriva klartext

Det var verkligen en liten överraskning. I fredags kom en kortare artikel på lokaltidningen TTELA:s hemsida: ”Budgetförstärkning till äldreomsorgen”. I papperstidningen fanns sedan varken i lördags eller idag, måndag, utrymme för nyheten, hur nu detta kunde hända.

När kommunstyrelsen godkände socialnämndens förslag till en fördelning av sina anslag för 2017, var det ingen ledamot som överhuvudtaget yttrade sig. Det behövdes inte heller, kommunledningen ville nog helst inte tala om bakgrunden. Det finns många som ser mycket positivt på det som görs för äldreomsorgen i Vänersborg – och då tycker socialdemokraterna inte att man vill påminna om att det sker mot deras uttryckliga vilja.

I juni förra året fick oppositionens budget för 2017 majoritet i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det innebar bland annat att socialnämnden fick en ramökning på 44 miljoner kronor.

När kommunledningens ledamöter från S, C och MP lade sitt egna besparingsförslag i kommunfullmäktige i juni 2016, förlorade man omröstningen med 22:23, sverigedemokraterna avstod då. Tidningen skriver: ”I våras varnade nämnden för att man skulle bli tvungna att ta bort över 70 tjänster om man inte fick ekonomiska tillskott. I och med att pengarna tillförde behövde man inte göra allvar av hotet.”

Stefan Kärvling belyser det hela från en annan vinkel på sin egen blogg ”Ett nej är ett ja”.

Nu börjar arbetet kring budgeten för 2018. Budgetberedningen träffas i veckan och även nästa vecka för att förbereda ett underlag för kommunstyrelsens möte 1 mars. Då beslutas om ramarna för det som skall gälla för nämndernas egna överläggningar. Vid midsommar vet vi sedan vem som ska få vilka resurser att arbeta med nästa år.

I övrigt finns det en mängd aktuella frågor som behöver få ett svar. Ska sessionssalen rivas och ersättas med en ny lokal intill kommunhuset? Eller vinner tanken om en lokal som kan användas för stora sammanträden och som konserthus och som skall placeras på Huvudnästomten?

Följer kommunfullmäktige förslaget från samhällsbyggnadsnämnden att inte sälja Ursand till Bert Karlsson?

Kommer socialnämndens förslag till Boendeplan att bifallas hela vägen – och finns det kraft, vilja och pengar att förverkliga planen? Barn- och utbildningsnämnden är också angelägen om att få veta om nödvändiga investeringar i nya skollokaler beviljas. Projektet Wargön Innovation kan inte vänta mycket längre, kommunens beslut att finansiera byggnationen av en industrilokal måste komma.

Även om medierna för stunden lägger mycket kraft på att bevaka vad Donald Trump twittrar på morgonkvisten, vem som harklar sig på vilket sätt i Stockholm om Alliansens chanser att överleva – så finns här hemma tillräckligt många spörsmål att bevaka. Intresset för Vänsterpartiets insatser tycks öka, nu ska vi ha årsmöte i mitten av februari. Sedan vet vi vilka som tar på sig ansvaret att förbereda oss för en kommande valrörelse.

Funderar vår kommunledning över varför man förlorar alla viktiga omröstningar? 

Återigen har kommunledningen inte lyckats få gehör för ett förslag. Visst finns det skäl att höja ögonbrynen över oppositionens agerande för att förhindra ett beslut ”i sista stund” med instrumentet återremiss. Men ser man på det som inte kom igång under ett helt arbetsår, ser man på alla de frågor som inte besvarades när ärendet äntligen landade i kommunfullmäktige, då borde man åtminstone kunna acceptera att ett yrkande på återremiss hängde i luften. Det finns säkerligen anledning att återkomma till ”Nunntorp 1:14”. Vi får räkna med att många vill höja sina röster och ondgöra sig över oss som inte ville sluta upp och dagdrömma bort 40 miljoner eller mer. Men vi har öppet redovisat varför vi inte såg en möjlighet att bifalla förslaget.

I lokaltidningen TTELA finns en artikel och en krönika kring fullmäktiges debatt. ”Ingen orkade bryta det politiska dödläget”. Niklas Johansson beskriver ”Realism mot önskedrömmar”, ”Framåtanda mot bakåtsträvande.” Med orden ”Ett otroligt fegt beslut” från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, presenteras artikeln kring debatten ”Kommunen köper inte Nuntorp”.

Vänsterpartiets ledamot Stefan Kärvling och vår ordförande Marianne Ramm var våra företrädare i debatten. Stefan Kärvling redovisar på sin blogg  och ett tillägg idag argumentationen och svaren som inte lämnades.

Dagen efter fullmäktige hade Socialnämnden sitt sista sammanträde för året. Viktiga punkter var detaljbudgeten och verksamhetsplanen för 2017. Dessa dokument kan vara värdefulla att ha till hands när någon vill följa nämndens och förvaltningens arbete under det kommande året. Utmaningar saknas inte.

På Vänsterpartiets Facebook-sida redovisar vi ett initiativ som tyvärr inte landade nu utan får anstå till slutet av januari 2017. Vi lyckades inte få gehör för att frågan är brinnande aktuell. Här vår sammanfattning:

På Socialnämndens möte i november bad jag [Marianne Ramm] och Lutz om en redovisning om hur Vänersborgs kommun gör vid åldersuppskrivningar av barn. Vi hade fått signaler på att man redan samma dag som beskedet kom så fick personen flytta till migrationsverkets vuxenboende där plats finns. Detta lät INTE bra. Det är ett inhumant sätt att behandla barn på.

Socialchefen lovade att redovisa ”handhavandet” på nästa Socialnämndsmöte.
Igår fick vi besked om att det var som vi befarat. Då lade jag och Lutz förslaget om att, vid åldersuppskrivningar av barn, låta dom vara kvar inom socialtjänsten åtminstone de tre veckor som gäller för överklagandetiden. Detta för att de ska ges möjlighet att bearbeta beslutet tillsammans med personer de känner, få tid att säga adjö och förbereda flytt.
Konsekvenserna ska utredas till nästa sammanträde.
Läs gärna artikeln som bland annat yrkar på:
”att den godtyckliga uppskrivningen av barns ålder upphör i väntan på att säkrare metoder för medicinsk åldersbedömning finns på plats.”

Mitt i veckan

Kommunfullmäktige idag, onsdag. Ett flertal ärenden där utgången emotses med stort intresse. Skiftande majoriteter och en allt svagare kommunledning med tre partier i minoritetsställning och utan ett gemensamt koncept är bakgrunden. Men nu tillkommer en tung störningsfaktor – lokaltidningen TTELA. Synpunkterna har tidigare varit att rapporteringen inte skett regelbundet, att artiklarna tycks ha kommit mer eller mindre på måfå. Men nu handlar det om ren desinformation. Är det missförstånd eller med vilken avsikt görs det?

Det gäller ett ärende om badplatsen i Väne-Ryr, en motion från maj 2015. Fullmäktige har att ta ställning till om man vill bifalla eller avslå yrkandet om ett uppdrag till förvaltningen att sköta badplatsen. Det är fullständigt nonsens att skriva att beslutet gäller ett beslut om ett bidrag med 20.000 kronor: ”Byalaget vädjar om pengar till badplatsen”. Det finns regler för hur en motion ska behandlas och vad som kan beslutas i anslutning till behandlingen av en motion. Men visst, ikväll kommer säkerligen en och annan att kliva upp i talarstolen och anföra ”Det har ju stått i tidningen …”

Då är det väl bara rätt att genast bekräfta att lokaltidningens andra nyhet är korrekt: ”Musikutbildningen till båda städerna”. Vänsterpartiet Vänersborg har tidigare varit mycket aktiv i Kunskapsförbundet i fråga om det Estetiska programmet, även angående det Humanistiska programmet. Igår föll allt på plats, med klara siffror beslutade direktionen vad som skall gälla inför antagningen 2017.

Med på fullmäktiges lista finns fler motioner där man inte på förhand kan ta utgången för given. Brålanda-motionen, Nuntorp-motionen, här prövas på nytt hur kommunledningens insatser bedöms av fullmäktiges ledamöter.

Det finns en interpellation till ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden som ställer frågan om vad som nu kommer att hända när köpeavtalet för byggbolaget som ville uppföra parhus i skogsdungen vid Kindblomsvägen har förfallit. Ett skriftligt svar finns här, det lär nog bli några följdfrågor.

Kommunstyrelsens ordförande får en fråga som är av stor vikt för utvecklingen av industriområdet i Vargön. Vad hon svarar och hur svaret skall tolkas återkommer vi till. Och förmodligen kommer även lokaltidningen att bevaka frågan – och berätta korrekt.

Kommunledningen frågar, vi svarar …

Vart är politiken i Vänersborg på väg?

Frågan ställs i lokaltidningen TTELA nu på måndagsmorgon. Debattartikeln undertecknades av Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C. Båda är denna mandatperiod kommunalråd och representerar två av tre partier som utgör minoritetsstyret. S och C har i Vänersborg gått hand i hand sedan 2002.

I februari 2015 ställdes också en fråga, den riktades till hela kommunledningen. S, C och MP: Borde det inte vara bäst för oss alla som har politiska uppdrag, borde det inte ligga i hela kommunens intresse att den träffade överenskommelsen görs offentligt så att vi vet vad som gäller?” Av Marie Dahlins korta skriftliga svar i fullmäktige framkommer: ”nej … det är ett internt material för våra partier

Det är inte lätt med långsiktigt arbete om det inte sker öppet.

Det finns ingen dold agenda hos Vänsterpartiet.

Inför budgetbeslutet i juni inbjöds vi dels av kommunledningen S, C, och MP, dels av partierna M, L och KD. Vi förde samtal och informerade varandra hur vi uppfattade verksamheternas behov av förstärkning och de ekonomiska förutsättningar som fanns för att kunna leva upp till detta. Vid båda tillfällen presenterade vi det underlag som sedan blev vårt yrkande. Vi visste dock att vårt eget förslag hade mindre utsikt att vinna gehör i fullmäktige. Därför sade vi också till Gunnar Lidell och till Bo Carlsson vid dessa samtal att vi skulle rösta på det förslag som låg närmast vårt eget, under förutsättning att det fanns en väsentlig skillnad mellan de två huvudförslagen i fullmäktiges slutomröstning.

Av alla handlingar och protokoll framgår att förslaget från M, L och KD utformades mycket nära de tankar som Vänsterpartiet hade framfört. I fullmäktige röstades kommunledningens förslag ner och det tillfördes i runda tal lite över 20 miljoner till socialnämnden, 10 miljoner till barn- och utbildningsnämnden och några miljoner till kultur- och fritidsnämnden.

Dessa beslut för 2016 och 2017 är väl ändå att betrakta som ett uttryck för politisk långsiktighet.

Sedan blev Vänsterpartiet åter överens med M och flera andra partier när vi vägrade ge ansvarsfrihet 2015 för Bo Carlsson i sin roll som ordförande i kommunalförbundet för räddningstjänsten. Varför har vi offentligt skrivit om och mycket utförligt motiverat från talarstolen.

Slutligen finns en gemensam motion mellan en ledamot från M och en annan från V. Varför hetsa upp sig på förpackningen? Öppna motionen och begrunda det sakliga innehållet. Motioner skrivs väl inte utan att det föreligger en anledning?

Vart är politiken i Vänersborg på väg?

För Vänsterpartiets del är svaret: Vi arbetar öppet, vi lämnar våra förslag och tankar i god tid och på rätt plats, här på hemsidan, när vi kan träffas på våra Röda Lördagar i gågatekrysset, på våra möten, och självfallet i fullmäktige genom våra frågor, våra interpellationer och motioner.

P.S. En replik på TTELA:s debattsida: Sakpolitik viktigare än avsändare

Ett förtydligande? Kan det bli värre?

Dagens lokaltidning TTELA noterar på sida 5:

Förtydligande

VÄNERSBORG: I artikeln om Nuntorp i lördagens TTELA kan man få uppfattningen att Fastighets AB Vänersborg vill köpa fastigheten för att hyra ut särskilt till Hushållningssällskapet. Om köpet går igenom är det meningen att skolan ska hyras ut till någon som vill driva den vidare. Det kan bli Hushållningssällskapet eller någon annan.

Här artikeln som ”förtydligandet” syftar till:

BRÅLANDA

Nuntorp värderat till 38 miljoner

Ett oenigt Fastighets AB ­Vänersborg vill köpa Nuntorp. Naturbruksskolans byggnader och mark har värderats till 38 miljoner kronor. – Men om regionen säger nej blir det ingen affär, säger ­kommunstyrelsens ordförande ­Marie Dahlin (S).

BRÅLANDA

Nuntorps byggnader och mark har blivit värderade till 38 miljoner kronor. Till det kommer värdet på lösöret. I dag är det Västra Götalandsregionen som äger fastigheten.

– Fastighets AB har beslutat om att köpa Nuntorp. Men om regionen säger nej blir det ingen affär. Och om fullmäktige i Vänersborg säger nej blir det ingen affär, säger Marie Dahlin.

Marie Dahlin är ordförande i bolagets styrelse de övriga två ­ledamöterna är vice ordförande Tor Wendel (M) och Bo Carlsson (C).

Tanken med affären är att rädda kvar naturburksgymnasiet i Brålanda. Regionen har beslutat att skolan ska läggas ner.

Hushållningssällskapet vill nu driva utbildningen vidare som en friskola och man har lämnat in en ansöka till Skolinspektionen.

Vänersborg kommun planerar att, via Fastighet AB, köpa fastigheten och hyra ut den till Hushållningssällskapet. För att det till slut ska bli en affär måste Vänersborgs kommunfullmäktige ge sitt godkännande.

Tor Wendel är emot att Fastighets AB genomför köpet. Moderaterna i Vänersborg har tidigare sagt att det är tveksamt om ett kommunalt ­bolag kan köpa en fastighet och hyra ut den till en viss friskola. ­Andra friskolor borde då ges samma möjlighet.

Någon har alltså vidtalat lokaltidningen, en rättelse har införts. Vi ifrågasätter om detta förtydligande borde ha införts.

Vid sammanträdet med direktionen för Kunskapsförbundet Väst i april 2016 anmälde Vänsterpartiets ledamot följande till protokollet:

I ansökan från Dalslands Naturbruksgymnasium AB lämnas under punkt 1.3 ”Offentligt inflytande” flera uppgifter som fortfarande är föremål för överläggningar och där det idag saknas formella beslut. Jag behöver ge uttryck för att jag ogillar ett sådant sätt att vilja förespegla att ”allt är på plats”.

Hushållningssällskapet, här som Dalslands Naturbruksgymnasium AB, ansökte hos Skolinspektionen ”om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola” och Skolinspektionen ville ha synpunkter från berörda kommuner. Vad var det då som Hushållningssällskapets ansökan gjorde gällande i slutet på februari 2016?

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun. Hyran sätts efter affärsmässiga grunder. Utbildningen ska förläggas till Nuntorp …”

Och vidare: ”Västra Götalandsregionen har värderat och accepterat Vänersborgs kommun genom Vänersborgs Fastigheter AB som köpare av fastigheten.”

Det kan väl inte vara så Marie Dahlin och Bo Carlsson som styrelseledamöter i Fastighets AB har bett lokaltidningen TTELA att införa ett förtydligande? Mot bättre vetande?

Lokaltidningen och riksdagsdebatten

Högskolan Väst i grannkommunen Trollhättan ordnade igår en paneldebatt på temat ”Det lokala medielandskapet nu och i framtiden”. Lokaltidningen TTELA berättar om oron som finns att information från lokalpolitiken inte speglar debatten på riktigt. Oftast stannar rapporteringen vid att kopiera kommunens ”officiella” inställning, avvikande röster noteras i bästa fall i bisatser. Det framfördes också tydlig kritik mot att lokaltidningen tar in sida efter sida från rikstidningar.

Ett exempel på detta är dagens nummer av TTELA – på sida 32 införs en dagsfärsk artikel ”Ensamma barn kan tvingas vänta i år”. Exakt samma artikel fanns den 17 november i Svenska Dagbladet. Visst kan man känna sig lurad.

Att känna sig lurad var också temat för riksdagsdebatten onsdag förmiddag. Egentligen handlade den om ”Jämställdhet och nyanlända invandrarnas etablering”, alltså utgiftsområde 13 i regeringens budgetproposition. Debatten fördes utifrån arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU1. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag att anslå 21 miljarder kronor, nästan hela beloppet syftar till kommunersättningar vid flyktingmottagande (12,5), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (5,0) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (2,7). Det kanske behöver påpekas att det ordinarie budgetanslaget för 2016 för dessa utgifter och ersättningar är dubbelt så högt som ”innehållet” i regeringens mycket omtalade ”Extra ändringsbudget”.

Betänkandet redovisar mycket samstämmighet, för att uttrycka det försiktigt. Vänsterpartiet står bakom budgetförslaget från S och MP, sedan finns ett parti som reserverar sig till förmån för en helt annan uppfattning, SD, och slutligen återges fyra ”särskilda yttranden”, ett vardera från M, C, L och KD.

Men nu är tempot högt och partierna grupperar sig kring nya positioner. Efter regeringens presskonferens 24 november gäller inte längre utfästelser som tidigare tycktes omöjliga att överge.

Många debattinlägg från olika riksdagsledamöter balanserades därför mellan det som sägs i propositionen och utskottets betänkande och det som nu gäller för stunden. Den som vill läsa hela debatten eller se och höra anföranden och replikskiften kan göra så i efterhand.

Här vill vi uttrycligen tacka vår egen ledamot Christina Höj Larsen för hennes insats i debatten. Hennes anförande finns i protokollet på punkt 8 och replikskiften med Hanif Bali (M) (9-12), Johanna Jönsson (C) (13-16) och Fredrik Malm (L) (17-20).

Förresten, lokaltidningen hade inte någon notis om gårdagens riksdagsdebatt.

Inte varje dag ….

…. vi behöver komplettera ett inlägg på vår egen hemsida, men nu blev det så.

I förmiddags berättade vi om händelserna på och kring Restad Gård, migrationsverkets anläggning för 900 asylsökande. Senare kom först ett inlägg i den lokala tidningen TTELA som tog ställning mot klottervågens budskap i centrum i Vänersborg – läs ”Upprörda röster efter nedklottringen”.

Därefter fanns tidningen på plats när de boende på Restad Gård samlades utanför migrationsverkets lokaler: ”Asylsökande manifesterade mot våld”.

Även inne i kommunhuset rör det sig. För länge, länge sedan hade kommunledningen hört av sig till migrationsverket med ett yttrande. ”Vänersborg …. säger  …. stopp ….”.Nu kom ett svar från migrationsverket till kommunstyrelsens ordförande. Visst diskuteras det på stan. Allting är inte bara svart eller vitt.

Det  finns en viss förväntan inför kommunstyrelsen nästa vecka och inför kommunfullmäktige nästa månad – kommer det att finnas någon ledamot som framför annan uppfattning än att Vänersborg tar sitt ansvar på allvar, den som kommer hit som flykting eller söker skydd ska veta att vi bryr oss. Vi kan inte lösa allt, det är många förväntningar som ställs på oss, men vi ska inte svika.

Kategorier
Arkiv