Sommarlov

Sommarlovskort till skolungdomar!

Det är precis en månad kvar till skolavslutningen.

Eftersom Vänsterpartiets ledamöter i fullmäktige har talat för gratis sommarlovskort vid inte mindre än tre tillfällen, förvånas vi inte att det ställs många frågor till oss. Onödigt kan tyckas, för visst borde informationen redan ha lämnats från kommunen och från regionen. För två veckor sedan kom en skrivelse från regionen till alla kommuner i Västra Götaland med en vädjan om att snabbt hjälpa till så att korten kom ut till rätt elev i tid. Det behövs ju anvisningar, det kan man förstå. Men det mesta kunde ha ordnats innan beslutet äntligen kom.

Här några punkter [ur Västtrafiks skrivelse] som är viktiga att känna till:

Vilka elever omfattas?
Målgruppen är skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och ska även innefatta elever i specialskolan som lämnar årskurs 10.
(Såväl kommunala skolor liksom friskolor omfattas).

Vad gäller för de elever som saknar personnummer?
Alla elever i berörda årskurser omfattas av den regionala satsningen oaktat om de är folkbokförda i någon kommun i regionen eller bara bosatta där (gäller t.ex. asylsökande osv), dessa elever ska alltså också erbjudas sommarlovskort.

Var gäller korten, geografisk omfattning och i vilken trafik?
Vi använder befintliga produkter för denna sommarlovsbiljett vilket innebär att den ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Den gäller inte i närtrafiken eller som betalning vid färdtjänstresor. Förutom Västtrafiks trafik omfattas även ytterligare några linjer, läs mera här.

Och så ytterligare ett svar på en fråga som inte gäller alla:

Ansvarar Vänersborgs kommun för de elever som går i skola i Vänersborg eller för
de som bor i Vänersborg?
Vänersborgs kommun ansvarar för distribution av sommarlovskort till de ungdomar som bor
inom Vänersborg, inte för de som går i skolan i Vänersborg.

Nu är det bara att hålla tummarna att allt fungerar som det är tänkt!

Bättre att fråga en gång för mycket ….

Nej, i vår kommun kan man nog inte råka ut för att ställa en fråga i onödan. Allt för ofta händer inget. Då är det för sent och man ångrar att inte har kommit med en påminnelse.

I tidningen Arbetarbladet fans ett inlägg av Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Esbati:  ”Vi satsar på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven”.

Här i Vänersborg fanns redan våren 2017 ett medborgarförslag med samma inriktning. Det blev dock avslag.

Våra medlemmar studerade erfarenheter och utvärderingar i andra kommuner. Utan tvekan krävs mycket förberedelse och en genomtänkt planering för att det ska fungera från början. Därför kände Vänsterpartiet det angeläget att fråga kommunledningen redan i september om våra  skolungdomar kunde räkna med sommarlovskortet 2018. Svaret var att kommunen förbereder.

När vi i december fortfarande inte såg vilka som arbetar med planeringen, som – och det visar andra kommuner mer än tydligt – måste göras i god tid på flera olika nivåer i flera förvaltningar, då ställde vi frågan på nytt.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, svarade att kommunen ”gör en hel del”. Hon nämnde att även regionen arbetar med frågan. Hon namngav en befattningshavare på utvecklingskontoret. ”Det jobbas på.” Och så försäkrade hon två gånger att ”ärendet” blir föremål för överläggningar i budgetberedningen. (Som samlas till ett första möte i slutet på januari 2018.)

Det kanske kommer att behövas en tredje påminnelse. Vi lär oss.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv