Socialnämnden

Så det kan bli …

I lokaltidningen TTELA återges idag en version av ett inlägg av Morgan Larsson, ordförande för Välfärdspartiet, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden. På partiets hemsida finns en annan version av samma debattartikel.

Det går inte att missa Morgans Larssons poäng: Han känner sig missförstådd.

Debattartiklarna avslutas med: ” Efter budgetbeslutet i september 2013 har vi i Välfärdspartiet tagit initiativ till olika kontakter och kan här meddela att tillräckligt med pengar kommer att avsättas och att vi redan i år kan börja förberedelserna för att bygga ett nytt Gläntan.”

Vad bra!

Tills vi få veta mer håller vi oss till fakta.

I september avgjorde Välfärdspartiet med sina två mandat striden om Gläntan. Morgan Larsson ville stänga Gläntan. I en reservation vid decembermötet i socialnämnden förtydligar han sin inställning:

Punkt 4 på föredragningslistan – Detaljbudget 2014:

Denna reservation avser bara texten i underlaget för beslut.

Det förekommer i texten på sidan 2 att det på en plats står ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare” och på en annan plats i texten på samma sida står det ”Gläntans äldreboende stängs.”

För att vara tydlig är det min mening att korrekt text skall vara ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare”.

Morgan Larsson, Ledamot i Socialnämnden, Välfärdspartiet”

Inom loppet av några år har det skett om- och tillbyggnad vid tre av de fem äldreboendena på Niklasberg. Eken, Linden och Björken är klara, Gläntan och Solbacken återstår.

Kommunens boendeplan, antagen av kommunfullmäktige 2011 såg ett behov för om- och tillbyggnad av Gläntan och Solbacken under åren 2013-2016 och förutspådde även behovet av ett helt nytt äldreboende med cirka 40 platser.

Nu under januari-februari hanterar socialnämnden en reviderad boendeplan. Troligen betonas att det fortfarande är nödvändigt att om- och tillbygga Gläntan (2016) och Solbacken (därefter) men att det möjligen går att avstå från planen att bygga nytt.

Vad talar vi om? Investeringar för två äldreboenden, allt mellan 45 och 90 miljoner kronor vardera. Ökade hyror för socialnämnden för att betala investeringen, någonstans kring 5, 6 miljoner kronor varje år. Ökade driftskostnader för socialnämnden (om det tillkommer nya platser vid renoveringen), någonstans kring eller kanske strax under 10 miljoner kronor, två gånger. Plus att socialförvaltningen måste rekrytera en komplett ny uppsättning personal för Gläntan. Idag avvecklas hela personalen från Gläntan i enlighet med Morgan Larssons beslut att stänga Gläntan ”tills vidare”.

Det vi undrar över är: Har Morgan Larsson råkat ut för en språklig sammanblandning mellan uttrycken ”tills vidare” och ”tillfällig”? I arbetslivet brukar fasta anställningar betecknas som ”tills vidare” anställningar, tidsbegränsade anställningar är tillfälliga anställningar.

Det vi också undrar över är vem som kommer att medverka när Morgan Larsson tar fram ett ”nytt” Gläntan? Vi har velat ha en om- och tillbyggnad av Gläntan, men vi förlorade vid omröstningen.

Kommer vi att ha Morgan Larsson på vår sida när vi gör nya försök att få den borgerliga kommunledningen att inse behovet av fortsatt utveckling av våra äldreboenden, nu – eller så snart som möjligt?

Socialnämnden beslutade. Ja, och …

Socialnämnden avslutade klockan 16:00 ett långt sammanträde. Ärende 4 Mål- och resursplanen 2014 var det stora ärendet.

Utgångspunkten var ett besked från kommunstyrelsens ledamöter från M+FP+KD att nämnden skulle lägga fram förslag till besparingar, motsvarande 13 miljoner kronor. Ett besked om nedskärningar alltså. Sex av femton ledamöter i kommunstyrelsen står bakom beslutet. Inte fler. Å andra sidan var det bara två Vänsterpartister som sade emot. Sju ledamöter från S, C och Mp sade inget.

Egentligen behövde nämnden redovisa minskade utgifter och höjda intäkter genom avgifter som totalt slutade på 35 miljoner. Det orkade förvaltningen inte med. Förslagen som nämnden skulle yttra sig om stannade vid omkring halva det beloppet.

Det blev idel voteringar, här en kort sammanställning av alla beslut. Om dessa beslut har någon betydelse får vi se längre fram. För återigen deltog socialdemokratiska ledamöter, tre i antal, och den ensamma centerpartisten i ett sammanträde utan att i sak lämna ett besked eller delta i besluten. Det blev lite olika voteringsresultat men för det mesta var det mindre än hälften av alla ledamöter som röstade för förändringar. En mindre gruppering, oftast Vänsterpartiet och ledamoten från Välfärdspartiet som röstade emot, någon gång även ledamoten från Miljöpartiet. Men eftersom fyra ledamöter hela tiden avstod i slutomröstningen (någon gång även ledamoten från Miljöpartiet) så kan man fråga sig vad besluten är värda.

Höjning av taxan för larmtjänsten: 6 för höjning, 3 mot höjning, 4 deltog inte.

Höjning av taxan för hemsjukvård: 6 – 3 – 4

Höjning av egenavgiften för färdtjänsten: 5 – 3 – 5

Höjning av avgifter för kost: 6 – 3 – 4

Några beslut om nedläggning av vissa verksamheter: 5 för – 3 emot – 5 deltog inte 

Då vet vi i alla fall att vi inte vet hur det blir i slutändan. Nu kommer nästa rond i budgetberedningen, därefter i slutet på maj talar kommunstyrelsen och i juni beslutar kommunfullmäktige. Då måste alla kort upp på bordet. 

Men under tiden har förvaltningar och nämnder slitit med frågorna, lagt ner timmar, dagar och veckor för att leta efter möjliga förändringar. Kanske helt, kanske delvis i onödan. Vad vill Socialdemokraterna?

 

Kategorier
Arkiv