SKL

Nya tag – höstens första medlemsmöte

Hängmattan i all ära, men nu är det åter dags att kolla almanackan och förbereda för möten och sammanträden. När kommunstyrelsens arbetsutskott samlas på måndag, är Vänsterpartiet inte med. Ingen av våra företrädare har en plats i utskottet, men tidigare var vi alltid med på annat sätt: Kallelsen och samtliga handlingar fanns på kommunens hemsida. Den som ville ”läsa på” hade möjlighet att göra detta. Sedan försvann först handlingarna, därefter även kallelsen. Hittills har ingen kommit med en förklaring varför kommunledningen valde att ändra på rutinerna. En märklig kontrast till öppenheten som kommunerna säger sig vilja eftersträva. Se t ex rapporten ”Öppenhetsindex 2017 – toppen och botten”.

När sommarpausen började var vi många som noterade på en egen ”2do-lista” vad som skulle behöva läsas. Vid vårt första medlemsmöte får vi väl förhöra varandra vad som har blivit gjort av alla goda tankar. Medlemsmötet på torsdag med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Vi ägnar kvällen åt planeringsarbete för hösten och för inledningen av valrörelsen inför valet 2018. Planeringen har sin utgångspunkt i tre utbildningslördagar för partiernas styrelser i Fyrbodal som ordnades i april och maj. Utbildningen var samordnad över hela landet. Vänsterpartiet har fått god ordning på samarbetet mellan den centrala, regionala och lokala nivån.

Läsningen då? Bland alla skrifter och rapporter finns flera underlag som kommer väl till pass vid kommande större beslut. Vänersborg förväntas besluta om en ny Översiktsplan innan årets slut. Dessutom beslutar kommunfullmäktige i november om investeringsdelen i mål- och resursplanen för 2018, det hade man tagit undan i juni när budgetbeslutet i övrigt klubbades. Här en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): ”Klimatet – så klart!”  Tankar kring ”Klimatanpassning” och ”Fortsatta steg mot minskad klimatpåverkan” bör finnas med när vi prioriterar vilka investeringar som ska komma först och vilka som måste anstå till senare. Detta gäller självfallet också för den slutliga utformningen av översiktsplanen.

Föredömlig redovisning

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har en viktig roll. På en mängd olika sätt. Förtroendevalda på alla nivåer möter i beslutsunderlag på avgörande punkter hänvisningar till SKL, ”som SKL har räknat fram”, ”som det framgår av SKL:s rapport”, ”med utgångspunkt från SKL:s vägledning”. När budgetprocessen inför 2018 rullade igång, innehöll ”omvärldsanalysen” referenser till rapporter, prognoser och uppskattningar från SKL i de flesta centrala avsnitt.

Som vänsterpartist gläds man också i andra sammanhang över SKL:s tydlighet i sina ställningstaganden. Som remissinstans är SKL en mycket uppskattad aktör. Här yttrandet från SKL till Finansdepartementet om Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden.

Dock vill detta inlägg rikta uppmärksamhet på en annan aspekt. Som arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner ordnar förbundet mängder av utbildningar och konferenser, för anställda, för politiker och många gånger för ”såväl som”.

I veckan ordnades DEMOKRATIDAGEN 2017. Visserligen åkte några förtroendevalda från Vänersborg (från kommunfullmäktiges demokratiberedning) till Stockholm och det är tanken att det ska rapporteras från dagen. Men budskapet från dylika späckade program är svårt att återge, det blir ju endast några programpunkter som den enskilde kan deltaga i. Då känns det riktigt bra att SKL ordnar en hemsida med länkar till samtliga föreläsningar (videoinspelningar) och alla seminarier (pdf-filer med underlag från presentationerna).

Vad sägs om att lyssna på Maciej Zaremba ”Populismens hot mot demokratin”? Eller ta del av seminariet ”Hot och hat på sociala medier?”, ”Val 2018 -konsekvenserna av en förändrad vallag”, ”Det nya politiska landskapet”, eller ”Digital delaktighet, en demokratisk rättighet” och flera andra därtill från förmiddagens och eftermiddagens pass.

Ett bra sätt att tillgodogöra sig värdefull information, få kunskap om vad som görs runtom i andra kommuner, hur andra gör för att lösa problem som vi har svårt att komma tillrätta med på hemmaplan. Alldeles gratis! Nåja, Vänersborg betalar såklart också en rejäl slant i förbundsavgift till SKL varje år.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv