Röd lördag

1 2 3 5

Vi vill alltid vara väl förberedda

Första kommunfullmäktige efter sommarpausen är den 20 september. Från kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti kommer ett större ärende, beslutsförslaget om planprogrammet för Sanden. Här har Vänsterpartiet yrkat avslag och lämnat en reservation i kommunstyrelsen.

Vi vet att ärendet ”Integrationssamverkan inom Vänersborgs kommun” finns med i kommunstyrelsen 6 september, här borde sedan förslaget om en integrationsstrategi gå till kommunfullmäktige. Vilka andra ärenden som finns med i kommunstyrelsen i september och efter ytterligare två veckor i kommunfullmäktige får vi veta senare. Kommunledningen har ju beslutat att inte offentliggöra kallelsen till arbetsutskottet, vilket betyder att tre av kommunens nio partier sätts på undantag.

För en tid sedan lyckades vi med att få en ändring inskriven i kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer som lämnas in i tid innan utskicket av handlingar sker, skall i regel besvaras vid kommande sammanträde. Innan ändringen kom till, så lämnades interpellationssvaret alltid en månad senare.

Det gäller alltså att hålla sig framme. Från Vänsterpartiets sida tillkommer nu ytterligare en interpellation, denna gång riktas frågan till socialnämndens ordförande. Vi vill se en mjukare inställning mot ensamkommande ungdomar. Idag är uppnådd ”vuxenålder” 18 år i regel anledning till att kommunen omedelbart medverkar till en överflyttning till Migrationsverkets anläggningsboende. Här interpellationen i sin helhet. Här också länken till regeringens information om det tillfälliga kommunbidrag samt länken om dokumentet ”Frågor och svar – ensamkommande som fyller 18 år”.

P.S. Om någon undrar – vi beslutade att avstå från vår Röda Lördag 2 september – när Missionskyrkan fick sin planering äntligen klar, ville vi visa vår goda vilja, varsågod, fritt fram för Equmeniakyrkanvi lämnar scenen åt er (dock bara denna gång).

Vilken RÖD LÖRDAG – gatorna i centrum stängdes av

Vi brukar inte vika oss, vintertid finns det varma RÖDA JACKOR.

Idag raka motsatsen – men det gick att hitta skuggan för längre samtal. Mycket folk på stan, många som uppmärksammade Vänsterpartiet. Många som stannade upp, men det var nog mest för musikens skull. Liza från Göteborg och hennes kompis Alice gjorde en finfin insats för oss.

Avstängda gator? Jo, det var cykeltävling. Det rullar på i Vänersborg ….

Visst var det kallt idag

Men det hindrade oss inte från att finnas i gågatekrysset och på scenen mitt i Vänersborg. Är det RÖDA LÖRDAG så är det …

Det blev som alltid samtal om lokala frågor, om sådant som nyss passerade fullmäktige, om annat som snart ska vara framme vid avgörande beslut, om våra skollokaler, om platserna på äldreboendet, om musikutbildningen i vår kommun.

Men det fanns också andra frågor – därför här på hemsidan tre länkar till tre artiklar som vi hänvisade till när vi svarade på frågor:

  • Vad gör Vänsterpartiet i EU-parlamentet, i Bryssel och Strasbourg, vad är det för frågor som Malin Björk egentligen kan driva, vem samarbetar hon med, hon är väl ensam därnere, eller hur?
  • Vad anser Vänsterpartiet om kriget i Syrien som aldrig vill sluta?
  • Det där med VänsterpartietsBort med vinster ur välfärden” blir väl inget när det kommer till kritan?

Samtliga länkar leder till årets första nummer av Vänsterpartiets samhällsmagasin RÖTT. Den som vill bläddra i tidigare exemplar från de sista fem åren kan klicka här.

Peter Trollgärde tog kortet på oss tappra fem …

Kommunpolitisk vardag

Frågan som stod i centrum i veckan gällde kommunens delaktighet i projektet Wargön Innovation. Om nu inte ett överklagande begärs, så borde det rulla på snabbt och den omstridda byggnationen av en industrihall på den stora tomten ute på f.d. Holmens industriområde stå klart nästa år.

Röstsiffrorna talade efter den långa debatten ett tydligt språk – 32:19. Samtidigt ska det betonas att ett flertal av ledamöterna som röstade emot ändå uttryckte sitt stöd för själva projektet. Och att några, som röstade för att ge uppdraget till vårt Fastighetsbolag, våndades länge innan slutomröstningen. Stefan Kärvling, Vänsterpartiet, redovisar i en blogg innan och ett annat inlägg efter fullmäktige vad som avgjorde för honom.

Nu går vi vidare – det duggar tätt med ett antal nyheter som var väntade och andra som överraskar.

Det finns ett samarbete mellan berörda kommuner och regionen kring problemet med slussarna i Göta Älv. Även om den tekniska livslängden på dessa sex slussar från Vänersborg och ner till Göteborg lär ge oss lite mer tid, till 2030 är det sagt, så måste ju ett beslut om ersättning komma inom något år. Det är jättestort projekt och finansieringen syns idag inte i någon av kalkylerna som staten lägger fram för trafik och infrastruktur. Dagens olycka vid den sjätte slussporten gör fler uppmärksamma på frågan om sjötransporter upp till Vänern.

Regionen lär ha kommit fram till att det inte håller med bara en ersättningslokal för alla sammanträden av regionfullmäktige under den tid som den fuktskadade sessionssalen i Vänersborg skall rivas och en ny lokal byggas. Istället vill man ordna fullmäktigemöten på olika orter i regionen. Vad detta i slutändan leder fram till, känns osäkert. Frågan om Vänersborg eller Göteborg är ingen ny fråga. I Vänersborg vill fullmäktiges ordförande skynda på processen, men det känns tveksamt om hans tanke att gå via gruppledarna för kommunens nio partier är ett framgångsrecept. Den avgörande frågan lokalt lyder ju: En ny sessionssal – rakt upp och ner? Eller en ny sal som kan vara konsertsal och ett ställe för sammanträden?

I socialnämnden har man inte kommit längre i veckan – Vänsterpartiet och några kollegor från andra partier vill ju få fram ett politiskt beslut i nämnden som ger förvaltningens personal och handläggarna i våra boenden för ensamkommande ungdomar något bättre arbetsro. Uppgiften att verkställa omflyttningar efter åldersuppskrivningar må vara lätt för den som bara sätter sin namnteckning på ett papper, men signalerna är tydliga här och överallt där avvägningar skall göras: följa regelverket rakt upp och ner eller ge utrymme för personalen att låta en humanitär grundsyn påverka arbetet och umgänget med unga människor som har sökt sin tillflykt i Sverige. I slutet på mars vill socialnämnden komma fram till ett beslut.

Kunskapsförbundet Väst, som ansvarar för den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg, visar för första gången i sin årsredovisning och sitt bokslut positiva siffror (handlingen ligger för beslut i direktionen på tisdag). Äntligen på rätt köl, nu borde det vara lättare att få gehör i båda kommunerna för förbundets fortsatt växande behov av resursförstärkning. Utbildning sker i skollokaler med skolpersonal, fler ungdomar och fler vuxenstuderande kräver nya lokaler och fler lärare. Den ekvationen borde gå hem hos alla beslutsfattare, men vi vet från Vänersborg och från debatten kring grundskolans snarlika behov att vår kommunledning inte låtsas förstå.

På onsdag beslutar kommunstyrelsen om ramarna för det fortsatta budgetarbete inför 2018. Vi får avvakta beslutet, men det tycks vara så att nya besparingsdirektiv inte är aktuella. Det kan man tolka som att alla förstår att 2018, ja då är det val igen, och då ska man väl visa upp sin bättre sida.

Glädjande är att inte mindre än tre stora detaljplaner lämnas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Men vi saknar fortfarande helhetsbilden, riktlinjer för bostadsförsörjningen. Under varje mandatperiod skall sådana riktlinjer omprövas och beslutas på nytt. Den aktuella versionen i Vänersborg datumstämplades 2007.  För en tid sedan samtalade man i Vänersborg om strategin för kommunens bostadsbyggande. Minnesanteckningar från denna ”bostadsstrategiska dialog” mellan Vänersborgs kommun och representanter från Länsstyrelsen är läsvärda.

I morgon är det RÖD LÖRDAG – i solsken på gågatan …

Visst var det kylslaget på stan

Men det fanns varmt kaffe, tevatten, pepparkakor, karameller och Fairtrade-bananer. Marianne och Kenneth höll tal, Emanuel Blume underhöll med visor, och vi andra samtalade kring allt möjligt; Nuntorp, renoveringen av kommunhuset, behovet av nya skollokaler, klena lokala bandyresultat, kommunism och vad Vänsterpartiet står för, att Reinfeldt var något annat än hon Kinberg Batra, akuten på NÄL, musikutbildningen i Vänersborg ….

Det känns bra att vara ute, intresset tycks stort för dem med de röda jackorna. Ger ni er aldrig? Aldrig, varför skulle vi.

Röd Lördag nu – nästa vecka gruppmöte

Året har knappt börjat, endast några kommunala utskott har haft sina första möten. Kommunstyrelsen och nämnderna träffas i slutet av januari, kommunfullmäktige första gången i slutet på februari.

På måndag samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, enda större ärende borde vara ”Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2017 – Kunskapsförbundet Väst. Vuxenutbildningen betalas i viss utsträckning med statliga bidrag, men hur mycket utbildning som erbjuds på gymnasial nivå och som yrkesvux hänger på vad kommunen vill finansiera. Att behovet av utbildningsplatser är stort, mycket stort och att vi måste räkna med ännu större efterfrågan under de närmaste åren, framgår med all tydlighet av underlaget. Vi får se vilket förslag utskottet lämnar till kommunstyrelsen som på sitt möte 25 januari avgör vilket uppdrag Kunskapsförbundet får.

Flera andra frågor får vänta. Är det egentligen en självklarhet att rivningshotet för sessionssalen per automatik skall leda fram till ett beslut att bygga en helt ny samlingslokal för fullmäktige och regionfullmäktige?  Behovet gäller ett sammanträde per månad, egentligen inte ens det. För fullmäktige nio, tio kvällar per år, för regionfullmäktige visserligen alltid heldags- och två-dagars-sammanträden någon gång under året. Men eftersatta behov på fler lokaler finns för förskolor, för grundskolan, och enligt socialtjänstens boendeplan. Det finns frågetecken, flera sådana. Och i Vänersborg gäller det dessutom att tolka kostnadskalkyler på rätt sätt. Arena Vänersborg skulle byggas, annars fanns det fara för att det inte skulle kunna spelas bandy i stan. Men kostnaden blev mer än det dubbla, kommunfullmäktige hade endast beslutat knappt hälften av slutsummans 300 miljoner.

Hur kommunledningens tankar är för den närmaste framtiden borde bli tydligt under tiden fram till 1 mars. Då skall kommunstyrelsen fatta sitt beslut om ”Ramar och anvisningar för MRP 2018” på förslag av budgetberedningen. Förslaget förbereds i en serie sammanträden under februari. Skall det bli en tredje gång att kommunledningen får acceptera att förvalta oppositionens förslag? Eller växer insikten att det i längden är ohållbart att förlora den ena efter den andra omröstningen?

Vänsterpartiets förtroendevalda har nästa vecka ett bra tillfälle att tillsammans med övriga partimedlemmar samla egna tankar om hur våra förslag skall utformas. På gruppmötet 2017-01-18 informerar vi varandra hur det ser ut för olika verksamheter och vilka nämnder vi tänker prioritera. För att friska upp minnet, här ett underlag som visar hur läget var när kommunstyrelsen fattade sina beslut om ramsättningen i mars 2015 och 2016.

Mycket att samtala kring – dels på gruppmötet, dels på Röda Lördag. Fritt fram att för våra förtroendevalda påtala vilka synpunkter som finns, det bjuds på en kopp kaffe, det finns material från Vänsterpartiet på vårt bord, vi finns i gågatekrysset mellan 10:30 och 13:00.

1 2 3 5
Kategorier
Arkiv