Riksdagen

Vad betyder lugnet?

Kommunfullmäktige har ett sista sammanträde innan årsskiftet onsdag 10 december. Klockan 18:00 brukar ordföranden inleda sammanträdet, men i år kallas ledamöterna till klockan 09:00 på morgonen. Mycket ovanligt! Kommunens kulturpristagare och kulturstipendiat brukar uppmärksammas av fullmäktige på decembermötet, på senare år kom utdelningen av det Pedagogiska priset till. Båda inslagen togs bort från fullmäktiges dagordning och bokades till andra tillfällen, se här och här.

Varför så tidigt, varför förändringarna? Alla partier och partigrupper förbereder decembermötets viktigaste punkt: Val av ledamöter till samtliga nämnder och styrelser för tiden 2015-2018. Det sker vart fjärde år och är egentligen ett rutinärende. Kommunens valberedning brukar ta ett fast grepp och presentera en samlad lista som fullmäktiges ledamöter godtar.

Valberedningen har hittills träffats en gång, nästa träff är bokad till den 3 december. Allting tycks kretsa kring den 3 december i år. På förmiddagen debatterar riksdagen Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1, på eftermiddagen kommer omröstningen vars utgång tycks oförutsägbar. När valberedningen träffas i Vänersborg, visar det sig om det blir överraskningar eller om alla partier och partigrupper accepterar ”läget här hemma”.

Om så är fallet sker följande på fullmäktige: Den styrande minoriteten S+C+MP fördelar ordförandeposterna sinsemellan.  Men i nästan samtliga nämnder och styrelser möter den nyvalda ordförande en opposition som är större än den egna gruppen.  Partigruppen M+FP+KD delar upp posterna som vice ordförande. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna finns med nästan överallt. Vänsterpartiet nominerar ledamöter på sitt medlemsmöte måndag 1 december.

På medlemsmöten har detta scenario diskuterats livligt och kritiken lär inte vänta på sig. Det borde ha varit möjligt att förhandla fram ett starkare underlag för den kommande mandatperioden. Bättre kan ni!

Detta är förklaringen till ”klockan 09:00” och ”bort med festliga inslag”.  När kallelsen till kommunfullmäktige kommer ut, är det fortfarande ingen som kan vara säker på att det tilltänkta manuset håller.

3 december är en viktig dag, sedan får vi avvakta och se – både i Stockholm och i Vänersborg.

Lite här och lite mera där

Allt vi kan säga är att vi fortsätter att öppet redovisa våra tankar. Det gör vi bl a här på hemsidan där vi har för avsikt att löpande informera.” Så skrev vi på vår hemsida dagen efter valdagen. 

Sedan dess har vi läst och hört Marie Dahlin, S, och hennes utfästelse att tala med alla partier. Hon har dock inte hunnit fram till Vänsterpartiet än.

Avgående kommunalrådet Johan Ekström, FP, berättade att ”M, FP och KD” har enats om att även i fortsättningen ”hålla ihop”.

Det var allt vi visste när vi hade medlemsmöte igår, onsdag. Där beslutade vi att ge vår ordförande, Marianne Ramm, uppdraget att söka kontakt med Anders Wiklund, ordförande i Miljöpartiet, och avtala tid och plats för ett samtal. (Under mandatperioden 2010-2014 finns ett valtekniskt samarbete som omfattar båda partier och det lokala Välfärdspartiet.)

Vi återkommer med ny information när den finns.

Under tiden får vi gratulera Vänsterpartiet i Trollhättan. Fahimeh Nordborg tar plats på en kommunalrådspost, belöningen för ett tålmodigt och målmedvetet arbete under en lång tid. Samarbetet med S och MP öppnar även för platser i några av nämndernas presidier.

Och så kom beskedet om arbetsfördelningen i Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Riksdagen beslutade igår att samtliga utskott skall bestå av 17 ledamöter. Vilka av Vänsterpartiets ledamöter som tar plats i vilka utskott anmäls senare. Men en fingervisning framkommer i ett pressmeddelande om partiets ”talespersoner”.

”Vänstern vill verka för handelsavtal med Kuba och Nordkorea”

Nej, nej – man ska inte göra sig skyldig till felaktiga citat så därför direkt det korrekta citatet. Statsrådet Ewa Björling (M) sade i morse i riksdagens kammare: ”Jonas Sjöstedt och Vänstern vill sannolikt hellre att regeringen skulle verka för handelsavtal med Kuba och Nordkorea, men tyvärr, Jonas Sjöstedt, vi fokuserar på USA, och vi kommer att fortsätta med det för jobbens, tillväxtens och välfärdens skull. ” 

Jonas Sjöstedt hade ställt en interpellationsfråga till Carl Bildt, men det blev handelsministern som svarade på frågorna.  Gjorde hon det egentligen? Jonas Sjöstedt och Jens Holm försökte flera gånger men något gick fel. Ewa Björling (M) var inne på ett annat spår eller också hade hon fått fel anteckningar med sig, för frågorna besvarades inte utan hon nådde i slutet bara fram till ”Kuba … och Nordkorea —”

Vad gällde frågan? Jo, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som förhandlas mellan EU och USA. Vänsterpartiets ståndpunkt är att tala klartext och att det är ”nu” som Sverige bör göra klart vad man anser om ramverket, medan Ewa Björling hävdar regeringens ståndpunkt att det borde vara rimligt att ”avvakta och se”.  

Jonas Sjöstedt och Jens Holm talade om ”ett hot mot ländernas demokratiska beslutsrätt” men fick till svars att ”tullar på amerikanska cyklar” gör att Svensson missgynnas om vi inte kan komma fram till ett handelsavtal.

Man kan läsa interpellationsfrågan, man kan läsa det skriftliga interpellationssvar som inleder morgonens snabbprotokoll från riksdagen. Här finns också alla replikskiften. Man kan även se och höra det hela i efterhand.

Tillbaka till den inledande punkten: Blev det fel återgivet, citerades någon på felaktigt sätt? Den frågan kan man endast svara på om man tar sig lite tid att se, lyssna eller läsa för att förstå vilken avgrund som finns mellan Vänsterpartiet och regeringen i synen på TTIP. Denna fråga hör i högsta grad till valrörelsen inför EU-parlamentsval den 25 maj.

Så tydligt det blev…

Det normala är att en budgetproposition skrivs och presenteras med avsikt att visa hur resurserna ska användas under perioden framöver. Visserligen är vårpropositionen bara ”lillasyster” till den riktiga budgetproppen som kommer till hösten men ändå. Denna gång är det inte så. ”Vårproposition 2014 – Kunskap för stärkt arbetskraft” är ett dokument som avser valrörelsen 2014 och inget annat. Vad som finns kvar av förslagen efter valdagen i september återstår att se.

Det var därför extra intressant att följa debatten i riksdagens kammare. Allting kan man se och höra i efterhand eller också läsa i snabbprotokollet. Igår tycktes dock inte innehållet i debatten vara det viktigaste. Istället riktades uppmärksamheten på annat:

Vem ställde frågor till vem? Vem begärde replik på vem? Vem begärde INTE replik på vem?

Vem svarade överhuvudtaget på någon fråga som ställdes?

Vilka frågor ställdes av den som valde att inte svara på frågan utan att rikta en helt annan fråga tillbaka till den som frågade först?

Och vilka var frågorna där någon faktiskt svarade på?

Utöver finansministern deltog sju riksdagsledamöter i debatten.

På vår lokala hemsida passar vi på att länka till Vänsterpartiets egen Ulla Andersson, till hennes anförande och till hennes replikskiften. 

Replikskifte UA efter Anders Borgs (M) anförande

Replikskifte UA efter Fredrik Olovssons (S ) anförande

Replikskifte UA efter Per Bolunds (MP) anförande

Replikskifte UA efter Carl B Hamiltons (FP) anförande

Replikskifte UA efter Per Åslings (C) anförande

Replikskifte UA efter Sven-Olof Sällströms (SD) anförande

Anförande Ulla Andersson

Replikskifte Anders Borg efter Ulla Anderssons anförande

Replikskifte Carl B Hamilton efter Ulla Anderssons anförande

Replikskifte Anders Sellström (KD) efter Ulla Anderssons anförande

Replikskifte UA efter Anders Sellströms anförande

VILKEN FULLTRÄFF – men först en liten lektion …

Först en utredning, sedan ett förslag. Det görs utredningar på löpande band. Statliga utredningar presenteras och kallas då ”betänkande” och skickas ut på remiss. Till berörda … För att yttra sig. Därefter …, tja, man vet aldrig i förväg vad som händer därefter, det kan bli en proposition som läggs på riksdagens bord för avgörande, det kan hända att det blir papperskorgen direkt eller också kan nya utredningar startas.

Kommunerna tillhör ofta skaran ”berörda”, kommuner får dessa skrifter för att yttra sig om slutsatserna som framkommer i betänkandet. Vänersborg får ofta en begäran om att avge remissvar. Då lämnas handlingen först till facknämnden, där förvaltningen läser, begrundar och formulerar ett förslag till beslut. Nämnden läser, begrundar och ställer sig bakom och skickar vidare till kommunstyrelsen som läser, begrundar och skickar iväg kommunens svar.

Allt som oftast precis i den formen som förvaltningens utredare fann för gott. Förvaltningens tjänsteyttrande anses nämligen vara en produkt som ”politiken” inte kan ”ändra i”. Visserligen kan förtroendevalda begära att grammatiska fel och lite annat bör rättas till, men att ändra i yttrandens ”kärna” verkar inte gå för sig. I så fall måste man hitta en majoritet som ”förkastar” förslaget, skriva själv eller begära ett nytt yttrande eller fastna för ett beslut som innebär att man avstår från att avge ett svar.

Som representant för Vänsterpartiet är allt detta ett problem. Som av en tillfällighet blir det så att många kommunala utredare får gott gensvar av den politiska majoriteten, det är mera sällan att Vänsterpartiet applåderar livligast.

Nu till nämnda fullträff. På torsdag skall socialnämnden i Vänersborg fatta beslut om en remiss i ärendet ”Yttrande över betänkandet: Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)”. Det handlar om LOV (Lagen om valfrihet) och om betänkandets förslag om obligatoriskt införande av valfrihet inom hemtjänsten.

Hemtjänsten är en del av välfärden, valfrihet antyder ”öppning för privata” – för en Vänsterpartist är det frågan om högsta vaksamhet. Men tänk, vad händer? Den som läser förvaltningens yttrande har bara en fråga kvar: Kommer yttrandet att överleva behandlingen i socialnämnden och senare i kommunstyrelsen? I Vänersborg har vi nämligen en borgerlig kommunledning…

ORD OCH INGA VISOR, fem sidor ren njutning och ett stort tack att någon har tagit sig tid att läsa ”allt”, begrunda ”klart” och skriva med en tydlighet som saknar motstycke.

Det blir nog aldrig en proposition. Inte när det gäller obligatoriskt valfrihet …

Jonas Sjöstedt i SvT-intervju

I förrgår intervjuades Jonas Sjöstedt av SvT och Margit  Silberstein. Raka frågor, raka svar. Med undantag för några frågor där Jonas avböjer svar och hänvisar till samtal som har förts i förtroende. Hela intervjun är på 8 minuter och ligger på SvT-forum.

Där ligger också en inspelning från riksdagens frågestund samma dag med statsminister Fredrik Reinfeldt. Återigen raka frågor. Men vilka svar ….

Förresten, när Jonas Sjöstedt avslutar sitt replikskifte med Fredrik Reinfeldt så går han fram och överlämnar brevet där Vänsterpartiet förklarar sig beredd att diskutera utbildningsfrågor med Moderaterna.

 

Inte vilken vår som helst

Sannerligen inte, ingen rast och ro, våren kommer att sjuda av aktiviteter på politikens alla scener. Inte bara i riksdagens korridorer och i regionhuset, överallt och med all säkerhet även i kommunhuset kommer tempot att skruvas upp. Inte konstigt, dels kommer valet till Europaparlamentet 25 maj. Där finns ett visst hopp om några förändringar bland truppen om tjugo ledamöter som skall skickas till Bryssel. Sedan blommar valrörelsen ut för fullt innan det ska avgöras 14 september vilka som utgör ”regeringen” i riket, i regionen och i kommunen. Då handlar det inte endast om hopp, nej, det gäller stora förväntningar på att ett skifte skall ske.

I riksdagshuset är tonläget redan mycket högt, en blick tillbaka på partiledardebatten i onsdags visar det mesta. I regeringskansliet har stora städningen satts i gång, från alla skrivbord och ur alla gömslen väller propositionerna fram som en avgående regering vill rea ut när möjligheten finns kvar.

Förteckningen över propositioner och skrivelser som ska vandra från departementen till riksdagskansliet är talande denna vår: 155 propositioner och 39 skrivelser räknas upp, varav 53 kommer från justitiedepartementet. Dessa 194 handlingar delas upp i sådant som förväntas leda till beslut i riksdagens kammare innan sommaruppehållet och annat som behandlas under hösten. Dessutom anges i förteckningen ”när senast” underlaget skall avlämnas av något departement. 18 mars är en speciell dag – inte mindre än 92 handlingar skall komma in till riksdagen.

Visserligen finns propositioner som knappast betyder något för kommunpolitiken, men många texter kommer att medföra att våra förvaltningar får nya riktlinjer för sitt arbete. Ett bra antal av propositionerna och skrivelserna är dock ”ren politik”, det blir spännande att se vilka beslut riksdagen fattar, ofta handlar det om värderingar där ”vänster och höger” spelar roll. Förhoppningsvis hittar alla sin egen kompass för att gå den rätta vägen. Om alla vill hålla sig till mitten blir det vanskligt trångt. Och det behövs tydliga alternativ för väljaren, dels i riksdagsvalet men absolut här på hemmaplan i Vänersborg.

Partiledardebatten – varsågod

Idag var det partiledardebatt. Media letade efter häftiga ordväxlingar för att på någon minut i TV-rutan eller i radions nyhetssändning kunna förmedla intryck från riksdagens plenisal.

Debatten innehåller dock mer än det som avses belysa ”partiledardebatten”.

Här länken till riksdagens hemsida, där man i efterhand kan välja att se och lyssna på hela debatten eller på vissa anföranden och repliker.

Här länkar till utskrifter från snabbprotokollet:

Anförandet av Jonas Sjöstedt

och replikskiften i anslutning till anförandet:

Replikskifte med Fredrik Reinfeldt

Replikskifte med Åsa Romson

Replikskifte med Annie Lööf

Replikskifte med Björn Söder

Replikskifte med Göran Hägglund

Riksdagens partiledardebatt

Om ett år vet vi vilka partier som bildar regering under mandatperioden 2014-2018. Det märks tydligt i riksdagen att tonläget har höjts. Partiledardebatten kan i efterhand ses på riksdagens hemsida. Man kan också läsa hela snabbprotokollet.

På vår egen hemsida lägger vi endast ut replikskiften där Jonas Sjöstedt ställde frågor till representanterna från de övriga partierna samt det anförande som Jonas Sjöstedt höll inklusive efterföljande replikskiftet med Fredrik Reinfeldt. 

Frågor till Mikael Damberg

Frågor till Fredrik Reinfeldt

Frågor till Jan Björklund

Frågor till Annie Lööf

Frågor till Jimmie Åkesson

Anförandet Jonas Sjöstedt och replikskiftet med Fredrik Reinfeldt

Budgetmotionen kommer torsdag

I morgon torsdag kommer Vänsterpartiet att lämna in sin budgetmotion. Vi kommer här på vår lokala hemsida att lägga en länk till motionen.

Vänsterpartiet har i förväg lämnat information om tre punkter som finns på framträdande plats  i motionen och bland partiets yrkanden.

Storsatsning på hälso- och sjukvården 

Bättre livsvillkor för unga 

Bättre villkor för ensamstående föräldrar 

Kategorier
Arkiv