Riksdagen

På onsdag träder den nya lagändringen för asylsökande i kraft

Det råder osäkerhet och även okunskap om vad som gäller, vilket förslag som träder i kraft och vem som står bakom förslaget. Här en kort redovisning:

Riksdagen beslutade 2016-04-27 att bifalla förslag i regeringens proposition 2015/16:146 ”Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar”.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna [S och MP] och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet har ju i övrigt förhandlat med regeringen om budgetförslagen och är också överens om ändringsbudgeten. Men på denna punkt har Vänsterpartiet inte kommit överens med S och MP, varför regeringen fick lägga fram denna proposition vid sidan om alla andra förslag.

Propositionen behandlades i finansutskottet och utskottets betänkande 2015/16:FiU42 innehåller två reservationer.

Sverigedemokraterna yrkade inte att propositionen skall avslås men ansåg att förslaget ”är alltför begränsat”.

Vänsterpartiet yrkade på avslag och anförde: ”Vänsterpartiet är djupt kritiskt till den utveckling inom asylpolitiken som regeringen drivit fram och även till förslagen i denna proposition.”

Vid omröstningen i riksdagen biföll samtliga ledamöter från S, MP, M, C, L och KD förslaget till lagändringen, SD vidhöll att man ville gå längre.

Den stora förändringen i asylpolitiken kommer att beslutas enligt riksdagens kalender 2016-06-21.

Klara och tydliga uttalanden

Det händer inte varje gång när ett antal partiledare kliver upp i riksdagens talarstol. Men denna gång fanns tydliga positioner och markeringar. Vårt intresse för Jonas Sjöstedts inlägg var extra stort – vi kan ju välkomna honom på måndag i Vänersborg på Öppet Möte i Folkets Hus.

Jonas Sjöstedt sökte svar från andra debattörer om ingen ville inse konsekvenserna av förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Endast Maria Ferm från Miljöpartiet erkände att hon var medveten om att tillfälliga uppehållstillstånd hindrar etableringsprocessen. Här avsnittet i Jonas Sjöstedts anförande där han visade på sambandet mellan frågan om uppehållstillstånd och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden:

”Men lika viktigt som det är att göra rätt är det att inte göra fel. Faktum är att Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra tillsammans är på väg att rikta ett välriktat sabotage mot etableringen på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden och kopplingen mellan uppehållstillstånd och arbete. Faktum är att alla partier här i riksdagen utom Vänsterpartiet är överens om denna politik. Dessa förslag har sågats sönder och samman. LO har kritiserat att man ska koppla uppehållstillstånd till arbete. De säger att det gör arbetstagarna beroende och ökar risken för att de utnyttjas. I praktiken är systemet omöjligt att administrera och kontrollera. Det säger LO. TCO slår fast att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att leda till en försämrad etablering på arbetsmarknaden. Det är precis det som vi talar om i dag. De säger att oseriösa arbetsgivare kan utnyttja nyanländas utsatta situation på arbetsmarknaden. Saco menar att förslaget kommer att försämra nyanlända akademikers möjligheter att etablera sig inom relevant yrke. Sveriges Kommuner och Landsting pekar på att ungdomar kommer att drabbas särskilt. Risken är stor att de väljer att avstå och helt enkelt inte börja en gymnasieutbildning därför att de måste få ett arbete för att få stanna i landet. Särskilt utsatta är de också när det gäller risken att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ger en helt förödande kritik. De säger att detta riskerar att slå sönder det nuvarande arbetet med tvååriga etableringsplaner, och det är inte konstigt. Man är alltså på väg att genomföra någonting som direkt saboterar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden, och det menar jag är fullständigt ohållbart. Det räcker inte med att göra rätt. Man måste också undvika att göra direkt fel. Jag skulle vilja höra från både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra vad de säger om kritiken från LO, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsförmedlingen. Är det inte så att ni håller på att förstöra de goda möjligheter vi har att låta människor komma in på svensk arbetsmarknad?”

Hela riksdagsdebatten kan ses i efterhand på riksdagens hemsida. Här i tur och ordning alla tre inlägg från Jonas Sjöstedt – anförande 1, 2 och 3.

Skynda på, snubbla inte ….

Idag på eftermiddagen voterade riksdagen i ärendet ”Extra ändringsbudget 2015”. Siffrorna blev 244 mot 37. 244 för förslaget i betänkandet från finansutskottet, 37 för reservationen från SD.

Redan igår beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg hur pengarna ska förvaltas i Vänersborg. Här går det undan. Vänsterpartiet invände mot förslaget. Varför vi inte gjorde samma sak som majoritetspartierna i Vänersborg med S, M, L, C, KD och MP framgår av vår reservation.

För en rapport från fullmäktige” i övrigt” hänvisar vi denna gång till en av våra ledamöters blogg, där beskrivs jultallriken lite mer i detalj.

Lokaltidningen och riksdagsdebatten

Högskolan Väst i grannkommunen Trollhättan ordnade igår en paneldebatt på temat ”Det lokala medielandskapet nu och i framtiden”. Lokaltidningen TTELA berättar om oron som finns att information från lokalpolitiken inte speglar debatten på riktigt. Oftast stannar rapporteringen vid att kopiera kommunens ”officiella” inställning, avvikande röster noteras i bästa fall i bisatser. Det framfördes också tydlig kritik mot att lokaltidningen tar in sida efter sida från rikstidningar.

Ett exempel på detta är dagens nummer av TTELA – på sida 32 införs en dagsfärsk artikel ”Ensamma barn kan tvingas vänta i år”. Exakt samma artikel fanns den 17 november i Svenska Dagbladet. Visst kan man känna sig lurad.

Att känna sig lurad var också temat för riksdagsdebatten onsdag förmiddag. Egentligen handlade den om ”Jämställdhet och nyanlända invandrarnas etablering”, alltså utgiftsområde 13 i regeringens budgetproposition. Debatten fördes utifrån arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU1. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag att anslå 21 miljarder kronor, nästan hela beloppet syftar till kommunersättningar vid flyktingmottagande (12,5), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (5,0) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (2,7). Det kanske behöver påpekas att det ordinarie budgetanslaget för 2016 för dessa utgifter och ersättningar är dubbelt så högt som ”innehållet” i regeringens mycket omtalade ”Extra ändringsbudget”.

Betänkandet redovisar mycket samstämmighet, för att uttrycka det försiktigt. Vänsterpartiet står bakom budgetförslaget från S och MP, sedan finns ett parti som reserverar sig till förmån för en helt annan uppfattning, SD, och slutligen återges fyra ”särskilda yttranden”, ett vardera från M, C, L och KD.

Men nu är tempot högt och partierna grupperar sig kring nya positioner. Efter regeringens presskonferens 24 november gäller inte längre utfästelser som tidigare tycktes omöjliga att överge.

Många debattinlägg från olika riksdagsledamöter balanserades därför mellan det som sägs i propositionen och utskottets betänkande och det som nu gäller för stunden. Den som vill läsa hela debatten eller se och höra anföranden och replikskiften kan göra så i efterhand.

Här vill vi uttrycligen tacka vår egen ledamot Christina Höj Larsen för hennes insats i debatten. Hennes anförande finns i protokollet på punkt 8 och replikskiften med Hanif Bali (M) (9-12), Johanna Jönsson (C) (13-16) och Fredrik Malm (L) (17-20).

Förresten, lokaltidningen hade inte någon notis om gårdagens riksdagsdebatt.

Jovisst, det var partiledardebatt i riksdagen

I onsdags var det den sista partiledardebatten innan sommarpausen. Nästa gång lär det ”onormala” ta mindre plats – till hösten lär regeringen få möjlighet att regera med egen budget.

Var och en får bilda sig en egen uppfattning om ”hur det gick” för partiernas representanter. Vår uppfattning är att Jonas Sjöstedt överträffar våra egna högställda förväntningar.

Som alltid är det intressant att höra det som sägs, vilka frågor som får en framskjuten plats och vilka andra frågor som blir utan svar.

Här först länken till hela snabbprotokollet – Jonas Sjöstedts anförande har nummer # 106 i protokollet, därefter följer replikskiften med Annie Lööf, Jan Björklund och Jakon Forssmed. Därutöver finns flera inlägg som Jonas Sjöstedt gjorde när han begärde replik på andras anföranden.

Självfallet går det att i efterhand se och höra hela debatten på riksdagens hemsida. Här ett avsnitt på en Youtube-länk som börjar med Jonas Sjöstedts anförande och avslutas med replikskiftet med Jakob Forssmed.

När lossnar det?

På Vänsterpartiets medlemsmöte i tisdags enades vi om att som tema vid nästa träff välja ”Bostadsförsörjning – varför tycks det inte hända något?”

I december biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion ”Bostadsförsörjningsplan och Översiktsplan – inte samma sak och båda behövs”. Vi tänker under våren efterlysa konkreta steg för att Vänersborg äntligen skriver ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”.

Lokala idéer och tankar är en sak men sambandet mellan beslut på nationell nivå och möjligheter att ”komma loss” på regional och lokal nivå är mycket starkt. Bostadspolitik är ett högaktuellt spörsmål i mer än hälften av alla svenska kommuner. Särskilt besvärande är bristen på hyreslägenheter till överkomliga belopp.

Därför var det av stort intresse att följa tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen om ”Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande”. Här finns samtliga inlägg i debatten – texten är klippt och klistrat från riksdagens snabbprotokoll 2014/15:57 från den 10 februari.

Nej, den partiledardebatten går inte till historien

Partiledardebatten 14 januari 2015 kommer ingen att minnas. Media rapporterade pliktskyldigt att Anna Kinberg Batra agerade första gången som vald partiledare och att hon hade försett sig med en uppsjö skrivna manus för både anförandet och ett otal ”spontana” repliker. Det andra som återgavs i radio,TV och i tidningarna var begäran om en misstroendeomröstning som SD framställde. Finns dock ingen som förväntar sig en annan utgång på tisdag kommande vecka (omröstningen sker vid tredje sammanträdet efter att begäran framställts) än att SD står ensamma.

Medierna har lite svårt att hantera ”helheten” i sin rapportering. Det fanns ingen som helst röd tråd i debatten, det saknades oväntade inslag, mycket var repriser av tidigare uttalanden, utfästelser och angrepp. Då hamnar några partiledare i skuggan, knappt ett ord om flera som tillbringade lite mer än fem långa timmar i kammaren. Detta drabbade också vår egen Jonas Sjöstedt, som dock ska ha en eloge för att han verkligen i några replikskiften försökte att ställa knivskarpa frågor. När Jonas var klar med sitt anförande, kom också två replikskiften som förtjänar att bli uppmärksammade. 

Först var det Jan Björklund som visade en helt annan uppfattning i frågan om utvecklingen i Grekland och hur man ska tolka dagens opinionssiffror inför det stundande grekiska valet den 25 januari. Läs här hela replikskiftet.

Sedan var det Göran Hägglund som inledde med att säga ”Jonas Sjöstedt vet vad vi ska prata om.” Det var ju strax innan jul som Göran Hägglund hade en debattartikel i DN med rubriken ”Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet.” Nu fick Jonas Sjöstedt en konkret fråga av Göran Hägglund: ”Vilka är Jonas Sjöstedts och Vänsterpartiets förslag för att förbättra den integrationspolitik som inte fungerar tillräckligt bra i Sverige i dag?”

Läs gärna svaret, lika konkret och tydligt. Här finns också förklaringen till varför Vänsterpartiet inte ställer upp bakom Kristdemokraternas förslag.

Så visst, nog fanns det en del inlägg i debatten som förtjänar att uppmärksammas. Men nästan tomma läktare i Riksdagens kammare var talande … 

Har alla undvikit att tala om ”frågan”?

På hemmaplan agerade SD på fel spår. Beslutsförslagen i fullmäktige avsåg dels nya avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, dels mottagande av ensamkommande barn. SD talade om ”asylboende” i Vänersborg. Visserligen behövs det en diskussion om vilka insatser som kan och bör göras för snart 1000 asylsökande i vår kommun, men i beslutsprocessen är det nödvändigt att alla håller sig till det ärendet avser. SD lämnade två gånger förslag om avslag. Det kan SD visst göra, men då blir det helt uppenbart att man inte har förstått varför nya avtal behöver skrivas i varje fall.

Gruppledaren för SD kände sig trängd när han konfronterades med ett otal upplysningar i sak. Det gjordes många försök att få honom att förstå beslutsförslagen. Då kontrade SD:s gruppledare och sade att han var väl insatt, att hans far hade varit invandrare och kommit från Småland till Västergötland. Av ren förskräckelse över detta uttalande glömde hela SD-gruppen sedan att reservera sig när de nya avtalstexterna godkändes.

I media och i många insändare sägs att ”invandringen” inte tas på allvar och att det borde ske klara ställningstaganden. För Vänsterpartiet kan inte detta gälla, vårt parti och vår riksdagsgrupp har öppet redovisat vad vi står för och på vilka punkter vi anser att förändringar och förbättringar behöver ske.

Men även i övrigt pågår ett arbete som inte tillräckligt uppmärksammas. Riksdagen har nyss ställt sig bakom förslagen som kommer från Socialförsäkringsutskottet, läs mera i betänkandet 2014/15:SfU4 ”Utgiftsområde 8 Migration”.

Ett annat dokument hänger efter omröstningen den 3 december i luften, det är ju inte säkert i vilken utsträckning regeringen nu kan verka för ”egen” politik. Men underlaget borde studeras av den som på allvar önskar delta i debatten: Regeringens skrivelse 2014/15:19 ”Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens”. Skrivelsen kom från regeringens arbetsmarknadsdepartement den 27 november.  Riksrevisionen skrädde inte orden när man pekade på rader av förbättringsmöjligheter. Nu återstår att se vilka av regeringens besked som kan omsättas i handling.

Från samma departement kom i oktober ett annat dokument som inte får glömmas: ”Slutrapport – regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande”.

Vänsterpartiet har under riksdagens allmänna motionstid lämnat in två motioner. Lokalt känner vi en styrka att vårt parti centralt arbetar så grundligt med alla detaljfrågor och att det inte finns tveksamheter var vi står. Här motionerna en gång till: ”Flyktingmottagande”, 2014/15:79, av Christina Höj Larsen m.fl. (V) och ”Flykting- och migrationspolitik”, 2014/15:82, av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Det blir en del om bostäder – och brist på bostäder

Kommunfullmäktige biföll i veckan en motion från Vänsterpartiet om ”Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjningsprogram”. Från talarstolen kom bifall och ett insiktsfullt erkännande från avgående kommunalrådet Gunnar Lidell (M) och tillträdande kommunledningen (S). Nu finns förväntningar! Låt det ske något! Ingen långbänk igen …

Fast det finns orosmoln på annat håll. Budgetpropositionen innehöll många kloka tankar och det fanns även siffror – ett flertal viktiga anslagsposter lovade gott. Men det föll platt på marken den 3 december. Nu gäller det att sopa upp och se vad som är kvar och vad som kan återställas och förhoppningsvis landa i kloka riksdagsbeslut efter extravalet.

Ett dokument visar tydligt hur riksdagsarbetet nu hankar sig fram. Det är Civilutskottets betänkande 2014/15:CU1 ”Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik”. För Vänsterpartiets del är det ledamoten Nooshi Dadgostar som skrev två reservationer, den ena om”Investeringsstöd för bostadsbyggande”, den andra om ”Bostadspolitiskt mål”. (Här länken till båda.)

Betänkandets inledning redovisar hur allt behöver göras om för nu gäller alliansens budgetförslag. Och det gillar förstås inte Sverigedemokraterna. Läs deras särskilda yttrande (Roger Hedlund (SD) och Mikael Eskilandersson (SD)), vilket makalöst hyckleri.

Men det finns mer att läsa för den som vill vara med i debatten om bostadsförsörjningen.  SCB ger oss mycket bakgrundsinformation: ”Statistik och tjänster om boendet 2/2014”, nyhetsbrevet  damp ner i paddan vid lämpligt tillfälle.

Kategorier
Arkiv