Regeringen

Plus och minus, det gäller att vara observant

Häromdagen skrev vi följande i ett inlägg om budgetpropositionen som blir offentlig i övermorgon:

”Det finns mängder av nya satsningar där det finns anledning att invänta årets ”nådiga luntan”. Det är ju så, att vissa satsningar görs med medel som tas från tidigare beslutade anslagsposter, då handlar det om förändringar som dock för det mesta i slutändan innehåller avsevärda tillskott.”

Vi fick en del frågor kring vårt påstående och vi uppmanades att ge exempel.

Här en text som regeringen publicerade tidigare idag, måndag.  Formuleringarna i pressmeddelandet gör tydligt att man behöver läsa noga. Denna gång handlar det om ”Satsningar på gymnasieskolan”:

  • ”Därför satsar regeringen 162 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolan.”
  • ”Regeringen föreslår nu satsningar på 83 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. ”
  • Förstärkningen av yrkesprogrammen finansieras genom en minskning av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning om 83 miljoner kronor.”

Som sagt, på onsdag läggs hela budgetpropositionen ut på regeringens hemsida.

På onsdag får vi se hela texten

På onsdag lämnar finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetförslag till riksdagen. Under de sista veckorna droppades mängder av nyheter om olika förslag. Vänsterpartiet passade på att presentera flera satsningar, texten inleds för det mesta med ”Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit genom …” På regeringens hemsida finns motsvarande pressmeddelande, oftast avslutas texten med ”Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.”

Det finns mängder av nya satsningar där det finns anledning att invänta årets ”nådiga luntan”. Det är ju så, att vissa satsningar görs med medel som tas från tidigare beslutade anslagsposter, då handlar det om förändringar som dock för det mesta i slutändan innehåller avsevärda tillskott.

Vänsterpartiet och budgeten, självfallet är vi stolta över att vårt parti har lyckats få gehör hos regeringen för många förslag som betyder så oerhört mycket för dem som förslagen avser. Samtidigt är det bara att konstatera att Vänsterpartiet har flera avgörande förslag som regeringen konstant vägrar att vilja diskutera.

Det finns även områden där Vänsterpartiet bidrar till avsevärda förbättringar samtidigt som partiet överhuvudtaget inte delar grunden för hela sakfrågan. Det gäller t ex pensionssystemet där Vänsterpartiet inte står bakom överenskommelsen. Vänsterpartiet är inte heller med i ”pensionsgruppen” (regeringen och fyra borgerliga partier) som ständigt vill reformera och lappa och laga.

Här några citat från regeringens pressmeddelande och från Vänsterpartiets hemsida:

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu kraftfullare än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas nu helt bort till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Det presenterar regeringen idag som en del i den kommande budgetpropositionen för 2018.

Sen regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten sjunkit och underskotten i de offentliga finanserna vänts till överskott. Sverige har idag den lägsta arbetslösheten sen 2008 och 200 000 fler går till jobbet idag än när regeringen tillträdde. Nu ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska för samtliga vara borta till 2020.
– De som lagt grunden för vår gemensamma välfärd förtjänar respekt. Att de borgerliga partierna, som införde pensionärsskatten, nu tillsammans med SD dessutom vill höja den är upprörande. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet för vår regering, säger statsminister Stefan Löfven.
För att nå dit kommer regeringen sänka skatten för pensionärer mer än det förslag som remitterades i våras. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för de pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad.
– Vi lovade att ta bort den orättvisa skatteklyftan. Nu gör vi det tidigare än vad vi trodde var möjligt på grund av att vi fått ordning på statens finanser och ekonomin går urstarkt, säger finansminister Magdalena Andersson.
Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 4,42 miljarder kronor 2018 och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.”

Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om sänkt skatt för pensionärerna! Satsningen börjar gälla redan från januari 2018 och skatten kommer sänkas med upp till 5000 kr per år.”

Regeringen och Vänsterpartiet är överens …

Igen och igen ser vi samma inledning till ett besked som publiceras på regeringens hemsida. Någon gång berörs vi extra av beskedet, så var det idag:

ENSAMKOMMANDE UNGA I ASYLPROCESSEN SKA KUNNA BO KVAR I KOMMUNEN EFTER ATT DE FYLLER 18 ÅR.

Vad var det vi försökte få socialnämnden att förstå tidigare? Endast företrädaren för Miljöpartiet visade modet och röstade för vårt yrkande, samtliga socialdemokratiska ledamöter förmådde sig inte att ta steget. Nu går det väl bättre? Läs om överenskommelsen här.

Tre tungviktare spurtade

I rasande fart hanteras en fråga som har haft arbetsnamnet ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga”. Förslaget lämnades från Arbetsmarknadsdepartementet den 21 juni, remisstiden avslutades 24 augusti.

Här hemma i Vänersborg hade socialnämnden sina möten 16 juni och 25 augusti, remissyttrandet skrevs av förvaltningen, undertecknades på delegation av ordföranden och anmäldes för nämnden 25 augusti. Samtliga inkomna yttranden sammanställdes över ett veckoslut och fanns tillgängliga måndag eftermiddag. Dagen efter, idag tisdag, kallades till en en pressträff – Magdalena Andersson, Per Bolund och Ylva Johansson sprintade till sina platser i Bella Venezia på Rosenbad.

I SKL:s remissvar fanns en anmärkning om själva processen som nog delas av många: ”SKL anser förfarandet vara orimligt, då de förändringar som har övervägts innebär avsevärt förändrade förutsättningar för kommunerna. Utskicket görs tätt inpå semestertiden och svar avkrävs direkt efter densamma. Utrymmet för lokalpolitisk process är mycket begränsat.”

Överhuvudtaget delas synpunkterna och reaktionen från SKL på regeringens promemoria av det stora flertalet remissinstanser. Vänersborgs remiss var av samma uppfattning, ja till grundtanken att förenkla och framöver använda schabloner för ersättniung från staten till kommunerna, men nej till tidpunkten för införandet 1 januari 2017 och nej till de låga beloppen för flertalet schabloner.

Idag presenterades vad regeringen hade kommit fram till, presskonferensen kan ses i efterhand. Här bilderna som visades vid presentationen av förslaget som nu kommer att landa i alla kommuner på socialtjänstens skrivbord. Gissa om socialcheferna och kommunens ekonomiansvariga behöver sammanträda!

Per Bolund försäkrade att regeringen såklart kommer att följa utvecklingen och om … så …

Nåja.

Men visst, inledningsvis betonades det flera gånger att det nya förslaget är ett resultat av överläggningarna mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Vår slutsats är att vi lokalt också kommer att följa utvecklingen. Det finns anledning att göra så. Det lär inte dröja många dagar innan kommunens nionde parti pekar med hela handen och berättar vilka verksamheter som måste skäras ner för att bekosta mottagadet av ensamkommande barn och unga.

Kategorier
Arkiv