Miljö

Visst blir man glad

Förskräckliga nyheter i morgontidningen. Upprepas gårdagen i Gaza? Kan det bli värre? Knappt att man vågar bläddra vidare.

Men något helt annat får plats på en hel sida, på debattsidan i Dagens Nyheter. ”Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet”. I artikeln hänvisas också till hela undersökningen på Naturskyddsföreningens hemsida. Därifrån saxar vi föreningens pressmeddelande:

Stor miljöpolitisk analys av mandatperioden lanseras

I 30 år har Naturskyddsföreningen inför valen granskat vad riksdagens partier har gjort och vill göra i miljöpolitiken. Idag lanserar föreningen en utvärdering av partiernas agerande i riksdagen under mandatperioden 2014-2018. Utvärderingen, Ny fart i miljöpolitiken, visar att tempot har ökat, och sätter betyg på partiernas agerande i riksdagen.

– Läget för planeten är akut. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald hotar mänsklighetens trygghet och säkerhet. Nu är det skarpt läge att agera. Den 9 september är det riksdagsval. Då kan väljarna lägga sin röst på det parti i riksdagen som de anser har den bästa politiken för en hållbar framtid, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Mandatperioden 2010-2014 präglades av blockpolitik och bristande ambitioner, där miljön blev den stora förloraren. Inför valet 2014 framförde Naturskyddsföreningen 18 förslag, som spände över hela det miljöpolitiska fältet. Av dessa har fem genomförts under mandatperioden, och ytterligare åtta har genomförts delvis. Det ser alltså betydligt ljusare ut än för fyra år sedan, och flera partier har höjt sina miljöambitioner.

I utvärderingen av riksdagspartierna ges de grönt, gult eller rött ljus som betyg på deras agerande i riksdagen i förhållande till vart och ett av våra 18 miljöförslag från 2014. Resultatet presenteras nedan kortfattat i ordningen från bäst till sämst. För fullständigt resultat, läs rapporten här.

  • Vänsterpartiet får högst betyg. Vänsterpartiet får åtta gröna, åtta gula och två röda ljus. Därmed har de sammantaget i de 18 frågorna fört den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen.
  • Miljöpartiet ställde sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens 18 förslag inför förra valet, men har lagt förslag för att genomföra endast fem av dessa. De gula ljusen betyder emellertid att partiet drivit miljöpolitiken framåt inom ytterligare elva områden.
  • Socialdemokraterna får fem gröna, elva gula och två röda ljus. Socialdemokraterna har tack vare samarbetet med Miljöpartiet drivit en mer ambitiös miljöpolitik än den som partiet ställde sig bakom inför förra valet.
  • Centerpartiet får fem gröna, fyra gula och nio röda ljus. Partiet är tydligt miljöprofilerat, men dess politik för skydd av naturen brister.
  • Kristdemokraterna får fem gröna, fyra gula och nio röda ljus. Kristdemokraterna har inte profilerat sig på miljöpolitik, men får precis samma betyg på samma punkter som Centerpartiet.
  • Liberalerna får fyra gröna, sex gula och åtta röda ljus. Inför förra valet utnämnde Naturskyddsföreningen partiet till bästa naturvårdsparti i Alliansen, men Liberalerna har inte agerat för att få grönt ljus i ett enda av sina löften som rörde naturvård.
  • Moderaterna får fyra gröna, fyra gula och hela tio röda ljus. Moderaterna är det borgerliga parti som sammantaget uppvisat lägst miljöambitioner i riksdagsarbetet.
  • Sverigedemokraterna får endast två gula ljus, men så ställde de sig inte heller bakom ett enda av föreningens förslag 2014.

– Oavsett vilka partier som bildar nästa regering uppmanar vi riksdagspartierna att fortsätta bygga på framgångarna med de blocköverskridande överenskommelserna, de gemensamt beslutade nationella miljömålen, och att säkra tillräckliga resurser för miljöarbetet. Väljarna förväntar sig beslut om långsiktiga och kraftfulla åtgärder i miljöpolitiken, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Ladda ner utvärderingen här
Läs Naturskyddsföreningens debattartikel i DN Debatt

Två månader till EU-valet

Det var en gång för rätt så länge sedan …. Visst, det fanns skäl att tala om skendemokrati när man talade om EU-parlamentets roll. Det var inte mycket som parlamentet hade att sätta emot när kommissionen och rådet lade ut texten. Lissabonfördraget ändrade styrkeförhållanden och idag spelar parlamentet roll, på många områden och med en helt annan styrka. Därför spelar det också roll vem som sitter i parlamentet. Det gäller att skicka rätt ledamot till Bryssel och Strassburg. Sverige skickar tjugo ledamöter.

Det finns två frågor som en väljare äger rätt att ställa: Vad har du och ditt parti gjort under denna mandatperiod från 2009 till idag? Vad har du för avsikt att göra om du blir vald?

För Vänsterpartiets del är det Mikael Gustafsson som den första frågan kan ställas till, han är partiets ledamot. Den andra frågan kan ställas till Malin Björk, på första plats på Vänsterpartiets lista, hon har arbetat för den europeiska vänstern i Bryssel under flera år. Eller till Mikael Gustafsson, som är på andra plats på Vänsterpartiets lista.

Mikael Gustafsson var i Stockholm förra veckan på Vänsterpartiets seminarium för kommunala miljöpolitiker. Hans anförande med bild och ljud finns på Jöran Fagerlunds hemsida. Jöran skriver i Göteborg och hans inlägg handlar oftast om klimat, miljö och politik.

[Liten handledning: Öppna två flikar på din dator, först bilderna med presentationen och sedan fliken med ljudinspelningen. När du har startat ljudet kan du följa föredragets powerpoint-bilder.]

Mikael Gustafsson visar att EU-parlamentet spelar mycket större roll för den kommunala miljöpolitiken  än man skulle kunna tro. Så länge Sverige finns med i EU gäller det att påverka beslutsprocessen i EU-parlamentet i rätt riktning. Som väljare gör man det med en röst för rätt parti och rätt ledamot …. 

Förresten:

1565204_570x202_scale_90

Vill du att miljö ska väga tungt?

Än är Västra Götaland regionens styrelse på plats i Vänersborg. Men det är inget avgörande skäl att intressera sig lokalt för det om sker ”en nivå högre upp”. Fler och fler frågor måste lösas genom ett samarbete mellan kommunerna och regionen, mellan regionerna och staten, för att inte tala om behovet att uppmärksamma vissa frågor på ett globalt plan.

Idag berättar lokaltidningen TTELA ”Miljoner satsas på tillväxt och utveckling”. Säkerligen finns läsare som vill veta mer om tankarna i Västra Götalands regionledning. Det finns även intresse att få se hur vår kommun, hur andra kommuner i regionen, reagerar på frågan ”hur ser ni på vårt förslag till strategi?”.

Vänersborgs kommun har fått förslaget på remiss. Vi vill hjälpa till att sprida kunskap och länkar därför till dessa dokument.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv