Malin Björk

Vänsterpartiet i EU-parlamentet

I maj 2014 var det val till EU-parlamentet. För Vänsterpartiet i Sverige kandiderade Malin Björk på plats 1 på listan. Malin Björk var i valrörelsen på besök i Vänersborg och vi minns väl den engagerande debatten som tog vid efter hennes anförande.

Nu har det gått lite mer än två år av den femåriga mandatperioden och Vänsterpartiets ende ledamot i jätteparlamentet (751 ledamöter) gör ett bra arbete inom gruppen GUE/NGL. Gruppen ”Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster” samlar 52 ledamöter.

Det har varit en turbulent tid för EU, för medlemsländerna i den Europeiska Unionen mest, men också för EU-kommissionen – och kanske minst för EU-parlamentet. Det finns idag enastående möjligheter att följa vad som sker. Det är också möjligt att följa vad enskilda länders parlamentariker gör och inte gör, även hur de röstar, om de röstar, om de är på plats, vilka initiativ de tar och uppdrag de får. Det går utmärkt – om man så vill – att jämföra ”handlande” med löften från valrörelsen för två år sedan.

Malin Björk och Vänsterpartiet står sig enastående starka vid en sådan jämförelse.

Här ett av många vittnesmål som visar hur Malin Björk håller fast vid Vänsterpartiets värderingar som hon försöker att föra fram i EU-parlamentets arbete: ”Jag tänker samla alla krafter både inne och utanför parlamentet som står upp för en human flyktingpolitik”

Upptakt till Vänsterpartiets EU-valturné

Idag startade Vänsterpartiets valturné inför EU-parlamentsvalet 25 maj. Läs mer om upptakten.

bild upptakt

 

Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Vi motsatte oss Sveriges medlemskap i EU vid folkomröstningen 1994. Vi vann folkomröstningen om euron 2003. Vi står fast vid vår EU-kritik. Unionen har stora demokratiska brister. Vi motsätter oss bildandet av ett Europas förenta stater med gemensam valuta, militär och president. Vi vill ha ett nära samarbete mellan demokratier, inte en odemokratisk superstat i Europa. Därför stöder vi krav om att avgränsa EU:s makt, demokratisera unionen och öka medlemsländernas inflytande.

Vi vill omförhandla det svenska EU-medlemskapets villkor. Vi vill skriva in Sveriges undantag från euron och EMU i EU-fördraget. Vi vill ha ett bindande socialt protokoll. Vi vill sätta hänsyn till miljön före företagens rätt att sälja sina varor och införa en rätt för Sverige att gå före på miljöområdet. Vi vill undantas från EU:s jordbrukspolitik, för att kunna utveckla det svenska jordbruket, och ha lägre medlemsavgift till EU. Sverige ska inte bli ett län i en framväxande EU-stat. Vårt långsiktiga mål är att Sverige lämnar EU.

(Läs hela valplattform.)

Vore det bara det ena ….

Bara glida med har aldrig varit Vänsterpartiets melodi. Absolut inte i Vänersborg. Under en mängd av år var vi partiet ”utanför”. Behövdes vi på det lokala planet, öppnade S famnen och inbjöd oss ”att finnas med”. Nästa gång S själv hamnade i opposition (och majoriteten skiftar i Vänersborg i stort sett vid varje val), ja då fanns vi utanför igen och ansågs av alla vara oppositionen ”där ute”. Men så hände det att ihärdigt arbete i vår partigrupp och världens blunder hos de stora partierna gav oss åtta av femtioen mandat i fullmäktige. Vi spelar roll, man lyssnar på oss eller rättare sagt – det funkar inte att låta bli att lyssna på oss. Efter valdagen i september 2014 ska vi tillhöra majoriteten som styr Vänersborg. Då ska vi visa att vi menar vad vi säger när vi för fram våra förslag. Förskola och skola måste få gehör för barnens, föräldrarnas och personalens förhoppningar att den nedåtgående trenden skall stoppas. Vi vill se stabilitet för den sociala omsorgen och ge rimliga förutsättningar att utveckla våra äldreboenden och boenden för andra grupper med särskilda behov. Betoning på kulturens viktiga uppgift för breda grupper kan inte begränsas genom satsningar på ett mindre antal ambitiösa och kostsamma projekt. Samma sak gäller idrotten och fritiden, det finns mer än en idrottsklubb i Vänersborg, det finns mer än en idrott som utövas.

I veckan står viktiga frågor i förgrunden, kommunstyrelsen har en diger dagordning. Bokslut för 2013, löpande hantering av nämndernas budget för 2014 och intensiv mangling inför 2015 – allt går i ett, allt hänger ihop. Ett stort översvämningsprogram skall tas.  Våra gäster från Botswana kommer till kommunstyrelsen. De kommunala bolagen avrapporterar hur det gått men passar oftast på att utveckla idéer hur det kan bli bättre – bara ägarna, kommunen, visar insikt i behovet av nödvändiga förstärkningar.

På onsdagkväll ska Vänsterpartiet lägga kommunala handlingar åt sidan. I stället ska vi lyssna. Vi har inbjudit till ett ÖPPET MÖTE för alla som har intresse för vårt arbete och vill ta sig tid en kväll att berätta för oss vad man önskar ska ske framöver. Förhoppningvis ansluter också några ur skaran av nya medlemmar som har kommit till under de sista månaderna.

På söndag är det sedan ett annat samtal vi kan föra. Malin Björk är i Vänersborg och vi kan säkerligen höra med henne vilka frågor som växer fram och avgör hur valet till EU-parlamentet utfaller. Malin Björk har på kort tid skaffat sig ett namn i Sverige och hon är nästan varje dag i elden i någon radio- eller TV-intervju. Det blir så, när man talar rakt på sak och kommer med ett tydligt budskap. Att bara vilja framstå som allmänt EU-kritisk duger nog inte, ett antal representanter från olika partier är sent ute med sina försök att anpassa sig till den allmänna inställningen ”inte mer makt till EU”. För att vara trovärdig bör man ta en titt på de senaste fem åren sedan EU-valet 2009. Här kan Vänsterpartiet med stolthet visa vad uthållighet och konsekventa ställningstaganden kan föra med sig. Vi får se om vi lyckas få fram budskapet till väljarna. 

Två månader till EU-valet

Det var en gång för rätt så länge sedan …. Visst, det fanns skäl att tala om skendemokrati när man talade om EU-parlamentets roll. Det var inte mycket som parlamentet hade att sätta emot när kommissionen och rådet lade ut texten. Lissabonfördraget ändrade styrkeförhållanden och idag spelar parlamentet roll, på många områden och med en helt annan styrka. Därför spelar det också roll vem som sitter i parlamentet. Det gäller att skicka rätt ledamot till Bryssel och Strassburg. Sverige skickar tjugo ledamöter.

Det finns två frågor som en väljare äger rätt att ställa: Vad har du och ditt parti gjort under denna mandatperiod från 2009 till idag? Vad har du för avsikt att göra om du blir vald?

För Vänsterpartiets del är det Mikael Gustafsson som den första frågan kan ställas till, han är partiets ledamot. Den andra frågan kan ställas till Malin Björk, på första plats på Vänsterpartiets lista, hon har arbetat för den europeiska vänstern i Bryssel under flera år. Eller till Mikael Gustafsson, som är på andra plats på Vänsterpartiets lista.

Mikael Gustafsson var i Stockholm förra veckan på Vänsterpartiets seminarium för kommunala miljöpolitiker. Hans anförande med bild och ljud finns på Jöran Fagerlunds hemsida. Jöran skriver i Göteborg och hans inlägg handlar oftast om klimat, miljö och politik.

[Liten handledning: Öppna två flikar på din dator, först bilderna med presentationen och sedan fliken med ljudinspelningen. När du har startat ljudet kan du följa föredragets powerpoint-bilder.]

Mikael Gustafsson visar att EU-parlamentet spelar mycket större roll för den kommunala miljöpolitiken  än man skulle kunna tro. Så länge Sverige finns med i EU gäller det att påverka beslutsprocessen i EU-parlamentet i rätt riktning. Som väljare gör man det med en röst för rätt parti och rätt ledamot …. 

Förresten:

1565204_570x202_scale_90

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv