Kollektivtrafik

Aqua Blå dagar – lata dagar?

Vänersborg kan se fram emot några fina dagar, ännu en gång tycks Aqua Blå-besökarna välkomnas av sol och värme. Det kommer att bli folkvimmel på Sanden, på Hamngatan och på Fisketorget. Där träffas också politiker från samtliga nio partier som har anmält kandidater till nästa mandatperiods fullmäktige. För några kan det vara en konflikt: Visserligen skönt att mingla och roa sig, men här försvinner tiden som borde ägnas åt annat.

Kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaren har nämligen flyttats från 6 juni till måndag 4 juni. Handlingarna skickades ut sent i tisdags. Och det är nog den tjockaste bunten underlag på hela året (646 sidor).

Här några nedslag:

Ärende 2 – Delårsrapporten per 30 april – hur är läget efter de första fyra månaderna?

Sammanfattningen pekar på att politiken har många uppgifter att lösa:

Sammanfattande slutsatser
Enligt prognosen kommer kommunen klara ett av fyra finansiella mål. Det mål som uppnås avser kassalikviditeten och nås via ökad upplåning. För att uppnå resultatmålet krävs ett resultat på 24 mkr d.v.s. en budget i balans. För att nå målet om förbättrad soliditet måste resultatet uppgå till c:a 75 mkr, förutsatt prognostiserad investeringsnivå.
Under de senaste åren har kommunen haft en god tillväxt av intäkter från skatter och generella statsbidrag, vilket tillsammans med vissa poster av engångskaraktär har gjort det möjligt att upprätthålla en god ekonomisk resultatnivå. Detta trots en hög kostnadsutveckling. Enligt prognosen för 2018 ökar verksamhetens nettokostnader med hela 6,1 %, medan skatter och generella statsbidrag, till följd av en inbromsad konjunktur, endast ökar med 3,5 %.
Det låga prognostiserade resultatet i kombination med en fortsatt hög investeringsnivå, gör att kommunen i bokslut 2018 inte bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Ärende 3 – Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2017

Det är förbluffande lite information som våra representanter i förbundet lämnar till politiken här på hemmaplan. När året har gått och det ska fattas ett beslut att inte ha invändningar mot att godkänna årsredovisningen, först då blir det tydligt vad som sker i Fyrbodal, där Vänersborg ingår som en av fjorton kommuner, en av de tre stora tillsammans med Trollhättan och Uddevalla. Se t ex vilken uppsjö av projekt som bedrivs. Vänersborg är delaktig i de flesta, dock inte i alla.

Lustbetonad läsning blir möjlig framåt slutet på ärendelistan:

Ärende 22: Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafik i Västra Götaland

Ärende 24: Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Men så kom den där åskknallen emellan:

Ärende 23: Yttrande med anledning av revisionen av plan- och exploateringsverksamheten

I detta ärende talar revisorerna klartext och samhällsbyggnadsnämndens ledning och förvaltningen får utfärda ett löfte att ”det ska bli bättre”.

Fem av tjugosex ärenden – förvånas inte om några ledamöter från kommunstyrelsen inte tillbringar hela dagen på Aqua Blå-området.

Bättre att fråga en gång för mycket ….

Nej, i vår kommun kan man nog inte råka ut för att ställa en fråga i onödan. Allt för ofta händer inget. Då är det för sent och man ångrar att inte har kommit med en påminnelse.

I tidningen Arbetarbladet fans ett inlägg av Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Esbati:  ”Vi satsar på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven”.

Här i Vänersborg fanns redan våren 2017 ett medborgarförslag med samma inriktning. Det blev dock avslag.

Våra medlemmar studerade erfarenheter och utvärderingar i andra kommuner. Utan tvekan krävs mycket förberedelse och en genomtänkt planering för att det ska fungera från början. Därför kände Vänsterpartiet det angeläget att fråga kommunledningen redan i september om våra  skolungdomar kunde räkna med sommarlovskortet 2018. Svaret var att kommunen förbereder.

När vi i december fortfarande inte såg vilka som arbetar med planeringen, som – och det visar andra kommuner mer än tydligt – måste göras i god tid på flera olika nivåer i flera förvaltningar, då ställde vi frågan på nytt.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, svarade att kommunen ”gör en hel del”. Hon nämnde att även regionen arbetar med frågan. Hon namngav en befattningshavare på utvecklingskontoret. ”Det jobbas på.” Och så försäkrade hon två gånger att ”ärendet” blir föremål för överläggningar i budgetberedningen. (Som samlas till ett första möte i slutet på januari 2018.)

Det kanske kommer att behövas en tredje påminnelse. Vi lär oss.

Efterlängtat besked om gratis kollektivtrafik – och lite annat

I våras avslog kommunstyrelsen ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Vänsterpartiet lämnade in en reservation där vi klargjorde att vi hade för avsikt att återkomma senare.

Det ska vi också göra – och denna gång ser det avsevärt bättre ut att få gehör för ett sådant förslag.

Det finns två inlägg som dök upp igår och idag. Vänsterpartiet centralt meddelade ytterligare en framgång i de pågående budgetförhandlingarna: Vi inför ett bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet. Regeringen följde upp med ett pressmeddelande: ”Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven”.

Förresten – regeringens hemsida: Det är ganska lätt att hålla sig ajour, t ex om det som komma skall i samband med att riksdagen samlas snart igen till höstens arbete. Vi väntar på budgetförslaget – och då finns alltid aktuell information på fliken ”Statens budget”.

Vid lunchtid idag fanns ytterligare en information som Vänersborg verkligen väntade på. Här den avgörande meningen:

”Arbetet med att ersätta slussarna i Trollhätte kanal, med koppling till Vänersjöfarten, föreslås också påbörjas under planperioden.

Den meningen finns i kortversionen av Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029”. Förslaget presenterades på en pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Klockan 13:30 publicerades hela rapporten, och då var det dags att nyktra till omgående: ”Det finns flera namngivna investeringar i planförslaget som inte inryms i sin helhet under planperioden. Det innebär att de ligger med slutligt genomförande och finansiering efter 2029. …. samt Vänersjöfarten Trollhätte kanal/Göta älv. De kostnader som på så sätt behöver finansiering efter planperioden uppgår till cirka 58 miljarder kronor.

Avgiftsfri kollektivtrafik till alla invånare som fyllt 65 år – eller inte?

Nu har Vänsterpartiets motion kommit med på kommunstyrelsens föredragningslista. Det dröjde länge – lite mer än två år. Och förslaget till kommunstyrelsens ledamöter är att besluta om avslag på motionen.

Nu är det inte kommunstyrelsens femton ledamöter som har sista ordet, men visst väger ett sådant förslag mycket tungt när det landar på kommunfullmäktiges bord 24 februari.

I underlaget finns ett tjänsteutlåtande som vi har anledning att betrakta med kritiska ögon. I skrivelsen hänvisar man till en utvärdering från 2013: ”Utvärdering av gratis busstrafik till alla över 75 år”.

De viktigaste slutsatserna tycks vara:

  • Det är inte särskilt många som utnyttjar kortet.
  • Därmed finns stora kostnader för kommunen utan att resandet med buss ökar väsentligt.
  • Kostnader för färdtjänsten ökar också – gratis bussresor för äldre vänder inte på trenden.

Vi saknar svar på frågan varför utnyttjandet är lågt. Är det för att bussarna går för sällan? Är det begränsningen till fria resor endast vid vissa tider på dygnet? Är det skillnad för resande som bor i centralorten Vänersborg och andra som bor i Vargön, Frändefors, Brålanda och utanför centralorten? Är det så att korta avstånd på centralorten gör att man under många månader av året hellre går till fots eller tar cykeln?

Vi förstår inte varför det ska vara omöjligt att hitta en lösning på problemet att kommunen fortsätter att betala för kort som inte utnyttjas. Det borde finnas en väg att undvika detta.

Kan det vara så att ”inskolningen” till kollektivtrafik kommer för sent vid 75-års-åldern för att påverka efterfrågan på färdtjänsten? Om man lär sig tidigare att moderna bussar idag har fungerade information via skrift och högtalare och angör överallt på anpassade hållplatser – kan det vara något man lär sig lita på? Tänk om frekvensen kan ändras från 30-minuters-intervall till ”en buss varje kvart” – jämför detta med långa väntetider för den färdtjänstresande.

Det finns alltså en utvärdering i Vänersborg från 2013. Men tiden står inte still. I andra kommuner, borgerligt styrda eller i kommuner med socialdemokratisk ledning, har man prövat, somliga prövar fortfarande, några har övergett försöket, andra har permanentat fria resor för äldre. Det finns även kommuner i Sverige som har gratis kollektivtrafik för alla invånare – vilken PR-succé, vilken uppmärksamhet man kan få. I andra länder sker samma utveckling, fria resor för äldre, för vissa grupper, för alla …

Det finns andra utvärderingar än den som Vänersborg gjorde 2013, med andra resultat, med helt andra resultat. Det går utmärkt att ”googla” för att hitta svar på frågan: Är det inte värt ett försök?

Eller också frågar man grankommunen Trollhättan – sedan årsskiftet är kollektivresor för personer över 65 gratis. Lillebror Paul, 67, åker gratis till Vänersborg för att hälsa på hos storasyster Marie – men Marie, 74, betalar sin resa tur och sedan retur när hon vill åka till Paul i Trollhättan.

Slutsats: Vänsterpartiet har inte gett upp, vi lägger ett förslag om bifall i kommunstyrelsen och låter sedan kommunfullmäktige avgöra frågan. Vi får säkert bifall från Miljöpartiet och Välfärdspartiet. Kanske från Centern som borde veta vad dessa fria resor kan betyda för partiets väljare i Dalslandsdelen av kommunen. Sverigedemokraterna är helt säkert på vår sida. Då är vi redan tjugotvå, saknas bara fyra röster till och vi får en majoritet för förslaget. Någon mer som åker med oss?

P.S. Eller har vi inte råd? Ta en titt på kommunens hemsida.

Måste man åka bil?

För en tid sedan införde vi en liten annons i gratistidningen Vänersborgaren med texten:

Måste man åka bil till jobbet?

Buss? Cykel? Bara en tanke!

Tanka kostar, tänka är gratis.

vanersborg.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Vänersborg har också en motion som är under behandling och förväntas komma tillbaka till kommunfullmäktige för beslut en kort tid efter valdagen. Motionen har rubriken ”Fortsätta resan mot avgiftsfri kollektivtrafik”.

Själva yrkandet går ut på att Vänersborgs kommun skall utreda kostnaderna för avgiftsfri kollektivtrafik för

a) invånare från 65 år alternativt 70 år

b) ungdomar upp till 18 år

c) alla invånare i Vänersborgs kommun

Vårt lokala arbete mår mycket bra av att partiledningen är på hugget och lägger fram väl genomtänkta förslag: ”Dags för storskaligt försök med gratis kollektivtrafik”. Sedan är det tyvärr bara att inse att partiledningen tänker vidare. Visst vore det skönt om det hade stått ”försök i Västra Götaland” men vi inser försöksverksamheten ligger bättre till i mindre län med rätt infrastruktur. Men tänk om försöksverksamheten ger Vänsterpartiet rätt …

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv