Fyrbodal

Aqua Blå dagar – lata dagar?

Vänersborg kan se fram emot några fina dagar, ännu en gång tycks Aqua Blå-besökarna välkomnas av sol och värme. Det kommer att bli folkvimmel på Sanden, på Hamngatan och på Fisketorget. Där träffas också politiker från samtliga nio partier som har anmält kandidater till nästa mandatperiods fullmäktige. För några kan det vara en konflikt: Visserligen skönt att mingla och roa sig, men här försvinner tiden som borde ägnas åt annat.

Kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaren har nämligen flyttats från 6 juni till måndag 4 juni. Handlingarna skickades ut sent i tisdags. Och det är nog den tjockaste bunten underlag på hela året (646 sidor).

Här några nedslag:

Ärende 2 – Delårsrapporten per 30 april – hur är läget efter de första fyra månaderna?

Sammanfattningen pekar på att politiken har många uppgifter att lösa:

Sammanfattande slutsatser
Enligt prognosen kommer kommunen klara ett av fyra finansiella mål. Det mål som uppnås avser kassalikviditeten och nås via ökad upplåning. För att uppnå resultatmålet krävs ett resultat på 24 mkr d.v.s. en budget i balans. För att nå målet om förbättrad soliditet måste resultatet uppgå till c:a 75 mkr, förutsatt prognostiserad investeringsnivå.
Under de senaste åren har kommunen haft en god tillväxt av intäkter från skatter och generella statsbidrag, vilket tillsammans med vissa poster av engångskaraktär har gjort det möjligt att upprätthålla en god ekonomisk resultatnivå. Detta trots en hög kostnadsutveckling. Enligt prognosen för 2018 ökar verksamhetens nettokostnader med hela 6,1 %, medan skatter och generella statsbidrag, till följd av en inbromsad konjunktur, endast ökar med 3,5 %.
Det låga prognostiserade resultatet i kombination med en fortsatt hög investeringsnivå, gör att kommunen i bokslut 2018 inte bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Ärende 3 – Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2017

Det är förbluffande lite information som våra representanter i förbundet lämnar till politiken här på hemmaplan. När året har gått och det ska fattas ett beslut att inte ha invändningar mot att godkänna årsredovisningen, först då blir det tydligt vad som sker i Fyrbodal, där Vänersborg ingår som en av fjorton kommuner, en av de tre stora tillsammans med Trollhättan och Uddevalla. Se t ex vilken uppsjö av projekt som bedrivs. Vänersborg är delaktig i de flesta, dock inte i alla.

Lustbetonad läsning blir möjlig framåt slutet på ärendelistan:

Ärende 22: Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafik i Västra Götaland

Ärende 24: Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Men så kom den där åskknallen emellan:

Ärende 23: Yttrande med anledning av revisionen av plan- och exploateringsverksamheten

I detta ärende talar revisorerna klartext och samhällsbyggnadsnämndens ledning och förvaltningen får utfärda ett löfte att ”det ska bli bättre”.

Fem av tjugosex ärenden – förvånas inte om några ledamöter från kommunstyrelsen inte tillbringar hela dagen på Aqua Blå-området.

Vänsterpartiet Fyrbodal – två fyllda konferensdagar

Vänsterpartiet Fyrbodal samlas lördag och söndag på Ljungskile folkhögskolan.

Först till distriktets årskonferens, nästa dag på distriktets valkonferens.

Från Vänersborg deltar som ombud Kenneth Allblom, Monica Andersson, Eldbjörg Bryntesson, Magnus Kesselmark, Eva Lindgren, Marianne Ramm och Lutz Rininsland.

44 ombud är anmälda från våra 14 kommuner. Större kommuner, mindre kommuner, kommuner där Vänsterpartiet är med och ”styr”, andra där Vänsterpartiet är i opposition. Det är såklart mycket skilda förutsättningar som gäller för våra lokalföreningar. Men nu gäller det att komma fram till en gemensam verksamhetsplan som gäller alla under valåret 2018. Distriktet fastställer också en regionallista (den blåa valsedeln) och en riksdagslista (den gula valsedeln) som ligger framme tillsammans med fjorton olika vita valsedlar i vallokalerna. Kommunlistorna skiljer sig från kommun till kommun, några med många namn, andra med ett mindre antal. För alla valsedlar gäller dock 2018-års-nyhet: Den röda V-loggan pryder alla valsedlar. Då blir det ännu lättare att ta rätt valsedel att stoppa i valurnan.

Förresten, vågar du ta en titt på mångfalden av ”vem med vem” i våra fjorton kommuner? Samarbete mellan S och C i Vänersborg, som inte alla riktigt förstår sig på, ter sig som en västanfläkt om man tittar på andra orter. Det tycks som om S kan tänka sig ett samarbete med (nästan) vilket parti som helst.

Nu på lördag! Välkommen! Vilket tillfälle!

Kvinnoträff: Debatträning och samtal om #imaktenskorridorer

 

Den 20 januari kommer Ida Legnemark till Trollhättan för att hålla debatträning för kvinnor. Under passet lär Ida ut hur du som kvinna kan bli en vass debattör och våga ta debatter. Perfekt inför kongress, DÅK och kommande val!

Efter debatträningen har vi ett samtal kring #imaktenskorridorer och#metoo, om våra erfarenheter och hur vi går vidare. Föredragande på denna punkt är Rossana Dinamarca.

Välkomna är alla medlemmar i distriktet som identifierar sig som kvinnor, samt icke-binära. Ingen anmälan krävs, men vill du ha barnpassning anmäls detta till [email protected] senast en vecka innan.

När? 20 januari 11-16
Var? Sessionssalen, Trollhättan stadshus
Mat? Vi bjuder på lunch!
Frågor? Maila [email protected]

Ställ frågor och attenda på facebook-evenemanget: https://www.facebook.com/events/300521340459796/

Trafikpolitik – vem beslutar vad?

Synpunkter om kollektivtrafik finns det många. Det som hörs är oftast kritik. Försenade ankomster vållar problem för arbetspendlarna. Det kan man förstå och det borde inte behöva förekomma. Sällan framförs beröm och det är synd, det mesta fungerar enligt tidplan, nya tåg och bättre bussar gör resandet bekvämt.

Västtrafik förändrar sitt utbud kontinuerligt och då och då går det lite väl snabbt. För den som reser lagom ofta har kontantkortet kommit att bli en välsignelse: när resandet gjorde att saldot på kortet hamnade på minus, då drogs det via autoladdning nya fräscha pengar. Mycket smidigt! Men snart tas detta bort. En ”app” ersätter. Och reser man inte med en smarttelefon i handen eller på fickan, då är det bara att göra som man gjorde förut – fylla på kortet på Pressbyrån eller i något annat försäljningsställe. Då gäller det åter att hålla ordning själv när den automatiska påfyllningen tas bort. Och inte tillåter Västtrafik heller att man själv digitalt kan föra pengar över till kortet. Usch!

Som politiker på lokalplanet undrar man förstås vem som beslutar vad, är det kommunen eller är det regionen eller vem är det egentligen som bestämmer?

Tidigare ägde regionen (då landstinget) och kommunerna tillsammans Västtrafik, nu ligger bolaget Västtrafik helt hos Västra Götalands region. ”Västtrafik drivs i aktiebolagsform och är idag helägt av Västra Götalandsregionen. Det är politikerna i regionfullmäktige hur kollektivtrafik skall bedrivas, på en övergripande nivå. Västtrafik beslutar i frågor som till exempel hur linjer ska dra, var hållplatser ska ligga, hur ofta en buss ska gå eller om en linje ska läggas ner.

Vill man veta lite mer så kan man läsa hela dokumentet ”Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland”.

Det är alltså här frågor om tågstopp Brålanda avgörs, eller hur?

Inte bara, det finns också en högre nivå, där alla regioner för fram sina prioriteringar. Det finns alltid fler önskemål än det är möjligt att finansiera. Och utvecklingen av tåglinjer ligger nog på den högre nivån.

Har kommunen ingenting att säga till om? I de flesta frågor finns vid en viss tidpunkt ett tillfälle för varje kommun att yttra sig. Vad som sedan händer på vägen till att någon i slutändan fattar ett beslut är i viss utsträckning avhängigt hur väl man lyckas framföra sina egna önskemål och hur framgångsrik en kommun är att samla stöd hos andra. Förankring på det lokala planet är viktig, att skapa opinion, att argumentera tydligt och i rätt ögonblick är en fördel.

Titta till exempel på den här kedjan:

Tidsplan/datum:
Juni – 7 sep Remissrunda i kommunerna
25 aug Möte infrastrukturnätverket (tjänstemän) om regional plan
7 sep Kommunernas synpunkter till kommunalförbundet
21 sep Direktionen Fyrbodal (förslag till remissyttrande klart)
22 sep BHU:s presidium vill ha förhandsinfo om vårt remissyttrande
28 sep Samhällsutvecklingsberedningen Fyrbodal
5 okt AU Fyrbodal beslut om vårt remissyttrande
6 okt Vårt remissyttrande till VGR
Efter Fyrbodals remissyttrande ser tidsplanen ut så här:
10 okt BHU – information från remissrundan
14 nov BHU – ställningstagande om ny regional plan 2018-2029
12 dec RS – beslut om ny regional plan 2018-2029
30 jan 2018 RF – slutligt beslut om ny regional plan 2018-2029
31 jan 2018 Leverans av regional plan till regeringen
I februari 2018 hamnar något hos regeringen som vår kommun haft tillfälle att yttra sig om senast 7 september 2017.
Då borde man kunna räkna med att frågan finns på kallelsen till kommunstyrelsen 6 september. Underlag till sammanträdet skickas ut 1 september.
Tänk om någon ledamot vill förankra sitt ställningstagande hos det egna partiet, hos partiets förtroendevalda, hos partiets medlemmar. Tänk om kommunledningen skulle ha kommit på tanken att skicka ut dokumentet kring midsommar när det hade inkommit på kommunkansliet i Vänersborg. Med den lilla anmärkningen ”Beslut fattas senast 6 september”. Inte!
Den 1 september kommer till kommunstyrelsens ledamöter ”Förslag till regional plan för transportinfrastukturen i Västra Götaland 2018-2029”. Varsågod och läs, det är endast 112 sidor, dessutom behöver ingen läsa alla sidor. Och lugn, det finns redan ett förslag till yttrande. Och regeln är ju att politiken inte skall ändra texten i en tjänsteskrivelse. Bara säga ja och ”antar Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse som kommunens yttrande …
Om nu någon inte visste hur det går till! En gång till: Förankring på det lokala planet är viktig, att skapa opinion, att argumentera tydligt och i rätt ögonblick är en fördel.
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv