Flyktingmottagande

Det finns andra vägar – välj rätt

En trygg migrationspolitik för en ny tid

Analys: S vill skärpa flyktingpolitiken – upplagt för politisk strid i valrörelsen

Riksdagsledamot för S lämnar sin post i protest – ”Tar stora kliv mot en avgrund”

Flyktingpolitik för sammanhållning och allas lika värde – inte rädsla och repression
Vänsterpartiet värnar rätten att söka asyl. I grunden handlar en human asylpolitik om människors lika värde, att människor på flykt ska kunna finna en fristad. Asylrättens framväxt var ett stort framsteg för mänskliga rättigheter. Asylrätten är ett löfte mellan människor att se sig själva i varandra, ett löfte om jämlikhet. En asylpolitik som garanterar den som behöver skydd från förföljelse och krig är en förutsättning för att inte skapa en uppdelning av arbetsmarknaden där arbetare utan medborgerliga rättigheter utnyttjats för att dumpa villkor och löner, vilket i förlängningen drabbar alla löntagare. Vänsterpartiets krav på en human asylpolitik är därför också ett krav kopplat till styrkeförhållanden mellan arbete och kapital.
Det är idag fler människor på flykt i vår del av världen än någonsintidigare i historien. Krig, förtryck, klimatförändringar och fattigdomdriver människor att fly eller söka ett bättre liv. Sverige och EU är, med
sin utrikespolitik och stora vapenexport, en bidragande del till att människor behöver fly. Vi vill se en kraftfull politik som motverkar orsakerna till att människor tvingas på flykt. Mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning måste vara centrala delar av den svenska utrikespolitiken.
Vapenexporten måste upphöra. Handelsavtal och bistånd måste inriktas på att bekämpa fattigdom och korruption och stärka demokratin.
Över Europa sker stora inskränkningar i möjligheter för flyktingaratt söka skydd. Asylrätten vittrar sönder. Genom åtstramningarna i densvenska flyktingpolitiken bidrar Sverige till en kapplöpning mot botten.
Samtidigt rustas de yttre gränserna upp runt EU och leder till att tusentals människor mister sina liv på väg till Europa.

Vi vill att denna politik ersätts med en ordnad asylrätt med möjlighet att söka asyl på lagliga vägar utan livsfarliga flyktvägar som göder flyktingsmuggling. Sverige har tagit emot många människor på flykt och det är bra, fler länder behöver göra detsamma. Vi vill se ett samarbete med andra länder inom och utanför EU för att gemensamt ge skydd åt dem som behöver det. När EU inte klarar att ta gemensamt ansvar för att fördela och ta emot flyktingar bör detta arbete istället samordnas av FN:s flyktingorgan UNHCR.
Den svenska flyktingpolitiken har stramats åt hårt. Detta drabbar enskilda asylsökande men även sammanhållningen i vårt land. Istället för att se möjligheten med att växa som land, har samhällsklimatet
hårdnat. Rasism och avhumanisering av människor på flykt används som argument för att inskränka asylrätten. Vi vet att med rätt politik kan ett tillskott av flyktingar hjälpa Sverige att lösa problemen med
avfolkningshotade bygder, en åldrande befolkning och en välfärd i skriande behov av fler anställda. Vänsterpartiet är en del av den rörelse som protesterar mot inskränkningarna i asylrätten. Vänsterpartiet är för en reglerad invandring, som kombineras med rätten att söka och få asyl för den som riskerar förföljelse. Vi vill att det svenska flyktingmottagandet görs om. Som ett första steg för att återupprätta en human asylpolitik vill vi riva upp den tillfälliga familjesplittringslagen och göra det möjligt för familjer att kunna återförenas igen, samt återinföra att huvudregeln för de som får stanna i Sverige är permanenta uppehållstillstånd. Det är åtgärder som gör det lättare för den som är ny i Sverige att slå sig ner. Tiden på asylboende måste minimeras, och omflyttningar mellan kommuner undvikas och hbtq-personer måste erbjudas trygga asylboenden. Studier i svenska ska inledas direkt efter att en asylsökande registrerats hos Migrationsverket och kombineras med medvetna utbildningssatsningar. Det är en uppgift för samhället, via Migrationsverket, att ta emot asylsökande, inte för privata företag.
Alla kommuner ska ta emot asylsökande. Så skapas bättre möjligheter för varje ny svensk att få de bästa förutsättningarna och bättre möjligheter för hela samhället, inte minst skolan, att klara sin uppgift på ett
bra sätt.
De ungdomar som kom till Sverige under 2015 har drabbats orättvist i hanteringen av sina ärenden. Det finns stor risk för rättsosäkerhet i bedömningarna och väntetiden till beslut är oacceptabelt lång.
Ungdomar som bott mer än två år i Sverige har ofta lärt sig bra svenska och börjat integreras i samhället. De kan bli både en tillgång och resurs för vårt land framöver. Istället riskerar de att bli en del av ett skuggsamhälle, då många kommer att gå under jorden när de får sina utvisningsbeslut. Vi anser att dessa ungdomar ska få stanna i Sverige.
Högern använder flyktingar som en murbräcka för att sänka löner. Det är ingen ny politik, tidigare har andra grupper, kvinnor eller ungdomar, använts i argumentationen för varför vissa av oss ska tjäna
mindre än oss andra. Arbetare ställs mot arbetare. Vänsterpartiet inser vikten av att slå tillbaka dessa försök till splittring och uppmanar alla arbetare att organisera sig med sina arbetskamrater oavsett om de kommer från Kabul eller Kiruna. Vi vill bekämpa usla arbetsvillkor och försvarar den svenska modellen. Vi vill inte skapa ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden.

(Avsnitt saxat från Vänsterpartiets Valplattform ´18)

Vänsterpartiets valplattform 2018

​Flyktingpolitik för sammanhållning och allas lika värde – inte rädsla och repression

​  Vänsterpartiet värnar rätten att söka asyl. I grunden handlar en human asylpolitik om människors lika värde, att människor på flykt ska kunna finna en fristad. Asylrättens framväxt var ett stort framsteg för mänskliga rättigheter. Asylrätten är ett löfte mellan människor att se sig själva i varandra, ett löfte om jämlikhet. En asylpolitik som garanterar den som behöver skydd från förföljelse och krig är en förutsättning för att inte skapa en uppdelning av arbetsmarknaden där arbetare utan medborgerliga rättigheter utnyttjats för att dumpa villkor och löner, vilket i förlängningen drabbar alla löntagare. Vänsterpartiets krav på en human asylpolitik är därför också ett krav kopplat till styrkeförhållanden mellan arbete och kapital.

Det är idag fler människor på flykt i vår del av världen än någonsin tidigare i historien. Krig, förtryck, klimatförändringar och fattigdom driver människor att fly eller söka ett bättre liv. Sverige och EU är, med sin utrikespolitik och stora vapenexport, en bidragande del till att människor behöver fly.

Vi vill se en kraftfull politik som motverkar orsakerna till att människor tvingas på flykt. Mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning måste vara centrala delar av den svenska utrikespolitiken.

Vapenexporten måste upphöra. Handelsavtal och bistånd måste in- riktas på att bekämpa fattigdom och korruption och stärka demokratin.

Över Europa sker stora inskränkningar i möjligheter för flyktingar att söka skydd. Asylrätten vittrar sönder. Genom åtstramningarna i den svenska flyktingpolitiken bidrar Sverige till en kapplöpning mot botten. Samtidigt rustas de yttre gränserna upp runt EU och leder till att tusentals människor mister sina liv på väg till Europa. Vi vill att denna politik ersätts med en ordnad asylrätt med möjlighet att söka asyl på lagliga vägar utan livsfarliga flyktvägar som göder flyktingsmuggling. Sverige har tagit emot många människor på flykt och det är bra, fler länder behöver göra detsamma. Vi vill se ett samarbete med andra länder inom och utanför EU för att gemensamt ge skydd åt dem som behöver det. När EU inte klarar att ta gemensamt ansvar för att fördela och ta emot flyktingar bör detta arbete istället samordnas av FN:s flyktingorgan UNHCR.

Den svenska flyktingpolitiken har stramats åt hårt. Detta drabbar enskilda asylsökande men även sammanhållningen i vårt land. Istället för att se möjligheten med att växa som land, har samhällsklimatet hårdnat. Rasism och avhumanisering av människor på flykt används som argument för att inskränka asylrätten. Vi vet att med rätt politik kan ett tillskott av flyktingar hjälpa Sverige att lösa problemen med avfolkningshotade bygder, en åldrande befolkning och en välfärd i skriande behov av fler anställda. Vänsterpartiet är en del av den rörelse som protesterar mot inskränkningarna i asylrätten. Vänsterpartiet är för en reglerad invandring, som kombineras med rätten att söka och få asyl för den som riskerar förföljelse. Vi vill att det svenska flykting- mottagandet görs om. Som ett första steg för att återupprätta en human asylpolitik vill vi riva upp den tillfälliga familjesplittringslagen och göra det möjligt för familjer att kunna återförenas igen, samt återinföra att huvudregeln för de som får stanna i Sverige är permanenta uppehållstillstånd. Det är åtgärder som gör det lättare för den som är ny i Sverige att slå sig ner. Tiden på asylboende måste minimeras, och omflyttningar mellan kommuner undvikas och hbtq-personer måste erbjudas trygga asylboenden. Studier i svenska ska inledas direkt efter att en asylsökande registrerats hos Migrationsverket och kombineras med medvetna utbildningssatsningar. Det är en uppgift för samhället, via Migrationsverket, att ta emot asylsökande, inte för privata företag. Alla kommuner ska ta emot asylsökande. Så skapas bättre möjligheter för varje ny svensk att få de bästa förutsättningarna och bättre möjligheter för hela samhället, inte minst skolan, att klara sin uppgift på ett bra sätt.

De ungdomar som kom till Sverige under 2015 har drabbats orättvist i hanteringen av sina ärenden. Det finns stor risk för rättsosäker- het i bedömningarna och väntetiden till beslut är oacceptabelt lång. Ungdomar som bott mer än två år i Sverige har ofta lärt sig bra svenska och börjat integreras i samhället. De kan bli både en tillgång och resurs för vårt land framöver. Istället riskerar de att bli en del av ett skuggsamhälle, då många kommer att gå under jorden när de får sina utvisningsbeslut. Vi anser att dessa ungdomar ska få stanna i Sverige.

Högern använder flyktingar som en murbräcka för att sänka löner. Det är ingen ny politik, tidigare har andra grupper, kvinnor eller ungdomar, använts i argumentationen för varför vissa av oss ska tjäna mindre än oss andra. Arbetare ställs mot arbetare. Vänsterpartiet inser vikten av att slå tillbaka dessa försök till splittring och uppmanar alla arbetare att organisera sig med sina arbetskamrater oavsett om de kommer från Kabul eller Kiruna. Vi vill bekämpa usla arbetsvillkor och försvarar den svenska modellen. Vi vill inte skapa ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet i EU-parlamentet

I maj 2014 var det val till EU-parlamentet. För Vänsterpartiet i Sverige kandiderade Malin Björk på plats 1 på listan. Malin Björk var i valrörelsen på besök i Vänersborg och vi minns väl den engagerande debatten som tog vid efter hennes anförande.

Nu har det gått lite mer än två år av den femåriga mandatperioden och Vänsterpartiets ende ledamot i jätteparlamentet (751 ledamöter) gör ett bra arbete inom gruppen GUE/NGL. Gruppen ”Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster” samlar 52 ledamöter.

Det har varit en turbulent tid för EU, för medlemsländerna i den Europeiska Unionen mest, men också för EU-kommissionen – och kanske minst för EU-parlamentet. Det finns idag enastående möjligheter att följa vad som sker. Det är också möjligt att följa vad enskilda länders parlamentariker gör och inte gör, även hur de röstar, om de röstar, om de är på plats, vilka initiativ de tar och uppdrag de får. Det går utmärkt – om man så vill – att jämföra ”handlande” med löften från valrörelsen för två år sedan.

Malin Björk och Vänsterpartiet står sig enastående starka vid en sådan jämförelse.

Här ett av många vittnesmål som visar hur Malin Björk håller fast vid Vänsterpartiets värderingar som hon försöker att föra fram i EU-parlamentets arbete: ”Jag tänker samla alla krafter både inne och utanför parlamentet som står upp för en human flyktingpolitik”

Det borde lossna …

Vänersborg låter tala om sig. Igen och igen. De sista dagarna i samband med mottagningen av asylsökande och en stor befolkningsökning genom anhöriginvandring. Utan tvekan har Vänersborg sedan 2013 hunnit ikapp och gått om närliggande kommuner i Västra Götaland. När det gäller antalet nyanlända stiger siffrorna brant och såväl antalet asylboendeplatser som antalet anläggningar är nu många fler än i många andra kommuner.

Visst kan man förstå kommunstyrelsens ordförande när hon försöker sammanfatta läget som personalen inom socialtjänsten och skolan befinner sig i. Pressen är oerhört stor och det som inte hanns med innan slutet på dagen tycks ofta större än det lilla man lyckades åstadkomma. Men skickliga politiker bör inte bara ha talets gåva, talet bör inte skynda snabbare än tanken. Vid några av de mest tveksamma uttalanden som nådde riksmedia lät det som att allt var förankrat i kommunstyrelsen – och det var det inte. Det behöver betonas.

Idag på eftermiddagen kom ett klarläggande besked från Stockholm. Den två veckor gamla överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna kläddes i siffror och ligger nu på riksdagens bord – propositionen kring en extra ändringsbudget. För Vänersborg innebär den att vi i december kan räkna in ett extra tillskott på 73,8 Mkr. Pengarna ska självfallet också täcka kostnaderna nästa år, 2016.

Igår hade Rädda Barnen inbjudit lokala politiker för ett samtal. En viktig punkt gällde en förhoppning om att kommunen borde inrätta en tjänst som samordnare för alla frågor som hänger ihop med organisationens arbete för flera av flyktinggrupperna. Rädda Barnen har alltså samma uppfattning och önskemål som flera andra ideella organisationer i Vänersborg har gett uttryck för.

Sedan i början av juni finns en motion som har samma syfte och yrkande, motionen kommer från socialnämndens integrationsberedning. Än har det inte hänt något. I slutet på november behandlar socialnämnden motionen, någon gång i februari eller mars 2016 kan den tidigast föras till ett beslut i kommunfullmäktige.

Redan i morse – innan Magdalena Andersson berättade om detaljerna i propositionen – hade Vänsterpartiet lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande.  Rädda Barnens önskemål om att kunna söka kontakt med ”kommunen och andra” via en samordnare är ju precis det som motionen syftar till. Så frågan som ska besvaras i kommunfullmäktige nästa vecka lyder:

Kan inte en sådan anställning av en kommunal asylsamordnare ske utan att vi behöver invänta resultatet av en utdragen motionsbehandling?  

Magdalena Andersson sade något om att vi har fullt förtroende för kommunala politiker som förstår att använda extra tillkommande medel på ett klokt sätt. Vi tror att hon också tänkte på sin partikamrat i Vänersborg, Marie Dahlin. Vänsterpartiet i Vänersborg är ett oppositionsparti men det hindrar oss inte från att hålla tummarna för att Marie Dahlin också denna gång är lika spontan som alltid – fast kanske en aning klokare i sina beslut än vanligt.

Visst känns det jobbigt

Många i våra kommunala verksamheter känner att alla ansträngningar till trots blir mycket ogjort för stunden, att man inte räcker till, att det känns övermäktigt. Varje liten insats vi kan göra betyder något för flyktingarna som kommer hit. Vi är många och vi har alla förutsättningar att tillsammans ordna det som behöver ordnas för människor som har flytt för sina liv.

En folkomröstning som ställer frågan om vi vill hålla fast vid att försvara mänskliga rättigheter eller om vi vill överge grundläggande humanitära värderingar behöver vi inte frukta, utgången är given.

Medan partiledarna träffas i morgon, fredag, för att diskutera och förhoppningsvis komma överens om vilka uppgifter som skall prioriteras och vad som behöver göras omedelbart, råder ute i kommunerna febril aktivitet att rätta till vad som riskerar att gå snett. Allt kan inte lösas på en gång, tålamod hos hjälparna och den som behöver hjälp är nödvändigt. Upptäcker man att något i kedjan kommer snett behövs hjälp och stöd, anklagelser hjälper inte – det blir inte bättre för det.

Vänersborg har fått besök av både kungen och Anna Kinberg Batra ute på asylboendet Restad Gård. Uppenbarligen ordnas boendet och verksamheten på ett sätt som kan visas upp som förebild och som ska ge inspiration till andra som först nu startar asylboenden i sina egna kommuner.

Men nu kommer nya utmaningar – migrationsverket är desperat, informerar i sista ögonblicket eller råkar ut för att träffa felaktiga beslut.

Ingen flykting från Afghanistan, Irak eller Syrien har en blek aning om vem Bert Karlsson är. Migrationsverket vet. Vänersborgs kommun borde veta, Bert Karlsson arrenderar sedan några år tillbaka den stora campingplatsen Ursand. Ett samtal med entreprenören borde ha förts ”innan”, med budskapet ”låt bli”. Men nu är det som det är. Flyktingar finns på plats och alla ansträngningar behöver koncentreras kring att göra tillvaron och väntetiden dräglig. Röda Korset med flera organisationer kommer inte att blunda för denna utmaning heller.

Var och en som fortfarande kan och vill göra ytterligare en insats, stor eller liten, ska veta att det finns möjlighet till detta, denna vecka, nästa månad, hela långa vintertiden och kanske även hela nästa år …

Har alla undvikit att tala om ”frågan”?

På hemmaplan agerade SD på fel spår. Beslutsförslagen i fullmäktige avsåg dels nya avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, dels mottagande av ensamkommande barn. SD talade om ”asylboende” i Vänersborg. Visserligen behövs det en diskussion om vilka insatser som kan och bör göras för snart 1000 asylsökande i vår kommun, men i beslutsprocessen är det nödvändigt att alla håller sig till det ärendet avser. SD lämnade två gånger förslag om avslag. Det kan SD visst göra, men då blir det helt uppenbart att man inte har förstått varför nya avtal behöver skrivas i varje fall.

Gruppledaren för SD kände sig trängd när han konfronterades med ett otal upplysningar i sak. Det gjordes många försök att få honom att förstå beslutsförslagen. Då kontrade SD:s gruppledare och sade att han var väl insatt, att hans far hade varit invandrare och kommit från Småland till Västergötland. Av ren förskräckelse över detta uttalande glömde hela SD-gruppen sedan att reservera sig när de nya avtalstexterna godkändes.

I media och i många insändare sägs att ”invandringen” inte tas på allvar och att det borde ske klara ställningstaganden. För Vänsterpartiet kan inte detta gälla, vårt parti och vår riksdagsgrupp har öppet redovisat vad vi står för och på vilka punkter vi anser att förändringar och förbättringar behöver ske.

Men även i övrigt pågår ett arbete som inte tillräckligt uppmärksammas. Riksdagen har nyss ställt sig bakom förslagen som kommer från Socialförsäkringsutskottet, läs mera i betänkandet 2014/15:SfU4 ”Utgiftsområde 8 Migration”.

Ett annat dokument hänger efter omröstningen den 3 december i luften, det är ju inte säkert i vilken utsträckning regeringen nu kan verka för ”egen” politik. Men underlaget borde studeras av den som på allvar önskar delta i debatten: Regeringens skrivelse 2014/15:19 ”Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens”. Skrivelsen kom från regeringens arbetsmarknadsdepartement den 27 november.  Riksrevisionen skrädde inte orden när man pekade på rader av förbättringsmöjligheter. Nu återstår att se vilka av regeringens besked som kan omsättas i handling.

Från samma departement kom i oktober ett annat dokument som inte får glömmas: ”Slutrapport – regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande”.

Vänsterpartiet har under riksdagens allmänna motionstid lämnat in två motioner. Lokalt känner vi en styrka att vårt parti centralt arbetar så grundligt med alla detaljfrågor och att det inte finns tveksamheter var vi står. Här motionerna en gång till: ”Flyktingmottagande”, 2014/15:79, av Christina Höj Larsen m.fl. (V) och ”Flykting- och migrationspolitik”, 2014/15:82, av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Viktiga frågor väntar på lösningar

Kommunfullmäktige sista sammanträde för 2014 ligger bakom oss. Osäkerheten om vad som kunde hända gjorde att mötet började 09:00 på förmiddagen. Men allt gick som på räls.

Samtliga val genomfördes enligt valberedningens förslag. Kring femtonde och sista platsen blev det lottning mellan M-gruppen och SD. Sverigedemokraterna fick sin andra plats, gruppen M-FP-KD stannar vid 4. ”Kommunledningen” S+C+MP har 7 av 15 platser, Vänsterpartiet resterande 2 platser. På liknande sätt har den styrande minoriteten i samtliga nämnder och styrelser alltid en plats mindre än oppositionen.

Ärendelistan innehöll tre aktuella frågeställningar för Vänersborgs kommun: Hur tillgodoser vi Kunskapsförbundets (Vänersborg-Trollhättan) skriande behov av att resurser tillskjuts för att garantera en solid utbildningsverksamhet med god och bättre kvalitet? Hur hanterar vi bostadsförsörjningen för flera olika grupper som väntar på att kommunen ”kommer loss”? Hur ger vi innehåll till våra avtal med migrationsverket om mottagningen av asylsökande som har erhållit besked om permanent uppehållstillstånd? De flesta partier säger sig ”vilja mycket” och nu får vi ställa de rätta frågorna för att se om det stannar vid fina ord från talarstolen eller om det följs upp av beslut om konkreta steg i rätt riktning.

Det blev många steg till talarstolen för Sverigedemokraternas gruppledare. Den förra mandatperioden var han tämligen ensam, men nu har hans grupp vuxit till sex ledamöter. Den stora frågan är hur länge gruppen står ut med honom. Rimligen borde det vara så att även SD som parti har vissa förväntningar på sina talespersoner. Vi noterar i varje fall allt som sägs från Sverigedemokraternas representanter. När det gäller punkterna vuxenutbildning och bostadsförsörjning vill våra lokala Sverigedemokrater inte förstå att deras riksdagsgrupp slog undan grunden för en bättre och nödvändig samverkan mellan kommunal vilja och statlig resursförstärkning.

Det är vår uppgift att informera om sambandet. Det behöver inte bli tjatigt, det borde kunna vara möjligt. Vi gör det i fullmäktigesalen, men vi gör det också på stan. Nu på Lucia-lördagen 13 december, på gågatan i Vänersborg, är det samling i vår egen lokal klockan 10:00 och därefter utdelning av flygblad. På med den röda jackan, vi trotsar kylan!

affisch 13 dec

 

Flyktingmottagandet

Lokaltidningen TTELA beskrev på lördag asylmottagningen i Vänersborg ”Vill ha värdigt asylmottagande”.  På bladets ledarsida fanns ytterligare synpunkter ”Systemfel om flyktingar”.  På nätet fick detta ledarstick rubriken ”Orimligt system om flyktingar”.

Det finns flera anledningar till att frågorna är  aktuella i Vänersborg. Asylboendet på Restad Gård kom för kommunen överraskande och med mycket kort varsel. Nu finns nästan 600 boende varav nästan 300 har fått sin asylansökan behandlad och godkänd. Det är inte många som lyckas komma vidare, bostadsbristen är enorm och det tycks inte ljusna. Samtidigt har ”ägaren” till Restad Gård informerat kommunen att man erbjuder migrationsverket ytterligare platser. I Vargön finns ett vandrarhem som erbjuds också. Och den i Vänersborg aktive Bert Karlsson vill omvandla ett hotell med cirka 200 platser till asylboende och erbjuda migrationsverket.

Vänersborgs kommun och ett flertal frivilligorganisationer har gjort en jätteinsats för att leva upp till utmaningen som Restad Gård var under det gångna året. Och det har gått bra – än så länge, fast det handlar nog mest om att klara dagen. Kommunens synpunkter framkommer i ett yttrande som sammanställdes i augusti.

Situationen är inte unik för Vänersborg. Vår kommun är en av många som väntar på slutrapporten från Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg. För en månad sedan fick vi veta från Arbetsmarknadsdepartementets enhet ”Integration och urban utveckling” att ”Samordnarnas rapport kommer att överlämnas till regeringen i oktober”.

Det framkommer också av regeringens budgetproposition: ”I januari 2014 utsåg regeringen två nationella samordnare för att bidra till ett ökat flyktingmottagande i kommunerna. Uppdraget var att föra dialog med kommunföreträdare i samtliga län om utmaningar och möjligheter och syftade dels till att motivera kommuner att öka sitt mottagande, dels att lyssna på förslag och goda exempel. Samordnarnas slutsatser kommer att överlämnas till regeringen under hösten 2014.”

I budgetpropositionen finns också en kort beskrivning om ”vem som gör vad” och framförallt hur ansvarsfördelningen är. [Prop. 2014/15:1, utgiftsområde 13 ”Integration och jämställdhet”, sida 18]

Ansvaret för genomförandet av insatser inom etableringsuppdraget är fördelat mellan flera olika statliga, kommunala och privata aktörer.

Kommunerna tillhandahåller utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser för nyanlända barn inom skola, förskola, fritidshem och andra insatser för att underlätta etablering i samhället. För dessa insatser får kommunerna en ersättning från staten.

Arbetsförmedlingen upprättar etableringsplaner för nyanlända invandrare inom etableringsuppdraget, samordnar insatser inom planen, tillhandahåller arbetsförberedande insatser, beslutar om etableringsersättning, anvisar bosättning i en kommun till nyanlända som har rätt till etableringsplan och deras familjemedlemmar samt upphandlar och tillhandahåller etableringslotsar.

Migrationsverket anvisar bosättning i en kommun till vidarebosatta (kvotflyktingar), minderåriga som kommer till landet utan medföljande vårdnadshavare (ensamkommande barn) och de nyanlända som omfattas av etableringslagen men som inte har rätt till etableringsplan. Myndigheten beslutar också om och betalar ut statlig ersättning för mottagande av nyanlända till kommuner och landsting.

Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning och betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Länsstyrelserna verkar för beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända. De verkar för regional samverkan och tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända. Länsstyrelserna förhandlar också om mottagandet av ensamkommande barn, men det är Migrationsverket som tecknar överenskommelser med kommunerna om detta.

Centrala studiestödsnämnden handlägger och beslutar i ärenden om hemutrustningslån.

Landstingen svarar för insatser inom hälso- och sjukvård och genomför hälsoundersökningar för nyanlända. Vissa landsting har verksamhet med hälsokommunikatörer som är särskilt inriktade på nyanlända.

Etableringslotsen är en fristående aktör som är stödjande och pådrivande och tillsammans med den nyanlände utvecklar etableringsplanen. Den nyanlände har rätt att själv välja en etableringslots.

Överhuvudtaget är underlaget i budgetpropositionen som alltid späckat med aktuella uppgifter och fakta, fylliga sifferredovisningar och illustrativa tabeller och diagram. Vill man fördjupa sig i kommunala frågeställningar, så är regeringens och riksdagens material oftast rätt ställe att söka efter svar.

Vänersborg och Trollhättan tillsammans bedriver vuxenutbildning och gymnasieskola i det gemensamma Kunskapsförbundet Väst. Just nu ansöker man om att få starta en utbildning inom Yrkeshögskolan som är tänkt för just detta arbetsområde, där så många personer från så många olika myndigheter ska kunna tala med varandra och förstå varandra. Utbildningen ”Integrationspedagog”, finns redan på annan ort, i Hudiksvall. Bra att känna till för alla som uppfattar att en god utbildning kan vara en stor fördel vid mottagningen av flyktingar.

För oss är även Vänsterpartiets arbete i riksdagen av stor betydelse, självfallet vill vi att våra värderingar uttrycks i förhandlingarna som sker i utskotten och i debatten som förs i kammaren. Därför länkar vi även till Vänsterpartiets motioner som nyss under den Allmänna Motionstiden har lämnats in: ”Flyktingmottagande”, 2014/15:79, av Christina Höj Larsen m.fl. (V) och ”Flykting- och migrationspolitik”, 2014/15:82, av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv