Demokrati

1 2 3 10

Föredömlig redovisning

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har en viktig roll. På en mängd olika sätt. Förtroendevalda på alla nivåer möter i beslutsunderlag på avgörande punkter hänvisningar till SKL, ”som SKL har räknat fram”, ”som det framgår av SKL:s rapport”, ”med utgångspunkt från SKL:s vägledning”. När budgetprocessen inför 2018 rullade igång, innehöll ”omvärldsanalysen” referenser till rapporter, prognoser och uppskattningar från SKL i de flesta centrala avsnitt.

Som vänsterpartist gläds man också i andra sammanhang över SKL:s tydlighet i sina ställningstaganden. Som remissinstans är SKL en mycket uppskattad aktör. Här yttrandet från SKL till Finansdepartementet om Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden.

Dock vill detta inlägg rikta uppmärksamhet på en annan aspekt. Som arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner ordnar förbundet mängder av utbildningar och konferenser, för anställda, för politiker och många gånger för ”såväl som”.

I veckan ordnades DEMOKRATIDAGEN 2017. Visserligen åkte några förtroendevalda från Vänersborg (från kommunfullmäktiges demokratiberedning) till Stockholm och det är tanken att det ska rapporteras från dagen. Men budskapet från dylika späckade program är svårt att återge, det blir ju endast några programpunkter som den enskilde kan deltaga i. Då känns det riktigt bra att SKL ordnar en hemsida med länkar till samtliga föreläsningar (videoinspelningar) och alla seminarier (pdf-filer med underlag från presentationerna).

Vad sägs om att lyssna på Maciej Zaremba ”Populismens hot mot demokratin”? Eller ta del av seminariet ”Hot och hat på sociala medier?”, ”Val 2018 -konsekvenserna av en förändrad vallag”, ”Det nya politiska landskapet”, eller ”Digital delaktighet, en demokratisk rättighet” och flera andra därtill från förmiddagens och eftermiddagens pass.

Ett bra sätt att tillgodogöra sig värdefull information, få kunskap om vad som görs runtom i andra kommuner, hur andra gör för att lösa problem som vi har svårt att komma tillrätta med på hemmaplan. Alldeles gratis! Nåja, Vänersborg betalar såklart också en rejäl slant i förbundsavgift till SKL varje år.

Medborgarförslag – hur går det?

Vid kommunfullmäktige 14 november 2012 förvånades nog en och annan: Från kommunstyrelsen kom förslaget att förkasta tanken att införa ”medborgarförslag” i Vänersborg, endast fyra av femton ledamöter i kommunstyrelsen ville säga ja. Men det hände något den kvällen och innan ordföranden klubbade beslutet hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet fått följe av samtliga ledamöter i kommunfullmäktige: Femtioen ledamöter fattade ett enhälligt principbeslut att införa ”medborgarförslag”.

Nu ankommer det på kommunledningen att se till att beslutet följs och att förutsättningar klargörs hur exakt reglerna för medborgarförslaget skall utformas i Vänersborg. Kommunledningen – vem är det? Å ena sidan är det kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) som borde känna det angeläget att beslut som ”hans” fullmäktige fattar skyndsamt förverkligas, å andra sidan är det kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) som är den som har ett avgörande hur frågorna prioriteras.

Än tycks det inte hända något alls, i alla fall tycks inget mogna fram till nästa beslut under februari. Kanske kommer något i mars? Eller april? Eller innan sommarpausen? Tempo och beslutskraft är inte någonting som utmärker den svaga kommunledningen. Det förvånar inte heller, det tär att behöva ändra sig så ofta under beslutsprocessen. Det är aldrig roligt för någon att ”leda” och ändå förlora gång på gång vid omröstningar.

Hur som helst, här lite aktuell statistik hur det går för ”medborgarförslagen” i andra kommuner, det är över tvåhundra kommuner där ”medborgarförslaget” har funnits rätt så länge. Siffrorna kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), insamlingen av uppgifterna gjordes av Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Budgetarbete 2012 a la Lilla Paris

Idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2012 och mycket har vänsterpatiet varit med om i vår Vänersborg men idag var en förste vad gäller sättet att sätta en budget.

För en vecka sedan lämnades en information till kommunstyrelsen med vad man skulle kunna tolka som minoritetsstyret M+FP+KDs budgetförslag som skulle ha lett till ett resultat på 31 mkr samtidigt som ett antal nämnder skulle inte få täckning för sina behov. Ett budgetförslag som hade hunnits förkastas av samtliga fack.

Igår pejlades det från minoritetsstyrets håll hur vänsterpartiet tänkte sig kring budgeten och hur vi tänkte förhålla oss till 11 av de 31 mkr som M+FP+KD nu tänkte fördela ut. Beskedet som gavs var att vänsterpartiet tänkte fördela ut mer än 11 mkr, att vi inte tänkte föreslå en skattehöjning och att vi inte visste något om hur S har resonerat. Mer än så avslöjades inte kring vårt budgetförslag.

Idag undertecknade vi vårt budgetförslag 08.15 och överlämnade det till kommunsekreteraren för kopiering. Underlaget fanns vid varje ledamots plats vid starten av sammanträdet 08.30. Det var det enda skriftliga förslag som fanns utdelad under hela förmiddan. Strax innan lunch läste S upp sitt förslag snabbt följd av MP. För minoritetsstyrets förslag fick vi vänta tills på eftermiddag då det kom ett förslag som såg mycket likt förslaget från S, så gott som plankat skulle man kunna säga. För all del var S förslag inte så värst långt från vårt förslag så mest jobbigt måste det ha varit för minoritetsstyret att behöva frångå fördelning av sina ursprungliga 11 mkr till att istället behöva fördela 23 mkr.

Eftersom det fanns en nyansskillnad mellan M+FP+KD och S förslag så blev det på pappret att minoritetsstyrets förslag gick igenom men ni som läser här vet nu hur det verkligen har legat till och det öppnar förstås en intressant fråga – Vilka är det som egentligen styr i Vänersborg?

Och här får ni som har intresse läsa de fyra olika budgetförslag i den ordning som de dök upp

Rättelse

 S har inte delat ut en extra 10 mkr till försörjningsstöd och inte heller M+FP+KD. Innebörden är därför att dessa partier har enbart fördelat 13 mkr och inte de 23 mkr som vi skrev om efter kommunstyrelsen. Våra respektiva budget förslag ligger därför 12,3 mkr från varandra istället för de  2,3 mkr som vi först trodde.

Dags för åklagaren att förhöra arena politikerna

Texten ovan går att klicka på för att göra tillräcklig stor så att även åklagaren borde bli intresserad av vad som står där.

Ni minns väl förhören som hade hållits i arena förundersökningen – förhören som inte hölls med en enda politiker, inte ens projektansvarige Stig Anders Larsson. Varför måste anses som en mycket berättigad fråga, särskilt när vissa av förhören pekade onekligen åt ett visst politiskt håll.

Nu byggs trycket på av WSPs senaste yttrande i tvistemålet med Vänersborgs kommun i tingsrätten i Göteborg. Yttrandet är källan till texten i bilden och den som vill kan få läsa resten – Vänsterpartiet Vänersborg bjuder

Sedan kan vi rapportera att revisorn Peter Lénberg har begärt ut sekretessbelagda arena handlingar. Samma handlingar som Vänsterpartiet Vänersborg har försökt att få ta del av men blivit nekad.

Förra mandatperiod har vänsterpartiet inte haft en revisor med i revisorsnämnden. I valet fördubblade vi våra platser i fullmäktige och därför fick vi denna mandatperiod tillsätta en revisor. Vi frågade Peter Lénberg om han kunde tänka sig uppdraget som revisor och han sade ja.

Lagen ger revisorerna rätt till handlingar med sekretess på då det ingår i ett revisorsuppdrag att få granska allt. Att sekretessen överförs till den granskande revisorn är en självklarhet som är också reglerad i lagen. Tystnadsplikten får dock brytas under en omständighet och det är vid misstanke om brott.

I en hederlig kommun tror vi att en revisor inte behöver anmäla några brottsmisstankar då man skulle ta för givet att eventuella brottsmisstankar som eventuellt framkom i sekretessbelagda handlingar hade redan blivit polisanmälda. I en hederlig kommun hade takras utredningen aldrig blivit stämplad med sekretess. Örebros kommun fick uppleva ett takras på en ishall, den utreddes och utredningen offentligjordes samtidigt som kommunen stämde NCC – Örebros kommun verkar vara en hederlig kommun

Är Vänersborg en hederlig kommun?

 

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Ifjol var det takbrak, i år är det uppåt väggarna

Den 20 februari 2010 rasade taket in på Arena Vänersborg. COWI AB fick ett uppdrag att utreda. Uppdraget diariefördes den 15 mars 2010. Utredningen diariefördes den 7 juni 2010 och blev stämplad med sekretess som fortfarande gäller. Det faktum att utredningen blev klar redan omkring den 20 april och gick till kommunens Arena-advokat utan att gå vägen om kommunens diarium är föremål för både JO och polisutredning. Och ja, polis och åklagare tar detta på allvar då det har hållits förhör även i den pågående förundersökning. Jag vill också vara med och leta takbågar

Den 10 mars 2011 fick COWI AB ett nytt uppdrag. Nu skall det utredas och tas fram en kostnadskalkyl för ombyggnad av väggar så de klarar verklig rörelse i yttertakskonstruktion.  Och nej det är inte ett tidigt aprilskämt – det är verkligen uppåt väggarna

Och om ni undrar vem som bär ansvar för detta kan ni börja med att läsa Stefan Kärvlings blogg. Det är han, vår partivän som sade nej till Arena Vänersborg, men som revisorerna och 40 fullmäktigeledamöter fann lika ansvarig för Arenaskandalen som S Anders Larsson

COWIs nya utredning kommer säkert att stämplas med sekretess den med eftersom de nya verkar gilla sekretess på Arenahandlingar i lika stor omfattning som de gamla.

Det är nog lika bra att Stefan Kärvling tar på sig ansvaret redan nu.

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Dags att fundera ett varv till?

I tisdags postades det en omprövningsbegäran till åklagare Sune Johansson. Vill ni veta mer om omprövning och överprövning rekommenderar vi  åklagarens hemsida

I vanlig ordning delar (V)ikileaks med sig men denna gång med ett förbehåll – jag lovar att rösta på vänsterpartiet Vänersborg

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

(V)ikileaks presenterar Arena Vänersborg förhören

I torsdags förra veckan tog James Bucci sig tiden att läsa genom den nedlagda Arena Vänersborg förundersökningen.

I måndags var han till kommunhuset och lämnade in 

Förhören innehåller en hel del intressanta fakta som borde leda till att kommunen drar igång en utredning av vissa ansvariga politiker och tjänstemän. Det saknades dock lite underlag i förundersökningen och därför skall det snart postas ett brev till åklagaren. Det ryktas om att Vikileaks också får en kopia.

Snart dags att på nytt plocka fram arenaslanten

När trollmor har lurat sina elva små troll
och bundit dom fast till arenan,
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner:
Ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff,
ho aj aj aj aj bluff bluff!
Ho aj aj aj aj bluff.

Arenaslanten har landat

Åklagarens beslut har kommit och det blev inte så lyckad för kommunens skattebetalare. Bedömningen blev – att överskrida en budget är inte straffbart Vi är nog överens med åklagaren om att det uttalande i de flesta fall skall gälla för annars skulle väldigt många politiker och tjänstemän ligga illa till. Men frågan är om den bedömningen är relevant till omständigheterna kring Arena Vänersborg. Arenans budget och utformning var styrd av ett fullmäktigebeslut. Därför borde en analys av slutprodukten förhålla sig till det som var beställt – har det byggts det som sades skulle byggas eller har beslutsfattarna lagt till delar som har kostat extra?

Enklast sättet att se vad vi menar är att läsa hur restaurangen kom till. Utifrån den redovisningen borde man snabbt inse att det finns olika sätt att överskrida en budget. Ett sätt är ett budgetöverskridande genom att genomföra precis det som budgeten var avsatt till bara det att det blev dyrare än som var tänkt. Ett annat sätt är att genomföra ett projekt men att samtidigt lägga till extra saker så att det blev dyrare än som var tänkt – typ bygga ett äldreboende som beställt men samtidigt lägga till en rehabiliteringsbassäng som inte var beställt men som de boende ändå kunde ha nytta av. 

Frågan som måste få lov att ställas är var går gränsen för att överskrida en budget? Kan det aldrig bli brottsligt att överskrida en budget som åklagaren är inne på? Både polis och åklagare i arena utredningen menar att det måste bevisas en avsikt att skada huvudmannen. Men vad säger lagen, vad säger brottsrekvisitet? Rekvisitet för misstänkt trolöshet mot huvudman är missbruk av förtroendeställning som skadar huvudmannen. Visst måste detta brottsrekvisit vara uppfyllt när en person beställer saker som har legat utanför uppdraget och genom sina beslut har gjort projektet dyrare. Alltså måste åklagaren ha fel i sin bedömning att överskrida en budget inte är straffbart om vi är överens om att det räcker med att bevisa att huvudmannen har tagit ekonomisk skada genom beslut fattade av en beslutsfattare – detta skulle i så fall röra sig om likgiltighetsuppsåt. Typ det är inte mina pengar så det gör inget om jag lägger till lite här och där även om jag vet att det blir dyrare för den som i slutändan skall betala.

Det finns all anledning att begära överprövning av åklagarens beslut. En på tio chans att åklagarens beslut kan ändra sig, ungefär samma odds då som att få JO att utreda ett ärende….

Vi noterar också dagens TTELA artikel om att WSPs arbete döms ut . Vill ni läsa hela advokat Ahlbergs yttrande till tingsrätten i Göteborg så har ni kommit till rätt ställe. Tack så mycket vänsterpartiet i Vänersborg och ge hit. I och med att kommunens advokat har valt att uttrycka sig som hon har gjort så har förstås nu slussportarna öppnats för att WSP kan kontra med sina beskrivningar om hur de blev ombedda att jobba och vad som sades till vilka.

Vår bedömning är att det är fortfarande så att projektledaren Stig Anders Larsson har sett till att kommunen åker på däng och då står kommunen troligtvis där i slutandan och skall snällt betala båda Ahlbergs räkning och även WSPs advokat, Per Sjödins, kostnader.

Innan ni går så vill (V)ikileaks bjuda er på denna allmänna men ack inte så offentlig handling – Jag vågar titta och så kan det vara bra att veta att plåten som lades på taket efter takraset är behäftad med samma dimensionerings fel som plåten som den ersatt. Inte så konstigt då att Länsförsäkringar inte riktigt vill gå med på att betala för takraset. Men det får vara en annan historia.

Sugen på att läsa mer om Arenaskandalen?  Se då till att besöka Stefan Kärvlings blogg eller varför inte Jon Tängs

Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Igår gällde det friare kommunala skolor

Igår hade vi fullmäktige i Vänersborg där ett av ärenden var huruvida det skulle tillåtas försök med friare kommunala skolor. Ganska trevligt att majoriteten i vänsterpartiet stod på sidan som sade ja till utvecklingsmöjligheter medan M+FP+SD+S sade blankt nej. Vi såg möjligheter där dom andra såg bara hinder. Lyckligtvis får nej sägarna en chans till att säga ja då 7(V)+4(MP)+2(VFP)+3(C)+1(S) röster ledde till en återremiss där de kommunala skolorna skall få lov att säga om de är intresserade av friare former.

Sedan hände något intressant i ett annat ärende – cykelvägen från Västra Tunhem till Trollhättan – där en stabil majoritet av fullmäktige bestående av V+MP+VFP+FP+C+SD och några S visade hur viktigt det är att ett ärende sköts korrekt, om ett ärende innebär en remiss till Trollhättan så måste det väl också ske en remiss till Trollhättan eller? Det återstår att se om återremissen slutligen leder till ett ja, lite svårt lär det dock bli om S skall envisas med att rösta ihop med M varje gång M riskerar att förlora i en fråga.

Spännande tider är det

.

Vad kostar det att föda upp en gökunge?

Idag fick vi veta vad Vänersborgs kommuns gökunge käkade upp under 2010, lite synd bara att den inte gillar småkryp

 

Gökungen gillar däremot att käka advokater eller om det nu är advokater som gillar att käka gökungar. Hur som helst där har kommunstyrelsen fått bistå med ytterligare 4 miljoner kronor.

Här kan ni klicka fram vad det sades att gökungen skulle kosta i maj 2007

Och hur var det med dem som påstod att gökungen inte skulle ta något från dem andra ungarna…..

1 2 3 10
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv