Bostad

Medlemsmöte onsdag 11 oktober

Styrelsen träffas redan 17:30, medlemsmötet börjar 18:30 i vår lokal på Kronogatan 31.

Vänsterpartiets kongress är 9 – 11 februari 2018 i Karlstad. Från Vänsterpartiet Fyrbodal deltar fem ombud. På onsdagens medlemsmöte bestämmer vi vilka som ska nomineras till ombud eller till ersättare.

Temat för medlemsmötet är BOSTÄDERMagnus och Kenneth, som är Vänsterpartiets representanter i styrelsen för Vänersborgsbostäder AB, har varit på studiebesök i Linköping, i ”Vallastaden 2017”, årets stora bo- och samhällsexpo. Med utgångspunkt från deras berättelse och deras bilder kan vi föra samtal över bostadsprojekt aktuella för Vänersborg. 

I Vänersborg är vi i slutskedet av arbetet kring en ny Översiktsplan. I juni antog fullmäktige nya RIKTLINJER för ett BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM. Samtidigt är nya detaljplaner på gång. Här två exempel: Niklasberg 14 och Penséen, ett centrumprojekt från kommunens bostadsbolag Vänersborgsbostäder.

I riksdagen avslutades nyss den allmänna motionstiden. För den som vill läsa på innan medlemsmötet finns två pinfärska motioner från Vänsterpartiets riksdagsgrupp:  En demokratisk, jämlik och hållbar stad och en uppdatering av partimotionen Bra bostäder åt alla

Välkomna till vårt medlemsmöte.

Medlemsmöte på torsdag – samtal med Hyresgästföreningen

Torsdag 11 februari har lokalorganisationen i Vänersborg månadens medlemsmöte i partiets lokal på Kronogatan 31, start 18:00.

Som alltid är vårt medlemsmöte öppet för den som intresserar sig för partiets arbete och vill veta mer om oss.

Till detta möte har vi inbjudit Hyresgästföreningen till ett samtal. Vi försöker att förbereda oss så att diskussionen kan leda oss framåt. Hyresgästföreningen är synnerligen aktiv och har många synpunkter på vilka beslut som borde fattas i vår kommun och i vår region.

Hyresgästföreningen har skrivit ”lokala” bostadspolitiska program – här tankarna som gäller just Vänersborg.

Som bakgrund kan man ta och se efter hur Länsstyrelsen i Västra Götaland sammanfattar beskrivningen av bostadsläget i Vänersborg – informationen är från december 2015.

Hyresgästföreningens verksamhet beskrivs på ett tydligt sätt på föreningens centrala hemsida: Våra viktigaste mål”. Där finns länken till föreningens broschyr: ”Förslag till en ny Bostadspolitik

Där kan man läsa om ”Inflytande”, om ”Boendekostnad”, ”Ett hållbart boende”, ”Ett tryggt boende” och om ”Bostadsbrist och byggande”.

Slutligen finns också mycket läsvärda rapporter och utredningar från Hyresgästföreningen, underlag som det är bra att känna till för den som vill grunda sitt kommunpolitiska arbete kring bostadsfrågor på mer än intuition och känslor.

Det började talas ganska mycket om bostadsbristen sedan några år tillbaka, men antalet nyanlända har ju dramatiskt ökat behovet att något måste ske ganska omgående. Det finns dock mycket olika uppfattningar om vilka lösningar som är rätt. För Vänsterpartiets del gäller också i frågan om bostadsbristen att vi inte kommer att ställa svaga grupper mot varandra. ”Bostad först” gäller för alla som kämpar för att skaffa sig rimliga förutsättningar för sig själva och den egna familjen: bostad, utbildning, arbete och förvärvsinkomst är grundpelare för alla.

När regeringen nyss startade samtal kring bostadspolitiska målsättningar med de fyra allianspartierna och Vänsterpartiet, formulerades vårt partis utgångspunkt så här.

Idag kom också en rapport som vi behöver ta till oss: ”Boende med konsekvens : En ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad”

Välkommen till vårt medlemsmöte på torsdag.

Lördag 27 februari har Vänsterpartiet Vänersborg sitt årsmöte. Information och underlag skickas till alla medlemmar.

En motion vid rätt tid

Vänersborgs kommunledning bjöd in byggentreprenörer och fastighetsägare till en Bo-dialog. Läser man ”pressinformationen” efter mötet så tycks det finnas skäl att inte tappa hoppet än. Det råder nämligen en skriande bostadsbrist i vår kommun. Inte nog med att vi får invänta ett beslut om nya riktlinjer till ett bostadsförsörjningsprogram (sist vi fattade ett beslut kring ett program var 2007). Nya illavarslande besked kommer från flygplatsbolaget som ägs av några kommuner, Trollhättan och Vänersborg är störst bland ägarna. Det kommunägda bolag behöver söka nya tillstånd i samband med en uppgradering – och då drabbas Trollhättan och Vänersborg omgående, rapporterar lokaltidningen TTELA. Klara besked lär komma först tidigast 2017.

Så länge vill vi inte vänta. Nu prövar några ledamöter från Vänsterpartiet i Vänersborg att ta upp en fråga som var aktuell för länge, länge sedan men som har ansetts tabubelagd under snart tjugo år. Alldeles i vår närhet finns det militära flygplatsen Såtenäs … Läs gärna vår motion som kommunfullmäktige tar upp nästa onsdag för att sedan skicka vidare för utredning, en utredning som förhoppningsvis inte dras i långbänk

I övrigt är vi på gång – nu på lördag kallar vi våra medlemmar till en RÖD LÖRDAG i gågatukrysset.

bild1_thumb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Och på lördag eftermiddag är vi många som följer en inbjudan från nya Vänersborgare som bor samlade på Restad Gård med plats för 900 asylsökande.

Medlemsmöte med tema bostadsfrågor

Till vårt medlemsmöte på torsdag 13 mars har vi inbjudit ledningen för det kommunala bostadsbolaget VBAB (Vänersborgsbostäder AB). Samtalet kommer att spänna över ett flertal frågor, behovet av nya hyresbostäder är nog den viktigaste.  Ett bra tillfälle att höra vad som är på gång i Vänersborg, att höra vilka hinder som finns och vilka möjligheter att påverka utvecklingen som står till buds.

Bostadsfrågor har vi haft ett flertal gånger på vår dagordning. Det råder inte heller brist på information hur Vänsterpartiet centralt agerar. Se t ex två inlägg i senaste numret av Vänsterpartiets samhällsmagasin RÖTT: ”Någonstans att bo” och ”Hyreskamp med gemenskap och humor”. Eller ta en titt på riksdagsgruppens motion ”Bostad är en social rättighet”.

VÄLKOMNA TILL MEDLEMSMÖTET  på torsdag 13 mars, 18:00, i vår lokal på Kronogatan 31.

Det talas mycket om ”bostäder”

Kommunstyrelsen enades idag om ett beslutsförslag som ska till kommunfullmäktige 11 december. Ärendet är ”ägardirektiv” och ”ny bolagsordning” för AB Vänersborgsbostäder. Här formuleras uppdraget som ägaren, Vänersborgs kommun, ger till det allmännyttiga bostadsbolaget. Det gäller att vara tydlig och direktivets text om ”Syfte med bolagets verksamhet” uppfyller väl kravet: 

”Bolaget skall verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer, både på egen hand och tillsammans med andra aktörer. Bolaget skall samverka med kommunen för att erbjuda boende för personer med särskilda behov. Detta kan ske genom kategoriboenden för äldre, funktionshindrade och andra grupper och genom s.k. social kontrakt eller liknande.
Bolaget har ett särskilt ansvar att medverka vid uppfyllande av kommunens skyldigheter att tillhandahålla bostäder för flyktingar och hemlösa. ”                                                                                             

Storstadstidningar belyser mest problem som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men diskussionen berör också frågeställningar som är aktuella i Trollhättan och Vänersborg. Debattören Assar Lindbeck har kommit med två inlägg på Dagens Nyheter, den första med den provocerande rubriken ”Hyreskontrollen måste bort för att få fart på byggandet”. Den ansvariga ministern i den borgerliga regeringen Stefan Attefall (KD) är också en flitig debattör ”Avskaffa kommunala planmonopolet”.

Vänsterpartiet har lagt fram sin motion ”Bostad är en social rättighet”. Vi ser att partiets motion och text i det ovannämnda ägardirektivet vittnar om samma inställning, men partimotionen omfattar många fler frågor.  [I motionen hänvisas till väsentlig och aktuell information, klicka dig fram på denna länklista.]

Kategorier
Arkiv