Biblioteket

Det gäller att hålla ordning, Marie Dahlín!

Socialdemokraterna i Vänersborg överraskar. Den ena dagen är det ett reportage i lokalradion med glasklara uttalanden av toppkandidaten Marie Dahlin. Längre fram under dagen kommer hennes genmäle och Radio Väst gör ett tillägg i inslaget: ” Marie Dahlin har under fredagsmorgonen ringt P4 Väst för att förtydliga sig: – Det kommer inte på fråga att vi ska samarbeta med Moderaterna, säger hon nu.”

Den andra överraskningen är debattartikeln om ett tillskott till biblioteket i Vänersborg.  (Vi återger det socialdemokratiska vallöftet i sin helhet längre ner.)

Vi har två synpunkter: För det första den starka betoningen av vad ”vi socialdemokrater” har gjort och gör. S förlorade i senaste valet 9 av sina 21 mandat och med sina kvarvarande 12 mandat gör S aldrig någonting ensam utan att andra måste instämma, ”vara med på noterna”, göra samma sak, göra någonting tillsammans med ”oss socialdemokrater”.

Det andra är självfallet frågan: Varför nu, varför nu i valrörelsens slutskede? Varför inte för tre månader sedan när frågan var uppe i kommunstyrelsen?

2014-06-02: Kommunstyrelsen behandlar kulturnämndens begäran om tilläggsanslag. Här underlaget som fanns på ledamöternas bord. Här protokollet som visade att yrkandet från Vänsterpartiet inte vann gehör, eftersom M, FP och KD höll fast vid sitt ”nej, inte så mycket pengar”. Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet avgjorde frågan genom att man lade ner sina röster. En av Socialdemokraterna var Marie Dahlin.

Protokollet redovisar också Vänsterpartiets yrkande och reservationen som Åsa Olin lämnade efteråt.

Visst känns det märkligt!

Och här Socialdemokraternas löfte nu:

s om biblioteket

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv