årsmöte

Årsmötet – det viktigaste

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Marianne Ramm valdes till ordförande och Lutz Rininsland till sekreterare. Årsmötet valde Stefan Kärvling, Kenneth Allblom, Kate Giaever, Ninja Balaj och Lena Larsson till ordinarie ledamöter. Monica Andersson, Eldbjörg Bryntesson och Eva Lindgren valdes till ersättare i styrelsen. Förslaget till verksamhetsplanen för 2018 godkändes av årsmötet.

Vid styrelsens konstituerande möte i direkt anslutning valdes Stefan Kärvling till sekreterare i lokalföreningen.

Tisdag 13 mars kallas lokalföreningens medlemmar till partiföreningsmöte. Torsdag 15 mars är det gruppmöte och onsdag 21 mars medlemsmöte.

 

 

 

 

 

 

Onsdag, torsdag och lördag

Först ”gruppmötet”, sedan miljögruppen och så årsmötet som Vänersborg i år ordnar i en trevlig lokal i Trollhättan.

Gruppmötet: Alla våra förtroendevalda med uppdrag i nämnder, styrelser och i fullmäktige förväntas finnas på plats, i övrigt ansluter oftast lika många medlemmar och även enstaka utanför som har intresse för vårt arbete men inte tagit steget än att bli medlem. På onsdagkväll med start 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 har vi ett späckat program. På kommunfullmäktiges ärendelista finns 19 punkter och det lutar åt att någon av oss är uppe i talarstolen i åtminstone 12 av dessa. Vi brukar träffas en vecka innan fullmäktige för att ha god tid för en grundlig diskussion och för att förbereda våra anföranden. Det ska skrivas alternativa yrkanden, det behöver skissas på eventuella skriftliga reservationer. Med en kommunledning som endast kan räkna in 24 av 51 mandat är det inte mycket stabilitet. Det blir inte heller lättare av att februarimötet i fullmäktige samlar upp ärenden som behandlades i kommunstyrelsen i december, januari och början av februari.

Därutöver behöver vi informera varandra om det pågående arbetet kring ramsättningen inför juni månads beslut om mål- och resursplanen 2016. Och så behöver vi tala om vår motion från april 2012 om öppna nämndssammanträden som enligt den lokala tidningen TTELA äntligen ska ge resultat under våren 2015.  Det är huvudpunkter för kvällen, men det finns mer på listan. Välkomna!

Miljögruppen träffas dagen efter, torsdag denna vecka, samma tid, samma lokal. Tyvärr har kommunens miljöstrateg behövt lämna återbud, hon kommer dock att vara gäst vid senare tillfälle. Miljögruppens möte tar upp annat, välkomna – förresten, kapitel 11.

Nästan en vanlig vecka, fast årsmötet på lördag är speciellt, såklart.

ÅRSMÖTE 27 MARS

Vänsterpartiet Vänersborg har årsmöte onsdag 27 mars 2013, kl 18:00 i Folkets Hus, Vänersborg. Välkomna!

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv