Arbetsmarknadsutskottet

Integration? javisst! Men hur …?

Kommunfullmäktige i Vänersborg debatterade i februari 2016 integrationsfrågor – utgångspunkten var en interpellation från Kurt Karlsson, SD, som efterlyste svar på frågan ”vad som görs och vilka eventuella planer kommunledningen har, för att förekomma brottslighet och negativ utveckling bland de aktuella grupperna.” Det blev den längsta interpellationsdebatten fullmäktige har upplevt under många år. Flera talare hade arbetat länge med att förbereda sina debattinlägg, med många olika infallsvinklar, med ett antal förslag och idéer hur integrationsarbetet i Vänersborg ytterligare kunde förbättras. Det gavs också åtskilliga exempel på hur mycket som redan var på gång, av våra föreningar, våra ideella organisationer, vår socialtjänst, våra skolor, av enskilda och familjer som åtog sig aktiva kontaktuppgifter.

Kurt Karlsson hade inte räknat med den debatten, han protesterade och menade att den skulle begränsas till att han fick ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande och att han efter hennes svar skulle kommentera svaret. Kurt Karlsson sade därefter följande: ”För det första är det ju så att sverigedemokraterna är det enda parti som klart kan definiera och förklara problem med invandringen och asylsökande. Vi har därför en exklusiv förutsättning att formulera och komma med förslag och åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Ser man inga problem kan man inte heller komma med några förslag om förändring. Det är ganska enkel logik.

Sedan dess fortsätter det. I alla våra nämnder, i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige – varje gång ett ärende direkt eller perifert berör ”asylsökande, nyanlända, ensamkommande, etablering, integration”, då går ett ryck genom SD:s ledamöter. Då ställs frågor, flera sådana och det spelar ingen som helst roll att frågan redan är besvarad i det utskickade materialet, att frågan verkligen inte hänger ihop med det aktuella ärendet, att frågan borde kunna besvaras av den som någorlunda regelbundet läser en tidning eller lyssnar på radio. Har man den ”exklusiva förutsättningen”, ja då är man skyldig att vakna till och rycka upp sig någon gång under ett långt möte.

I februari 2016 deltog representanter från samtliga nio partier i Vänersborg i interpellationsdebatten. I riksdagen finns åtta partier. Samtliga har synpunkter kring ”integration”. Det vet man, när man läser debatt- och insändarsidorna i våra tidningar.  Då vet man också att de flesta partier har förändrat sina ställningstaganden, några har inte gjort det. Det har inte varit och är inte lätt att veta vad som verkligen gäller. Och så finns det avsevärda skillnader för somliga partier hur deras representanter agerar lokalt, hemma i byn, eller i riksdagens utskott och vid omröstningen i kammaren.

I onsdags debatterades ”Integration” i riksdagen, Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17;AU6. Om något, så är det väl här partiernas officiella ställningstaganden finns, det som gäller ”just nu”. Debatten nämndes bara i förbifarten i olika medier. Men om man som förtroendevald vill veta vad det egna partiet har deklarerat, vad de andra parterna säger sig ”stå för”, då finns det mycket att hämta:

Själva betänkandet 2016/17:AU6 – här tas samtliga motioner upp som berör temat ”integration”, hur utskottet hanterade yrkandena, vilka som fick bifall och vilka avslag, vilka reservationer som lämnades och vilka särskilda yttranden som bifogades.

Sedan debatten, som man antingen kan se och lyssna på i efterhand (även beslutsomgången) eller läsa i riksdagens snabbprotokoll. I protokollet finns även en redovisning av hur partierna röstade.

För egen del vill vi tacka Vänsterpartiets ledamot Christina Höj Larsen för hennes anförande i debatten.

Inte någonstans gör någon anspråk på en exklusiv rätt att veta bäst, att ha den rätta lösningen till allt. Sådant kan man endast hävda när man inte vet bättre. Och det får vi väl leva med här i Vänersborg.

Mycket mer än en tvist om påvens skägg

All heder till ambitiösa och strävsamma kommunpolitiker. Men hur mycket kan påverkas och avgöras lokalt? Mindre än vad våra kommuninvånare tror, mindre än vad enskilda lokala politiker skulle vilja bestämma över. Är det inte något EU-direktiv som via svensk lagstiftning har slagit genom, så är det regeringens och riksdagens göranden som sätter ramarna för kommunerna.

Här en snabb handledning hur det kan gå till:

Torsdag nästa vecka, 12 februari, röstar riksdagsledamöterna i kammaren om ett förslag från riksdagens arbetsmarknadsutskott. Det har rapporterats kortfattat om detta i media, mest under aspekten ”åter får regeringen stryk”. Betänkandet med rubriken ”Översynen av Arbetsförmedlingen” låter föga upphetsande. Men betydelsen av voteringen kommer vi på det lokala planet att känna av. För visst har det efter valdagen i september 2014 funnits en klar förväntan att en för oss så betydelsefull myndighet som Arbetsförmedlingen skulle sätta fart på ny och rätt kurs.

Nu får uppenbarligen de fyra partierna M, C, FP och KD benäget stöd av Sverigedemokraterna att bromsa och fördröja förändringsprocessen. Får utskottsinitiativet fullt genomslag går vi miste om möjligheten att få avlastning för kommunens egna ansträngningar att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten, vi går miste om bättre stöd för att skaffa jobb för människor som inte fullt ut kan konkurrera om arbetsplatser och vi anar också att integrationen av våra nyanlända medborgare fortsätter att gå för långsamt.

Det är alltså ingen struntsak vi talar om, det är mycket mer betydelsefullt.

Här några texter och länkar:

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU 2014/15:6

Reservationen från ledamöterna från S, MP och V

Regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen – hela texten och de inledande sidorna.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv