sida

Varför ordvalet ”mörkande lögnare”

Jag har valt orden ”mörkande lögnare” för att det får bli ett slut på arena skådespeleriet – övervägd klarspråk som jag står för

Vi har en S Anders Larsson som mörkar, detta har JO slagit fast.

  1. JOs första beslut
  2. JOs andra beslut
  3. JOs tredje beslut

Vi har en näringslivschef som sätter sig över Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), detta har Radio Väst slagit fast vid två inspelade inslag med S Anders.

  1. ”Jag har en annan uppfattning”
  2. ”Kritiken är tung”

Vi har en näringslivschef som säger till Västnytt i fredags och som också finns att läsa i lördagens TTELA att han visar sitt ansvar genom att ställa upp och bringa klarhet kring Arenan medan jag av egen erfarenhet vet att han inte har diariefört handlingar som jag har efterlyst hos förvaltningen. En förvaltning som i sin tur har skickat frågorna vidare till S Anders Larsson utan att några handlingar har hittat till diariet. Slutkostnadsprognoserna och kostnadsoptionerna lyser fortfarande med sin frånvaro i BUNs diariet samtidigt som man kan läsa att revisorerna har haft tillgång till underlaget och att S Anders har varit på arena arbetsgruppsmöterna där underlaget har distribuerats. Alltså ljuger näringslivschefen rakt in i kameran om att han ställer upp för att bringa klarhet. I septembers avslöjande arena reportage har Västnytt använt orden ”S Anders Larsson finner det lämpligt att mörka” och  ”man kan spekulera i varför politiker blåljuger” om Larsson och Ljunggren.

Efter alla dessa händelser tror jag att det är högtid för klarspråk.

James Bucci

Kopiera länk