artikel

Tag plats i styrelsen för Fastighets AB Vänersborg

Vi har en plats i styrelsen för Fastighets AB Vänersborg som ska tillsättas!

Det kommunala bolaget hanterar en handfull fastigheter, bl a Schenkerfastigheten i Trestad Center, någon på Vassbotten/Sanden, någon på Holmängen, tomten där klädåtervinningen finns och Älgmuséet. Bolagets vinst är ca 6%/500.000 per år. Styrelsen träffas 5-6 gånger per år och består av ordförande Bo Carlsson, två ledamöter och tre ersättare. Arvode och ersättning för ev. förlorad inkomst utgår vid mötena.

Är du intresserad eller har du förslag på någon annan V-medlem som är intresserad av uppdraget så meddela någon av oss i valberedningen det.
På V-medlemsmötet 12/11 kommer personen att utses och på fullmäktigemötet 27/11 sker tillsättningen. Senast torsdag 31/10 vill vi ha din intresseanmälan/nominering. 
Hej från valberedningen
Inger Tolfes, 073 078 11 44
Pontus Gläntegård, 072 215 16 14
Robert Zackrisson, 076 868 18 31

Dela den här sidan:

Kopiera länk