artikel

Vår verksamhet och plan för 2019

Verksamhetsplan 2019

Inledning

Partiföreningen i Vänersborg har för verksamhetsåret 2019 arbetat fram en grundläggande plattform för partiföreningens verksamhet och aktivitet. Det har gjorts vid en workshop med föreningens medlemmar och har sin utgångspunkt i hur partiföreningen vill uppfattas som parti. Därefter har styrelsen arbetat vidare med materialet och verksamhetsplanen är fastställd på ett medlemsmöte i maj 2019.

Partiföreningens uppgift

Ur Vänsterpartiets stadgar:

Partiföreningens uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för partiet och verka för dess politik.

Detta sker genom att formulera och föra fram lokala krav och förslag, stödja och organisera rörelser och aktiviteter till stöd för partiets strävanden samt genom att delta i kommunalpolitiskt arbete.

Verksamheten skall kännetecknas av öppenhet och strävan efter dialog med medborgarna.

Profil och målbild

I syfte att skapa en gemensam plattform utifrån att stärka partiföreningens arbete finns viktiga kännetecken och en profil vi vill sträva efter i partiföreningen och som företrädare för partiet i parlamentariska uppdrag.

Partiföreningen vill uppfattas av allmänheten och väljarna som ett parti där vi:
 • Är kunniga och pålästa i frågor som är viktiga för våra väljare
 • Se till mångas bästa, inte till några få
 • Har hela kommunen i fokus
 • Engagerade, lyhörda, samverkande, trovärdiga och respektfulla
 • Synliga, tillgängliga för dialog
 • Inbjudande, öppna och vänliga
Partiföreningen vill uppfattas av andra partier och dess företrädare som ett parti som:
 • Är pålästa och förberedda inför möten och de uppdrag vi har
 • Har en tydlig karta och kompass utifrån ideologisk grund
 • Är pragmatiska och konstruktiva
 • Eftersträvar att hitta lösningar tillsammans med andra
 • Är respektfulla och vänliga mot andra oavsett olika uppfattningar eller ställningstagande
Partiföreningen vill att dessa kännetecken präglar vårt interna arbete och samspel:
 • Är förberedda och pålästa inför möte
 • Har högt i tak och är respektfulla
 • Konstruktiva och lyhörda för varandras synpunkter
 • Lojala mot fattade beslut
 • Vi har ett engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap
 • Vänliga, samarbetar och hjälper varandra, konstruktiv feed-back
 • Deltar i aktiviteter tillsammans, social samvaro och har kul ihop!

 

Verksamhet och aktiviteter 2019

Möten annonseras på hemsidan

Styrelsen har möte en gång per månad, som protokollförs. Protokollen skickas ut till medlemmar och finns i pärm i partilokalen.

Medlemsmöte hålls en gång per månad. De planeras för hel termin och protokollförs.

Frågor från medlemmar att ta upp skickas till ordförande. Förslag till dagordning skickas ut en vecka innan.

Parlamentarisk gruppen är medlemmar med parlamentariska uppdrag i kommunen. Gruppen möts innan varje fullmäktige och vid behov/påkallat.

Den parlamentariska gruppen tar fram förslag till arbetsordning för gruppen som ska fastställas av medlemsmöte.

Hemsida

Partiföreningen har en hemsida, www.vanersborg.vansterpartiet.se, som hålls uppdaterad med möten, inlägg och aktiviteter av webbredaktör. Anmäl nyheter och förslag till publicering till webbredaktören.

Sociala medier

Partiföreningen har en offentlig Facebooksida, Vänsterpartiet i Vänersborg. Den används för engagemang för och i partiföreningen. Inlägg granskas av våra FB-redaktörer.

Lokal

Partiföreningen hyr en lokal på Kronogatan 31 i Vänersborg, för möten och andra aktiviteter.

Partiföreningen äger också andel i föreningen Nordkrokens sommarhem som har ett hus vid stranden i Nordkroken. Det kan hyras för olika aktiviteter.

https://nordkrokensommar.wixsite.com/nordkroken/om

Aktiviteter

Partiföreningen planerar nedan beskrivna aktiviteter och deltagande i arrangemang. Om du som medlem har idé om specifik aktivitet kontaktar du styrelsen för ställningstagande till förslaget.

Utöver dessa aktiviteter planeras att starta en kvinnogrupp, som ska arbeta med ökad jämställdhet och stärka kvinnor på olika sätt.

Partiföreningen vill också söka nya alternativ för att öka det politiska samtalet mellan människor och partier kring problematiska frågor i kommunen.

 

Aktiviteter När?
8 mars i samarbeta med andra
1 maj delta i andras arrangemang
EU-valkampanj – Val 26 maj Ca 15 april – 26 maj
Delta under Aqua Blå Första helgen i juni
Delta i Vänsterdagarna Göteborg Hösten 2019
Genomföra Studiecirkel om jämlikhet Hösten 2019
Genomföra Retorik-kurs, våga tala Hösten 2019
Arrangera Röda lördagar, gågatan centrum Ca 1 gång/månad – hösten

2019-05-23 Styrelsen för Vänsterpartiet i Vänersborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk