Medlemsmöte

Lugn eftermiddag för fullmäktige i december

När kommunens valberedning skildes åt 28 november så var ovissheten kvar. Skulle val till nämnder och styrelser ske smidigt eller var långa utdragna slutna omröstningar att vänta?

Fem-parti-gruppen M+L+KD samt V och MBP hade förklarat sig nöjda med utfallet som en teknisk valsamverkan skulle ge. S+C+MP, som är överens om en politisk samverkan, måste visserligen ändra på sin överenskommelse. Fem-parti-gruppen med sina 22 mandat i fullmäktige minskar antalet poster i nämnder och styrelser för S+C+MP. Båda grupperingar förklarade dock att man inte skulle begära att val skulle göras enligt Lagen om proportionellt valsätt (LPV).

Efter gruppmötet igår kom också SD med ett besked, nej, man kommer inte åberopa LPV. Därmed borde kommunens valberedning på sin träff två dagar innan fullmäktige kunna lägga fast ett förslag som alla nio partier står bakom. Men ett sådant förslag kan mycket väl innehålla några punkter där beredningen konstaterar ”enighet om att oenighet finns”.

Det var nog ingen dum idé att starttiden för fullmäktiges möte 19 december sattes till klockan 13:00. Först genomförs val av presidiet och ålderspresidenten kan därefter återgå till sin plats i salen. Därefter sker samtliga andra val. Sista delen är den vanliga ärendelistan med alla beslutsförslag som kommer från kommunstyrelsen.

När allt detta står fast återstår för några partier att göra sina nomineringar. Vänsterpartiet har kallat till ett medlemsmöte tisdag 11 december klockan 18:00. Där ska medlemmarna ta del av förslaget från partiets valberedning och av övriga nomineringar.  Som alltid i början av en ny mandatperiod ankommer det på medlemmarna att bestämma inriktningen för det parlamentariska arbetet på kommunal nivå under de kommande åren.

Dela den här sidan:

Kopiera länk