Pensionssystemet

Riksdagsmotioner är viktiga dokument

Nu har riksdagens ”allmänna motionstid” avslutats. 2940 motioner har lämnats in. Visserligen finns viktiga motioner från alla åtta partier, men vi vill såklart rikta vår uppmärksamhet på Vänsterpartiets motioner.

Vänsterpartiet har skrivit parti- och kommittémotioner och även enskilda ledamöter har skrivit motioner. Här en förklaring hämtat  från Wikipedia: ”I Sveriges riksdag kan en motion väckas av en eller flera ledamöter. Partimotion i riksdagen är undertecknad av partiledaren eller gruppledaren, kommittémotion av partiets ledamöter i ett riksdagsutskott. Riksdagsmotioner kan antingen vara författade med anledning av en proposition eller av fristående slag.” 

Nooshi Dadgostar är partiets ledamot i socialförsäkrings-utskottet, hennes namn står först av nio ledamöter som undertecknade kommittémotionen ”Alla ska kunna leva på sin pension”.

Rubriken på inledningen talar om vårt krav: ”Pensionssystemet ska ge ekonomisk trygghet.”

Motionens inledning slår fast partiets grundläggande kritik: ”Vänsterpartiet anser att det nuvarande pensionssystemet är oförutsägbart och skapar otrygghet för människor.”

”Vänsterpartiet stod inte bakom 1994 års pensions-överenskommelse för att vi redan då insåg att konsekvenserna skulle bli för stora och omfattande för människor.”

”Den befintliga uppgörelsen om pensionssystemet bygger på en blocköverskridande överenskommelse och pensionsgruppen består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet (när de tillträdde som regeringsparti) och de borgerliga partierna. Den nuvarande ordningen är problematisk eftersom ingen utomstående har någon insyn i eller möjlighet att påverka pensionsgruppens arbete. Pensionsfrågorna är undantagna från de normala  demokratiska beslutsvägarna och därför bör den nuvarande pensionsgruppen upplösas och riksdagen bör återfå sin makt och sitt inflytande över pensionsfrågan.”

Ett huvudyrkande i motionen gäller alltså behovet av ett nytt pensionssystem. Här finns en utförlig argumentation i motionens text som är bra att känna till.

Med vetskap om att steget till ett nytt system inte görs inom en snar framtid och framförallt inte av en splittrad riksdag, föreslår partiets ledamöter också förändringar i dagens system: Avveckla premiepensionssystemet och avskaffa ”bromsen” är två viktiga avsnitt.

Men motionen ansluter också till Vänsterpartiets framgångar i den gångna mandatperiodens budgetförhandlingar med regeringen Löfven. Den avslutande delen av motionen har rubriken: ”Förbättrad ekonomi för de fattigaste pensionärerna”.

Läs gärna hela motionen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk