Kommunstyrelsen

Tillhör denna fråga detta ärende?

När kommunstyrelsen på onsdag bereder ett beslutsförslag till kommunfullmäktige senare i december, så finns bland tjugo andra även detta ärende: ”Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor från Socialnämnden till Kommunstyrelsen”.

Ärendet finns bland kandidater för utmärkelsen ”mandatperiodens ockupanter av långbänken”.

Det började i augusti 2016 när socialnämnden beslutade ”föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel för handikappkonsulent förs från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen från och med 2017-01-01”.

2017-04-05 beslutade kommunstyrelsen ”att bifalla socialnämndens begäran om överflyttning av pengar för funktionen handikappkonsulent.”

I slutet av 2018 kan man konstatera att pengarna nu har funnits i två år hos kommunstyrelseförvaltningen. Under samma period har ”funktionen handikappkonsulent” förblivit vakant, det finns ingen som har tjänsten.

Men det saknades också något annat – och det är bakgrunden till beslutet på onsdag: ”Som en följd av kommunstyrelsens beslut [2017-04-05], bör även Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF), med tillhörande administration, föras över till kommunstyrelsen. I samband med att rådet förs över, behöver också KRF:s reglemente ses över, vilket inte har skett i avvaktan på den organisatoriska förändringen.”

Vän av ordning har för avsikt att ställa en fråga på kommunstyrelsen: Är det rätt uppfattat att med tillhörande administration menas i själva verket funktionen handikappkonsulent ?

Tänk om svaret blir en hänvisning till att studera och begrunda kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019?

P.S. 30 november avslutades riksdagens ”Allmänna motionstid” – här Vänsterpartiets motion ”Att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar”

Dela den här sidan:

Kopiera länk