Skolpolitik

Skolan i kris? Eller skolpolitiken?

Det är genom att skriva en motion som oppositionspartier i riksdagen kan formulera tydliga målsättningar för det parlamentariska arbetet,

Daniel Riazat, Vänsterpartiets talesperson i utbildningsfrågor och ledamot i riksdagens utbildningsutskott, står tillsammans med åtta andra av partiets ledamöter bakom motionen ”Systemfelen i den svenska skolan”.

Tre frågor uppmärksammar motionen, först och främst det fria skolvalet. ”Den svenska skolan är inte i kris, men det är den svenska skolpolitiken. Skolpolitiken måste ha som tydlig utgångspunkt alla elevers rätt till likvärdig och högkvalitativ kunskap, inte bara på pappret utan också i praktiken. Men skolvalet leder åt helt fel håll. Att skolan ska vara en plats där elever med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas blir alltmer avlägset. Vänsterpartiet anser att alla barn oavsett bostadsort, klassbakgrund och etnisk bakgrund ska garanteras en bra skola istället för dagens segregerande skolvalssystem. Dagens system med ett fritt skolval i grundskolan måste därför avskaffas och ett nytt system med visionen om allas likvärdiga rätt till kunskap tas fram.”

Vänsterpartiet är inte partiet som viker ner sig, den andra frågan gäller idag som tidigare: Avskaffa vinstjakten.

”Vänsterpartiet menar att det fortfarande finns ett behov av vinstbegränsningar inom välfärden i allmänhet och skolsektorn i synnerhet. För en likvärdig utbildning behövs ett slut på vinstintresset inom skolväsendet.” 

Förstatliga skolan – statligt huvudansvar är den tredje och avslutande rubriken. ”Det kommunala huvudmannaskapet med 290 olika sätt att styra skolan har skapat ett byråkratiskt system. Med en tydlig statlig finansiering och resursfördelning som utgår ifrån behoven kan de ekonomiska resurserna prioriteras och fördelas till de insatser som spelar störst roll för elevernas kunskapsutveckling. Med ett nationellt ansvarstagande kan den negativa trenden vändas och skolsystemet ges förutsättningar att bli likvärdigt.

Vänsterpartiet föreslår därför att en bred parlamentarisk utredning ska tillsättas för att ta fram förslag om hur staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla enheter inom skolväsendet likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar.”

Dela den här sidan:

Kopiera länk