Sjukvården

Vänsterpartiets svar om sjukvården

Lokaltidningen TTELA ställde frågor till alla partier som idag är representerade i Västra Götalands regionfullmäktige. Endast fyra partier svarade. Här Vänsterpartiets svar:

Gällande NU-sjukvården, vilka åtgärder vill ni genomföra för att förbättra vården?

Vårdkrisen med köer och överbeläggningar är en personalkris med brist på sjuksköterskor. Den går att lösa. Då krävs resurser för fler anställda, högre löner och kortare arbetstid med bibehållen lön.

Hur anser du att specialistsjukvården på NÄL fungerar?

Det är ovärdigt med köer och överbeläggningar. Personalen sliter hårt och många patienter får en bra vård trots bristande finansiering och personalbrist. Men det håller inte, ökade resurser krävs.

På neurologen i NU-sjukvården uppfylls vårdgarantin till ett första besök bara till 30 procent. I mars var det bara 22 procent och i april hade över 400 patienter väntat på ett första besök längre är 90 dagar. Hur ska ni lösa det?

På kort sikt måste vi samarbeta mellan sjukhusen i regionen. Framåt måste vi se till att fler specialutbildas till neurologer och att det är attraktivt att arbeta som neurolog i NU-sjukvården.

Dela den här sidan:

Kopiera länk