Skolfrågor Val 2018

Skolfrågor i den lokala valrörelsen

Lokaltidningen TTELA publicerar partiernas svar på tre frågor vardera  i fyra  ämnesområden. Första delen gällde skolfrågor. Återstår Äldreomsorgen, Förskolan och Integration.

Här frågorna och svaren från Vänsterpartiet Vänersborg:

Hur ska fler elever klara målen och bli behöriga till gymnasiet?

Nyckeln är pedagogerna och rektorerna. Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är de undervisnings-relaterade faktorer som i högsta grad påverkar elevers kunskapsresultat. Lärares och rektorers arbetsbelastning måste minska och arbetsmiljön förbättras. Annan personal måste ta över arbetsuppgifter som inte har med det pedagogiska uppdraget att göra. Kommunen bör inrätta ett tvålärarsystem. Det behöver byggas fler fullt utrustade skolor.
Fler eller färre friskolor, och varför?
Skattemedel ska inte ge vinstutdelning i aktiebolag.
Får skolan tillräckligt med ekonomiska resurser idag?
Nej.
———-
Del 10 i Vänsterpartiets centrala valplattform:

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – återupprätta den jämlika skolan

 

 

Kopiera länk