Landsbygdspolitik

En inbjudan man inte kan tacka nej till

Från flera föreningar och organisationer kommer inbjudningar: Vi vill veta vad ni vill göra ”för oss” nästa mandatperiod. Borde inte vara svårt att svara på. Men vi överraskas nästan varje gång av att den andra frågan aldrig ställs:  Vad ni har gjort under mandatperioden som nu snart avslutas?

Det händer också att själva inbjudan formuleras på ett sätt  som gör att man med glädje förbereder sig på kvällen. Här lite om ett sådant tillfälle kommande vecka.

LRF inbjuder till ”grillkväll med kommunpolitiker”- och brevet gör det tydligt att här blir det inget förhör, här blir det ett samtal där alla kan lära av varandra. Här brevet: ”Vi i LRF kommungrupp Vänersborg vill bjuda in representanter från alla partier i kommunfullmäktige till grillkväll onsdag den 8 augusti kl 19,00, hemma hos mjölkföretagaren Magnus Karlsson, Torpane 322, 46465 Brålanda. Då ges ni utrymme att presentera Er vision och arbete för oss lantbruks-företagare och LRF-medlemmar i Vänersborgs kommun.

Vi har även bjudit in en moderator som ska fördela ordet under kvällen. Vi avslutar med att grilla svenskt kött. Vi kommer även att bjuda in media till mötet. Vi hoppas på en intressant och givande presentation och diskussion kring det framtida svenska jordbruket!
Vi i LRF tycker att vi gör vårt absolut bästa för att målen i livsmedelsstrategin ska uppfyllas och för att ställa om till hållbarhet, men vi behöver också hjälp från resten av samhället för att lyckas.
Ta vår utsträckta hand och ta med våra bifogade frågor i diskussionerna! Det kommer vi alla att tjäna på.
Välkomna! LRF:s kommungrupp i Vänersborg
Kristina Jacobsson ordförande
Och här finns frågorna.
Vad är det som har hänt under mandatperioden efter valet i september 2014. Mycket! Men mest ”däruppe” i Stockholm.
Hösten 2014 redovisade den tillträdande regeringen sin avsikt att ta fram en livsmedelsstrategi. Då fanns redan flera underlag och nya utredningar gavs i uppdrag. I slutet av januari 2017 lades propositionen 2016/17:104 ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” på riksdagens bord. Alldeles i slutet av riksdagsåret debatterade riksdagen Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU23 ”En livsmedelsstrategi för Sverige”. Här protokollet från debatten och omröstningarna på ett flertal punkter.
Redan då kunde Vänsterpartiet i utskottsarbetet och i debatten visa vilken stor betydelse detta besked från riksdagen framöver kommer att ha.
Efter sommarpausen 2017 sammanfattade Vänsterpartiets talesperson Håkan Svenneling från Värmland partiets uppfattning i en viktig motion ”En förbättrad landsbygdspolitik”.
Motionen knyter ihop många av de frågeställningar som fortfarande finns kring rollfördelningen: Vad ankommer på kommunen och på regionen när egentligen huvudansvaret ligger hos staten? LRF:s kommungrupp belyser detta med konkreta frågor.

Det kan bli en lång kväll men det är ju framförallt en kväll som kan vara inledningen till ett arbete som Vänersborgs kommun nu måste ta på fullaste allvar. Visionen lyder sedan 2013: ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Nu sex år senare borde nästa steg tas!

P.S. Hur det blir med grillningen återstår att se! Några dagar kvar, det kan ju ändras.

Dela den här sidan:

Kopiera länk