Arbetsmiljö

Ohälsan i välfärdsyrkena ​

I dagens DN har Ulla Anderssons debattartikel fått rubriken ”Tillsätt en kommission mot ohälsan i välfärdsyrkena”.

Ulla Andersson, som är Vänsterpartiets  ekonomisk-politiska talesperson, slår fast: ”De skattefinansierade välfärdsverksamheterna vård, skola och omsorg är de viktigaste för väljarna. De är också de viktigaste för att vårt gemensamma samhälle ska fungera.

Debattartikeln tar sin utgångspunkt i arbetsmiljön: ”Antalet sjukskrivna med utmattningssymtom har sexdubblats sedan 2010. De utbrända är numera yngre, man är borta längre och en stor majoritet är kvinnor. Sjukskrivningstalen är som högst i välfärdsverksamheter som vård, skola och omsorg. Det är dags att tillsätta en kommission som granskar bristerna i välfärdsyrkena.

Vänsterpartiets förslag är följande:

Tillsätt en kommission som får i uppdrag att göra en stor kartläggning av välfärdsverksamheterna i syfte att kartlägga vad dagens brister får för konsekvenser:
1 Vad är de totala kostnaderna för uteblivet arbete på grund av ohälsan?
2 Vad är kostnaderna för belastning på sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten?
3 Vad är kostnaden för samhället och den enskilde för utbildning av de arbetstagare som valt att sluta eller tvingats att sluta sina jobb på grund av för hög arbetsbelastning?
4 Hur stor påverkan har ohälsan på personalförsörjnings-behovet och möjligheterna att rekrytera personal i framtiden?
5 Vad behöver förstärkas för att arbetstagarna ska orka, kunna påverka, ha inflytande och deras kompetens kunna tas tillvara. Vilka olika stödorganisationer fungerar bäst, vilka nya befattningar behöver införas och vilka av de gamla behöver återinföras.
6 Ta fram goda exempel som till exempel hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall där arbetstagarna tillsammans med de gamla utformar verksamheten och sprid dem.

Dela den här sidan:

Kopiera länk