TTELA

En insändare och en replik

I måndags fanns i den lokala tidningen TTELA en debattartikel av kommunalråden Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). Här deras text:

Integration: alla behövs

I vårt Vänersborg behövs alla. Här finns så mycket värdefullt att utveckla, så många goda idéer och samtidigt också så stora behov att möta. Därför är det lika självklart som klokt, och dessutom medmänskligt, att ta vara på alla krafter som finns.

”Alla behövs” är vårt sätt att se på integration i Vänersborg. De många nya människor som har kommit till vår kommun från andra länder är en stor resurs.

Befolkningen i Sverige är alltför liten för att klara alla de arbetsuppgifter som ligger framför oss. Det visas tydligt av statistik som Arbetsförmedlingen nyligen presenterade. Åtta av tio nya jobb förra året tillsattes med människor som är utrikes födda. Sysselsättningen inom industri, handel, hotell och restaurang bemannades av personer som är födda i andra länder än Sverige.

Samtidigt konstaterar Arbetsförmedlingen att framväxten av nya jobb inom skola, vård och omsorg är helt beroende av invandrad arbetskraft.

Vi, liksom andra kommuner, har en åldrande befolkning som kommer behöva vård och omsorg. Detta kräver arbetskraft.

Robotar är bra men kan inte sköta allt. Företagen skulle inte haft möjligheter att rekrytera och expandera så som de gjort. Därför har vi all anledning att ta emot dem som kommit hit från andra länder.

Här i Vänersborg är det fantastiskt att se den genomslagskraft som föreningslivet har, inte minst när det gäller att engagera och få med nyanlända barn och unga. Lika fantastiska är de frivilliga hjälpinsatserna.

Det är också väldigt glädjande att se de initiativ som tas bland många företagare för att få in nyanlända i sina verksamheter. Företagarna ser vinna-vinna-perspektivet. Deras affärer kan få nytta av en lyckad rekrytering och samtidigt får en arbetssökande ett jobb.

När allt kommer omkring är Vänersborg en ganska liten kommun. För att vi ska få tillväxt, utveckling och en ännu bättre framtid, behöver vi vara fler. För att möta kommande behov inom bland annat skola, vård och omsorg, så behöver vi också vara fler. Detta är inga gissningar. Så ser verkligheten ut.

Därför är det bra att så många utrikes födda finns i vår kommun. De kommer att spela en stor och viktig roll framöver. Om vi fortsätter att hjälpas åt med insatser som gör att våra nya medborgare snabbt finner sig tillrätta här, kommer integrationen att bli ännu smidigare.

”Alla behövs i Vänersborg” är vårt gemensamma budskap inför valet och det kan göra oss alla till vinnare.

Marie Dahlin (S)
Bo Carlsson (C)
Samma dag lämnade vi till redaktionen en replik som kom med idag, torsdag, bland insändare.
Behövs mindre av illa planerade utspel

Väl formulerade tankar av Marie Dahlin och Bo Carlsson. Inte mycket att invända egentligen. Om det inte vore dessa två punkter: Alla partier delar inte uppfattningen att vi bör välkomna invandrare i Vänersborg. Ett parti attraherar väljare genom klara uttalanden: ”Inte här hos oss, sök er någon annanstans!” Då finns inte förutsättningen att med ”alla” mena alla. Alla som vill vara med om det goda samtalet, alla som vill göra sin insats, alla som inte gör skillnad mellan dem och vi. Då är det rätt.

Det andra: Hur gör vi? Jag noterar att Marie Dahlin och Bo Carlsson avstår från att nämna den ”sociala inkluderingspotten”. Deras insändare är välgörande genomtänkt. I motsats till det som annars utmärker kommunledningens handlande: återkommande skott från höften, spontana infall, dåligt förankrade förslag. Hela budgetarbetet sabbades av beslutsförslaget om den sociala inkluderingspotten. Eniga nämnder inklusive ordförande från kommunledningens partier sade nej. Fortfarande finns dock förslaget, med endast sju av femton ledamöter från kommunstyrelsen bakom tanken. Efter sommaren startar budgetarbetet med ett nytt försök att lägga grunden för vidare utveckling av allt som behöver göras i Vänersborg.

Det behövs mindre av plötsliga ryck och illa planerade utspel, mer av samtal och säker grund för gemensamma beslut. Insändaren tyder på insikt. Jag räknar med att som ålderspresident välkomna nya fullmäktige 24 oktober till sitt första sammanträde. Tänk om vi ”alla” som vill så mycket för Vänersborg får komma igång utan att hindras av kvarvarande surdegar. Ett steg till, tack!

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk