Regeringen

I Vänersborg minskar antalet platser ….

Men visst har det blivit en mängd synpunkter, några protesterade livligt. Lyssnar man till enskilda berättelser så kan man inte ha annat än full förståelse. Det blev förändringar för ett antal äldre människor som har upplevt det som mycket obehagligt.

I bakgrunden finns socialnämndens och socialförvaltningens dystra ekonomi. Budgeten för hela verksamheten visar på tillkommande och växande kostnader, statliga tillskott är inte tillräckliga och kommunledningen säger sig inte kunna dela ut mer.

Men kommer nedskärningen av antalet boendeplatser att vara försvarbara under åren som kommer?

Äldreminister Lena Hallengren hade idag inbjudit till en pressträff: ”Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan”.

Regeringen kommer nu med en skrivelse med samma rubrik. Skrivelsen hamnar på nyvalda riksdagens bord. Vad som gäller efter 9 september är det ingen som vet.

Riksdagens partier hade redan i mars skrivit in sina tankar i betänkandet om ”Äldrefrågor” (2017/18:SoU14). Nu under valrörelsen kan man bevittna att ingen försöker göra bort sig. De äldres röster är många, de äldres röster är viktiga.

Det gäller naturligtvis också Lena Hallengrens framträdande. Men bortsett från alla uttalanden om vad som kommer att göras, så förtjänar ju underlaget respekt. Några av bilderna visar hur snabbt, hur dramatiskt antalet äldre blir större, framförallt hur trenden är för den gruppen ”över 80 år” som är av stort intresse för planeringen av hemtjänst och särskilda boenden.

Vänersborg är väl inget undantag, eller?

Dela den här sidan:

Kopiera länk