Jonas Sjöstedt

Från snabbprotokollet ….

Snabbprotokollet från gårdagens partiledardebatt i riksdagen

Anf. 6 JONAS SJÖSTEDT (V):
Herr talman! Ledamöter, åhörare! Vi lever i en ny politisk tid. Vi lever i osäkerhetens politiska tid.
Redan efter att rösterna hade räknats på den förra valdagen stod det klart: Det skulle inte bli så
lätt att regera Sverige den här perioden.
I den tiden var det ett av oppositionspartierna som var berett att sätta sig ned och göra en
statsbudget och se till att det gick att styra Sverige. Det var Vänsterpartiet, och vi har gjort det
hela den här mandatperioden.
Vi har också haft det största politiska inflytande som vi har haft som parti. Vi använde våra 5,7
procent till att arbeta för det som vi tror på, inte bara till att opponera. Vi har styrt Stockholm och
Göteborg, och vi har gjort statsbudgeten tillsammans med regeringen.
Om man ska utvärdera valutgången valdagen 2014 var det den väljare som röstade på
Vänsterpartiet som fick bäst utdelning för sin röst. Vi har genomfört 90 reformer – reformer som är
så bra att många andra gärna tar åt sig äran av dem. Det bjuder vi på.
Vi har förbättrat situationen för ensamstående föräldrar inte en, inte två utan tre gånger med
underhållsstödet. Vi har sett till att det har satsats på sjukvård – inte tillräckligt, men vi är de som
har sett till att det har hänt. Vi har sett till att det blir en förbättrad tandvård med ett bättre
tandvårdsstöd, och nu vill vi gå vidare med ett högkostnadsskydd i tandvården.
Det är vi som har förhandlat fram pengar till kvinnojourerna. Det är vi som har tryckt på för
järnvägsunderhållet. Det är vi som har fixat sommarlovskorten, de fria glasögonen och de fria
medicinerna för barn. Det tycker vi är bra.Men vi har också varit oeniga med regeringen i mycket.
Vi har varit och vi är oeniga när man inte låter den som behöver personlig assistans få det. Vi är
oeniga när det gäller nedskärningarna i sjukförsäkringarna som låter sjuka människor svikas och
nekas sjukpenning, fast de behöver det. Vi är oeniga när Sverige splittrar familjer för dem som har
fått asyl.
Om vi hade haft mer inflytande hade vi använt det. Vi hade använt det till att lägga ned kolgruvor i
stället för att sälja dem. Vi hade använt det till att höja utsläppsmålen, eftersom klimatet kräver
det. Vi hade stoppat den svenska vapenexporten till länder i krig och till diktaturer. I dag
exporterar Sverige vapen till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien som bombar Jemen.
Sverige exporterar vapen till Turkiet vars stridsvagnar rullar in i Afrin.
Vi hade hejdat Natoanpassningen. Sverige hamnar allt närmare Nato. Har man inte tänkt gifta sig
ska man inte förlova sig, för det kan lätt missuppfattas. Sverige är på väg att förlova sig med
Nato.
Vi hade tagit bort vinsterna i välfärden, och vi hade drivit en fördelningspolitik där de absolut
rikaste, Sveriges miljardärer med växande förmögenheter, hade fått bidra mer så att jämlikheten
hade ökat i Sverige. För trots alla de reformer som vi tillsammans med regeringen har lagt fram
och genomfört har ojämlikheten bitit sig fast, och det präglar vårt samhälle.
I det vi har gjort och i det vi vill göra kan man se vänsterns väg för framtiden, mot ett jämlikare
Sverige som faktiskt håller ihop, mot feminism och mot ett land som går före i att ta ansvar för
klimatet.
Detta, herr talman, är den totala kontrasten till den rädslans och den ilskans politik som
sverigedemokrater och delar av borgerligheten manar fram. De tänker att ju räddare och ju argare
väljarna är desto större är sannolikheten för att de ska rösta på dem.
Vänsterns budskap är ett annat. Det är ett budskap av hopp. Sverige var en gång ett av världens
mest jämlika länder. Vi kan bli det igen. Vi var det, därför att det fanns en arbetarrörelse som steg
för steg tog oss dit. Det är nu vår uppgift. Med detta tänker vi gå till val för att få en
vänsterregering efter valet i höst. (Applåder)

Kopiera länk