Brålanda

Landsbygdspolitik är i ropet

Det är dags att skapa en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige.

Det var slutraden i ett kort och tydligt uttalande som Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik antog. Hela konferensen dokumenterades, även partiledarpanelen är inspelad. 

På konferenser talar man med varandra, i riksdagen beslutar man. Det kan vara skillnad, mellan att allmänt välvilligt formulera goda avsikter och att svart på vitt ”bekänna färg”.

Två veckor efter mötet i Örnsköldsvik debatterade man i riksdagen, idag ska beslutet komma. Riksdagens arbete följer för det mesta samma trappsteg: Till grund ligger en proposition från regeringen (Prop. 2017/18:179 ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”). Sedan tillkom cirka 70 yrkanden i följdmotioner och cirka 70 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17 och 2017/18. Det är riksdagens Näringsutskott som hanterar underlaget och skriver ett betänkande (2017/18:NU19 ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder”)

I betänkandet framkommer vilka partier som står bakom vilka delar av beslutet, vilka partier som har annan uppfattning och därför skriver reservationer eller tillfogar särskilda yttranden.

Med betänkandet på bordet följer riksdagsdebatten och något senare beslutet. Vid debatten finns för det mesta endast enskilda ledamöter närvarande, till omröstningen kallas hela riksdagen in till kammaren.

Det blev en bra debatt i tisdags. För Vänsterpartiet argumenterade Håkan Svenneling från Värmlandsbänken. Här hela hans anförande och även ett replikskifte med företrädaren för Centerpartiet.

Senare idag med start klockan 16:00 röstar riksdagen, landsbygdsfrågorna är punkt 8 av en lista med 15 betänkanden från 8 olika utskott.

En sak vet vi här i Vänersborg – landsbygdsfrågor har en central betydelse för sammanhållningen i vår kommun. Det vet vi och det påminns vi också ständigt om. Brålanda företagarförening och Brålanda Galleria har inbjudit till en temadag ”Inför Valet” nu på lördag 9 juni.

Kopiera länk