Kommunkompass

Med stor nyfikenhet

Måndag och tisdag görs en mängd intervjuer i kommunhuset. Under två dagar är ”utvärderingsgruppen” på besök i Vänersborg. Det är dags igen för ”Kommunkompassen”. Nu, 2018, är det andra gången, första och enda rapport tidigare kom 2014.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står för insamlingen av underlag och senare för sammanställningen av en rapport. Vänersborg beställde hela utvärderingen, paketpriset ligger på strax över 100.000 kronor.

”Kommunkompassen utvärderar inte kommunens enskilda verksamheter och tjänster. Utvärderingskriterierna tar sikte på att beskriva kommunens faktiska system och program, pågående och igångsatta aktiviteter och fungerande och löpande förvaltningsprocesser.”

Utvärderingsgruppen är påläst, mängder med underlag från kommunen studerades innan intervjudelen nu rundar av. Vilka ska komma till tal, vilka ska ge sin bild av hur det fungerar i Vänersborg?

Dag 1 – eftermiddag – gruppintervju 1: Kommundirektör, ekonomichef, informationschef, personalchef, IT-chef, näringslivschef, kvalitetschef eller andra som kan bedömas lämpliga att företräda ett kommunövergripande ledningsperspektiv. Hela eftermiddagen åtgår till denna grupp, förslagsvis 13.00 – 16.30.och därefter Gruppintervju 2: Kommunalråd och andra ledande politiker. Start vid exempelvis kl.17.00 och tid för intervju 1, 5 timme.

Dag 2  – Gruppintervju 3 Förvaltningschefer (ca 2½ timme) – Gruppintervju 4 Representativa resultatenhetschefer från kommunens olika verksamheter (ca 2 timmar) –  Gruppintervju 5 Representanter för fackliga organisationer (ca 1 timme).

Det är åtta olika kriterier som ligger till grund för ”Kommunkompassen”.

  1. Offentlighet och demokrati
  2. Tillgänglighet och brukarorientering
  3. Politisk styrning och kontroll
  4. Ledarskap, ansvar och delegation
  5. Resultat och effektivitet
  6. Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik
  7. Verksamhetsutveckling
  8. Kommunen som samhällsbyggare

Vad menas med ”kommunen”? Det är båda sidor – eller som SKL uttrycker det:

”Dessa kriterier ska spegla att kommunen både är en organisation, demokratisk-politisk under folkvald styrning och tjänsteproducerande under professionell ledning.”

​Varför är vi nyfikna? 2014 senast, nu 2018. Vad har ändrat sig? Vad har blivit bättre? Har något blivit bättre – eller bara annorlunda? Det är ju hela den period som Vänersborgs nuvarande minoritetsledning har försökt styra kommunen.

2014 genomfördes intervjuerna i februari, rapporten publicerades i slutet på maj.

2018 är utvärderingsgruppen här i mitten av maj, kan vi räkna med att rapporten trycks och offentliggörs innan 9 september?

Den som vill kan läsa och begrunda ”Kommunkompassen – Analys av Vänersborgs kommun 2014”. Den kan vara bra att känna till. Det borde underlätta en bättre förståelse för det som kommer fram 2018.

Kopiera länk