Budget 2019

Kommunstyrelsen beslutade …

För första gången på evigheter – kommunstyrelsen tog lunchrast och fortsatte på eftermiddagen. Många synpunkter, mycket debatt – men egentligen handlade det endast om ett enda ärende som tillkom i sista stund: ”Reviderad tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021”.

Förresten, att ovanstående rubrik fanns på kallelsen, var anmärkningsvärd. Ärendets riktiga rubrik är nämligen: ”Reviderad tidsplan och anvisning för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021”.

Utöver förslaget från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, fanns ytterligare ett skriftligt yrkande, som kom från företrädarna  för M, L och KD.

Det fanns två tydliga uppfattningar kring bordet. Marie Dahlin ville egentligen endast komma till en lösning som innebar att budgetbeslutet skulle skjutas från 20 juni till 21 november. Alla andra anvisningar från februari 2018 skulle gälla, men nu skärptes tonen gentemot nämnderna.

Det andra förslaget syftade till annat: Ja till senare, men använd juni för att lägga fast nya mål i kommunfullmäktige, och så ett självklart nej till att hålla fast den sociala inkluderingspotten, den skulle rensas bort från budgetunderlaget.

Tyvärr visade sig att en kompromiss gick inte att nå. Först misslyckades Kenneth Borgmalm, S, när han argumenterade mot att redan i juni komma till nya målskrivningar: ”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa KS initierar förändring av kommande Inriktningsmål.” Vänsterpartiets företrädare ändrade Borgmalms förslag med ett tillägg; ”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa KS initierar förändring av kommande Inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.” Detta tillägg av respekt till regelverket, att redan i juni komma fram till helt nya mål är inte möjligt. Tillägget skulle dock möjliggöra för en offentlig politisk diskussion i kommunfullmäktige i juni, innan valdagen, kring kommunens mål och kring frågan hur mål och resurser skulle vara i samklang eller diskuteras oberoende av varandra. Det kändes idag som om Marie Dahlin verkligen inte sökte att ett sådant tillfälle skulle ges.

Vill någon veta vad SD yrkade? Varsågod, klicka här

Det blev flera omröstningar:

Med siffrorna 9:4:2 bestämdes att MRP 2010+-201 skulle klubbas i november, V fanns bland 9.

Med siffrorna 9:4:2 godkändes Vänsterpartiets förslag om en debatt i juni,

Med siffrorna 7:6:2 beslutades det att den sociala inkluderingspotten inte skulle rensas bort, den belastar fortfarande allt kommande arbete med budgeten, V fanns bland de 6 som förlorade.

Så långt i korthet, det finns anledning att återkomma.

Kopiera länk