Gruppmöte

Ser bra ut framöver …

Ett bra gruppmöte igår kväll, bra anslutning. Några som hittills inte har ”förtroendeuppdrag”, men som nu finns på den kommunala vallistan, var närvarande. Inskolning pågår!

Nu vet vi hur vi vill ta ställning i alla ärenden på nästa veckans fullmäktige! Om inte något överraskande sker innan dess eller under mötet. Vi skriver inte under när någon påstår att allt är avgjort i förväg.

Sedan hann vi också med att titta på nämndernas kallelser denna och nästa vecka – i huvudsak är det MRP-frågan. Alla förvaltningar har sammanställt underlag till sina nämnder, nu krävs det ett ”politiskt svar” från nämnden till budgetberedningen. Hur skall beskedet hanteras att det inte kommer några tillskott 2019 jämfört med årets anslag, hur ska man bemöta Marie Dahlins krav att sänka de egna kostnaderna?

Fullmäktige kommer att ha sista ordet i november i år. Vilka ledamöter som får plats i nya fullmäktige avgörs 9 september. Det enda vi vet idag är hur vallistorna för alla nio partier ser ut. Den informationen finns sedan en vecka tillbaka på valmyndigheternas hemsida.

Här Vänsterpartiets kandidater, alla 27 fanns inte på plats när bilden togs.

Kopiera länk